การวิเคราะห์ธุรกรรมด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ - PowerPoint PPT Presentation

...
Download
1 / 17

  • 218 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

การวิเคราะห์ธุรกรรมด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์. สำนักงาน ปปง. มีโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ธุรกรรม จำนวน3 ระบบ ดังนี้ ระบบ I2 ระบบ Visualinks ระบบ SAS. A M L O Anti – Money Laundering Office. 1. ระบบ I2. มีขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การวิเคราะห์ธุรกรรมด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3941346

.

3

I2

Visualinks

SAS

A M L O

Anti Money Laundering Office


3941346

1. I2

AERS

A M L O

Anti Money Laundering Office


3941346

1. I2

Link chart

A M L O

Anti Money Laundering Office


3941346

1. I2

Link chart

priority / link chart /

A M L O

Anti Money Laundering Office


2 visualinks

2. Visualinks

A M L O

Anti Money Laundering Office


2 visualinks1

2. Visualinks

A M L O

Anti Money Laundering Office


2 visualinks2

2. Visualinks

Model

A M L O

Anti Money Laundering Office


2 visualinks3

2. Visualinks

Model

priority / link chart /

A M L O

Anti Money Laundering Office


3 sas

3. SAS

Create a project

A M L O

Anti Money Laundering Office


3 sas1

3. SAS

Add data to the project

A M L O

Anti Money Laundering Office


3 sas2

3. SAS

Run tasts against the data

A M L O

Anti Money Laundering Office


3 sas3

3. SAS

Customize results

A M L O

Anti Money Laundering Office


3 sas4

3. SAS

Automate the process

A M L O

Anti Money Laundering Office


3 sas5

3. SAS

Result of the process

A M L O

Anti Money Laundering Office


Case study

CASE STUDY

1

:

A M L O

Anti Money Laundering Office


Case study1

CASE STUDY

A M L O

Anti Money Laundering Office


Case study2

CASE STUDY

2 A

:

A M L O

Anti Money Laundering Office


  • Login