Tarih k lt r do al varl klar le ankara n n vazge ilmez gelece i atat rk orman iftli i
Download
1 / 43

Tarih-Kültür-Doğal Varlıkları İle Ankara’nın Vazgeçilmez Geleceği: Atatürk Orman Çiftliği - PowerPoint PPT Presentation


 • 238 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Tarih-Kültür-Doğal Varlıkları İle Ankara’nın Vazgeçilmez Geleceği: Atatürk Orman Çiftliği. KÜLTÜREL PEYZAJ TESCİLİ KENTSEL FİZİKİ ODAK 18.11.2012. AOÇ” nedir?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Tarih-Kültür-Doğal Varlıkları İle Ankara’nın Vazgeçilmez Geleceği: Atatürk Orman Çiftliği

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tarih-Kltr-Doal Varlklar le Ankarann Vazgeilmez Gelecei: Atatrk Orman iftlii

KLTREL PEYZAJ TESCL

KENTSEL FZK ODAK

18.11.2012


AO nedir?

Atatrk Orman iftlii, Trkiye Cumhuriyetinin kalknma politikasnn hem meknsal hem de hukuki bir grnmdr. Atatrk Orman iftlii, Kr ve Kent yaamnn birbiri iine giriine ve harmanlanna bir rnek olmas amal bir tasar dehasdr.

Atatrk Orman iftliinin hukuksal hikyesi bile, hem lkemiz tm ehirleri hem de Ankara iin gnmz kentleme politikalarn kavramamza yardmc olacak niteliktedir.


ATATRK ORMAN FTLULUSLARARASI KLTREL PEYZAJ ALANI OLMALIDIR..

Kltrel miras, gemie aitolan ekonomik, kltrel veya sosyal deerlerin, seilmibir btndr.

Kolektif belleimizi oluturan nemli bileenlerden birisi olarak kltrel miras, gemii hatrlatmak ile ilgili olduu kadar unutmak ile de ilgilidir.

Politik olarak kltrel mirasa yeni anlamlar yklenmesi, lke kimliin kurgulanmasnda veya desteklenmesinde, ulusal olarak tanmlanan kltrn soyut ve somut bileenleri yeniden yorumlanmasnda da grlmektedir.

Haydene gre kimlik, bellee ayrlmaz biimde baldr. (1997:9)


Ankarann nemli belleklerinden bir olan Atatrk Orman iftlii 1990 l yllardan itibaren 1992de tarihi, kltrel ve doal deerleri sebebiyle korumaya alnd ve 1998de 1. Derece doal ve tarihi sit alan olarak koruma statsne girdi.

KORUMA STATS DEOLOJK SALDIRI ALTINDA..

Orman iftlii 2012 ylnda, nce Ankara Bykehir Belediyesi tarafndan hazrlann bir plan srecinde 3. Derece doal sit alan olarak koruma statsnde nemli bir deiiklik yaplm ve youn yaplama srecine almak zere Koruma Kuruluna nerilmi ve maalesef bu gn 3. Derece sit alan stats kabul edilerek bu gn ok ciddi boyutlara varan bir fiziki mdahale ile kar karya braklmtr.


AO TAM BAIMSIZLIK ROL MODELDR

Oysa, 1925 ylnda Ankara, lkenin kaderini deitiren aydnlk dnce merkezi olurken ada yaamn rnek kenti olma yolunda da byk deiimler geiriyordu.

Gen Cumhuriyetin gsterdii byk atlmlar, emperyalizmin ve kar devrimin direnci ile karlat.

Mustafa Kemal, bu zorlu geen yln Mays aynda hazrlklarn yapt nemli bir projeyi hayata geirdi.

Anadolu bozkrnda iftlik hayallerinin temelini atarken, ehrin merkezinde balayan byk adalama atlmn kentin tesine tayarak modern tarm yaamnn rneini oluturdu ve bir tarm lkesinde ada retim ve yaamn domasnda rol oynayacakt.

Sekiz yl sonra Gazi iftlii rnleri, Ankara ve stanbul'da kurulan maazalarnda sata sunuluyordu. Farkl aromalarda retilen salkl gda rnleriyle bir yandan rnek sat maazalar ile n lke snrlarn da aan bir "Marka" oluyordu. Uluslararas apta, rnek gsterilen bir iktisadi kurulu haline gelmitir.


AO KALKINMANIN ROL MODELDR

AO bir alma; lkeyi, yeni cumhuriyeti, yeni bakenti, yeni olanaklar, yoktan var edii, ulusun makul talihinin ulus eliyle yeniinin destans ve arpc etkisiyle gnmze uzanan bir kesittir.

imdi tarih silikleiyor, kentin bellei elinden almyor,soluk almann bizatihi kendisi, soluk alp vermeyi unutmularn armhnda AOde geriliyor ve tarmsal dnmle lke kalknma aralarn devrede tutmak ve tarm toplumunu modern tekniklerle buluturmak olduu ve tarm sanayi ile organik bir ba ierisinde btn lkeye rnek olacak bir nc enkaz haline getiriliyor.


AO planl kentlemenin ROL MODELDR

Ankara'nn bakent olmasn salarken, rnek ada bir ehrin de temellerini atmtr. Kamu kurum binalar ve sivil yerleimler Lorcher plan erevesi iinde ina edilirken, ehrin orta ksmnda Kaya'tan Sincan Blgesine kadar uzanan yeil bir kuan olumas arzulanmtr.

Kent merkezinde Genlik Park ve Hipodrom yer alrken, krsal blgeye doru geite ehir yaam ile cumhuriyet devriminin ngrd ky-ada tarm ve sanayi retim zincirini yaama geirmeyi hedeflemi ve baarm bir deer tamaktadr. Orman iftlii, tpk bakent Ankara gibi modern mimarlk ve ehircilik anlayyla planlanm ve Mustafa Kemalin mlkiyetinde kentlinin kullanmna sunulmutur.


Koruma stats olan sittanm iinde yer alan ender bulunma durumu iinde AO, Ankara kenti iin ender nitelii tartlmazdr.

Ankara kent btn iinde deerlendirildiinde, hemen tm derelerin stnn kapatld, kent iindeki yeil alanlarn ticari birimler, kapal spor tesisi, otopark vb farkl kullanmlar ile bir ekilde yaplama ile kltld iin niteliinin kaybolduu, bir ounun da farkl amalarla yaplama ald gerei nedeniyle AO Ankara iin ender nitelikli doal alandr.

Kent iinde doal topografyas korunarak kent btn, kent halk asndan vazgeilmez neme sahip baka bir doal alan yoktur.


AOKLTREL PEYZAJ OLARAK TESCL EDLMELDR

Atatrk Orman iftlii, Ankarann bataklk ortamndan alnarak bir retim alan haline getirebilecek bir kltr peyzaj karakteristiklerine nemli rnekler vermi bir alan olmas,

Tarmsal retim ilikilerinden yola karak nemli bir sosyal retim ilikisi rneklemelerini sunmas sebebi ile aada imzas bulunan meslek odalar ynetim kurullar olarak Atatrk Orman iftliinin KLTREL PEYZAJ alan olarak tescillenmesi amacn tamakta ve bu sebeple;


Kentsel kullanm alanlar ierisinde bir alann kltrel peyzaj niteliini tayabilmesi iin; bu alanlarda doa ve insan eliyle oluturulmu elerin uyum iinde olmas; tarihi, estetik, etnolojik ve antropolojik olarak deer tamalar; o blgedeki hkim doa unsurlarn, arazi kullanm biimlerini ve geleneksel yaamn srdrld dokular blge adna temsil edebilmeleri aranan dier nitelikler tamas gerekmektedir. Aslnda tm peyzaj alanlarnn kltrel eleri vardr. nk tm bu alanlar insan eliyle olumu eserler ierirler. Ancak, bir alann kltrel peyzaj alan nitelii kazanmas iin doa/insan birlikteliinin zaman ierisinde nemli rnler vermesi ve bu rnlerin uyum ierisinde olmas gerekmektedir.

AO, insan ve doa birlikteliinin en yksek rneklerinden biridir. Kentsel tarm alan olarak Ankara kent peyzajnn nemli bir rneini oluturan AO kltrel peyzaj alan olarak ilan edilmelidir.


Atatrk Orman iftlii, bir zgrleme hareketinin, zellikle tarm ve tarmsal emei dntrme hareketinin deney alan olmutur. Bu rnek iftlik yalnzca tarmsal retimle snrl bir tasar olmayp Cumhuriyetin kurulu yllarnda izlenen kentleme siyasalarnn, toplumsallama ve ilerleme dncesinin nemli bir halkasn oluturmas,

ktisadi bamszlk temelinde, sanayi ve ticaret ile tarmn, kr ile kentin btnletirilmesi, kooperatifler ve devlet iftlikleri yoluyla rgtlenme, sanayi kentlerinin yaratlmas, sanayi kentleri ile tarmsal gelime blgelerinin btnletirilmesine dayanan kapsaml kentleme ve blgesel gelime siyasalar ile birlikte ele alnmas gereken bir yaplama rnei olmas,


Tarm merkezleri, devlet iftlikleri, tarm bankacl, kooperatifleme, topraklandrma ve toplu retim ve rgtlenmesi,

iftlik kamusal hizmet kapsamn srekli gelitirmekte ve eitlendiriyor. rnein,

 • iftliin fidanl ile yalnzca iftliin deil o tarihlerde 'Ankara lleri" olarak adlandrlan btn Ankara ve evresinin aalandrlmas ,

 • Deirmen yalnzca iftlie deil, ayn zamanda evredeki kylere de hizmet vermesi, frnda retilen ekmekler Ankara piyasasna da sunulmas,

 • Benzer ekilde iftliin kendi alanlarna ynelik hizmet veren birimleri de dahil olmak zere tm birimleri yakn evredeki krsal kesime ve Ankara kentine de hizmet sunmaktadr. Tm alanlarn ocuklarnn okutulmas iftlik daresi tarafndan stlenilmi olmas ( On Yl adl bir yatl ilkokul kurulmutur) Okula yalnzca iftlik alanlarnn ocuklar deil ayn zamanda evre kylerdeki ocuklar da kabul edilmesi,


Ziraat, koyunculuk, inekilik, atlk, tavukuluk, stlk, peynircilik, yourtuluk i kollar

Meyvecilik, aalama, baclk, tarm kolu

araplk, ziraat aletleri makineleri, yapa ve tiftik retim tesisi, bira fabrikas, endstri kolu

Stajyerlik, ticaret ileri, modern gazi iftlii rnleri sat maazalar,

Memur ve iiler iin lojmanlar ve otuz kiilik bir bekar apartman ina edilmesi,

Byk bir hamam

Hastalarn ila ve hastane giderlerini iftlik stlenmesi,

Bunlarn dnda Posta, Telgraf ve Telefon Merkezi vardr.

iftlik alanlar iin bir Yardm Sand oluturulmutur. iftliin tarm ve havyaclkla ilgili bir de mzesi bulunmaktadr.


"ada bir bakent", "ada bir yurtta" yaratlacaktr.

Cumhuriyetin kurulu yllarndaki ehircilik uygulamalar, yurttan ada bir yaam biimi ile ekillenen bir evrede kamusal mekanlarnn vurgulanmas, yaratlmas ve gelitirilmesine yneliktir.

Halkn toplumsallamas yceltilmektedir. Halkn uygar bir topluma dntrlmesi ve kamusalln ve toplumsallamann mekanlarnn yaratlmas ehircilik etkinliklerinin en nemli hedefleridir.

AOnin ehircilik anlayndaki yeri; retim etkinliklerinin yan sra Ankarallarn nemli toplumsallama mekanlarndan olma ve kent halknn dinlenme ve dier kltrel etkinliklerine uygun mekanlar tayan fiziki bir odak olmasdr.


iftlik iindeki kk, bahe, gazino vb mekanlar halkn kullanmna aktr. rnek olarak Gazi Kk, Marmara Kk ve iftlik Kk gazinosu ve parklar o tarihlerde Ankara halk tarafndan youn olarak kullanlmaktadr. Bu park, bahe ve gazinolar Ankara'da eksiklii hissedilen ada yaama zg mekanlar olarak yerlerini almaktadr o tarihlerde,

Karadeniz, Marmara Yzme Havuzu, elence, dinlenme etkinlikleri yan sra yzme ve krek su sporlar etkinliklerine sahne olmu, Marmara Kk uluslar aras konuklarn arland bir yer olmutur. lke bamszlnn, toplumsal retimin baarsnn ve onurunun yaand Orman iftliinde Marmara Kk, Trk Hamam, Bira Fabrikas, 10.Yl Okulu, iiler iin lojman, Mustafa Kemalin manevi kz lk iin bir ev de modern mimarlk anlay erevesinde tasarlanmtr


Tarmsal retime yabanclamayan bir kent kltr ile kent kltrn iselletiren bir tarmsal retim kltrnn yaratlmas asndan Atatrk Orman iftlii'nin rnek oluturduu Devlet iftlikleri, tpk devlet fabrikalar gibi nemli ilevler grmlerdir. Yaknnda bulunduklar kentlerde ve yrelerde yerlemelerle organik ilikiler gelitirmiler, yalnzca ekonomik adan deil retim sreci ile ilikilendirilmi bir kent kltrnn oluumuna katkda bulunmulardr.

Gerek devlet iftlikleri gerekse devlet fabrikalar rneinde bu byk devlet iletmeleri kent ekonomilerine katklar yan sra yarattklar mekansal ve toplumsal dzen ve ilikiler dizgesi ile kentlere kamusal hizmet sunumu, evre dzenleme ve planl bir kentsel evrenin yaratlmas konularnda rnek oluturmulardr.


AO, kentsel tarm alan karakteri dnda tarihsel bellek olarak ta;

 • Cumhuriyetin kurulu yllarndaki ehircilik uygulamalar, yurttan ada bir yaam biimi ile ekillenen bir evredekamusal mekanlarnn vurguland, yaratld ve gelitii,

 • Devlet iftlikleri yarattklar mekansal ve toplumsal dzen ve ilikiler dizgesi ile kentlere kamusal hizmet sunumu, evre dzenleme ve planl bir kentsel peyzajn yaratlmas konularnda ki zel bir rnek olduu,

 • Tarm ve hayvanclkta modern yntemlerle elde edilen rn kendi fabrika ve atlyelerinde ilenmesi ve pazarlanmas da ieren tmleik bir model oluturduu,

 • ktisadi bir kurulu olarak iftlik, Sanayi Planlarnda ngrlm olan sanayi- tarm ve ticaret btnlemesini, kendi bnyesinde gelitirdii birimleri ile ;


KLTREL PEYZAJ DEERLER

 • iftlik, teknolojik gelime ve sanayileme ile tarmsal retim arasndaki ilikiyi gelitirerek devlet iftlikleri sisteminin oluturulmasna nclk etmesi,

 • Verimsiz bir alann seilmi olmasnda, topluma, zellikle de krsal kesime yaad koullar dntrme yeteneinin kazandrlmas amac aka tamasyla,

 • zgrleme kavram, tarmdaki retim ilikilerinin makineleme ve ileri retim tekniklerinin kullanm ile en nemli retici g olarak grlen kylnn eitilmesi ve dntrlmesini iermesiyle,

 • Tarm ve tarmsal emei dntrme hareketinin deney alan olmasyla,

 • Atatrk Orman iftliinin kamusal bir deer olarak yaratlmasnn temelinde, Cumhuriyetin kurulu dneminin, krsal emein ortaa bamllklarndan kurtarlmas ve zgrletirilmesi siyasalar ile halklk ve devletilik ilkeleri yatmasyla,


 • iftlik, retici g insann dntrlmesi, tarmn ilikili olabilecei sanayi retimi ile birlikte gelitirilmesi, halkn gereksinmelerinin salanmas, temiz ve salkl gda retimi gibi hedeflere birlikte ulamaya ynelik kapsaml bir tasarnn rn olmasyla,

 • iftlikte yalnzca ziraat makinelerinin retimi ve onarm yaplmamakta, bu makineleri kullanacak ve onarabilecek ii ve makinistler yetitirilmesiyle,.

 • iftlik, retim etkinliklerinin yan sra Ankarallarn nemli toplumsallama mekanlarndan birini oluturmasyla,

 • Marmara Kk ve iftlik Kk gazinosu ve parklar o tarihlerde Ankara halk tarafndan youn olarak kullanlmaktadr. Bu park, bahe ve gazinolar Ankara'da eksiklii hissedilen ada yaama zg mekanlarn ilk rnekleri olmasyla,


ada bir bakent", "ada bir yurtta" yaratlacaktr.Halkn toplumsallamas,uygar bir topluma dntrlmesi ve kamusalln ve toplumsallamann mekanlarnn yaratlmas ehircilik etkinliklerinin en nemli hedeflerinden biri olmas ile,

iftliin halka ak mekanlarnda halka kamusal ortamda uygar davran biimi, ortak yaama kltr ve kamusal mekanlar kullanma kltr; kazandrlmaya allmas ile de;

iftlik ehirdir, iftlik adatr, bir lkenin gelimilik rneidir..mesaj verir ve;


Atatrk Orman iftlii, rnek iftlik olmasnn yan sra ayn zamanda bir okul, eitim- aratrma kuruluu niteliinde olmas sebebi ile Cumhuriyetin kurulu dneminin temel ehircilik siyasalarnn oluumu asndan da nemli bir giriim olmas sebebi ile de nemli bir toplumsal hafza ve ulusal bir bellektir.

Tm aklanan varlk nedenleri ile de kltrel peyzaj karakteristiklerinden rneklemeler verir.

Tarmsal retim ilikilerinin sosyal iliki retiminde uluslar aras bir rnek olan AO, kentsel tarm alan olarak tescillenerek kentsel peyzaj alan kullanmndaki yerinin KLTREL PEYZAJ STATS altnda fiziki planlara aktarlmas gerekmektedir.


AO kentsel fiziki odaktr

Trkiye Cumhuriyetinin kuran kadrolar, siyasal alanda kazandklar baarlar srekli hale getirecek ekonomik modelin gerekliliini her defasnda dillendirmilerdir. Bir yandan modern siyasal kurumlar hayata geirilirken dier yandan bu siyasal kurumlar besleyecek ekonomik model olarak krsal ve kentsel alanda sanayileme n plana kmaktadr.

Trkiye Cumhuriyeti hem kent hem kr yaamnda sanayilemeye dayal bir kalknma modelini n plana kartr.

Atatrk Orman iftlii (AO) projesi de Trkiye Cumhuriyetinin kalknma politikasnn hem meknsal hem de hukuki bir grnm olmakla birlikte bir farkl misyon daha tar. Ankarann risk ynetim alandr, Ankarann yeil alt yap siteminin parasdr.


AO kentsel fiziki odaktr

AO, toprakta kooperatifler yoluyla rgtlenmi reticiler, reticilerin rnlerini tketen kentliler ile birlikte, kentin sosyal dokusuna ve ekonomik geliimine, siyasal hayatna, kentsel evrenin yaplandrlmasna dair de bir ufuk izgisidir. Atatrk Orman iftlii amac itibari ile bugn dnyann pek ok lkesinde hayat bulan "kentsel tarm" modelinin ilksel rneidir.

nsan eliyle yaratlm orman mecere alanlar ile doal yapnn ilevlerinin yeniden kazandrlmas, peyzaj paralanmasnn onarlmas, kentin eperinde bulunan doal alanlarla mevcut yeil an balantsnn kurulmas ve yitirilen akarsu sistemlerinin restorasyonunun yaplmas sadece ekolojik anlamda deil kentin geleceinin salkl planlanmas asndan nemlidir.


AO, KENTSEL YEL ALT YAPININ NEML BR BLEEN, KENTSEL DESARJ ALANIDIR

Deerli ekosistemler arasndaki doal balantlar akarsu yataklar, vadiler ve srtlar gibi dorusal peyzaj yaplaryla salanmaktadr. Koridorun bitki rts, genilii, elverili lekelere olan yaknl, gibi yapsal zellikleri trlerin koridor tercihlerini ve ekolojik alar belirlese de mevcut akarsu yataklar nemli doa alanlarn balayan temel linkleridir..

Ana koridorlar arasndaki balantda AOnin nemli bir ara koridor olduu gereini kimse unutmamaldr. Yaplamaya aarak ve gri altyapya boarak projelendirenler bu kentin gelecei ile oynamaktadrlar.

AO, 1928 ylnda hazrlanan Jansen plannda, Ankara ana olarak adlandrlan Ankara ovasnda tm derelerin birleme yeri olduu iin, Ankarann havalandrma koridoru olarak gsterilmitir.

1/25.000 lekli 2023 Ankara Nazm mar Plan Kararlarnda, Ama ve Hedefler bal altnda: Doal, kltrel, evresel deerlerin, tarihi varlklarn, su kaynaklarnn, tarm ve orman alanlarnn korunmasn, afet risklerinin giderilmesini/azaltlmasn, afete kar nlem alnmasn amalayan dzenlemesi 6 hedef olarak yer almasn ramen yaanan bu hukuksuzlua kim dur diyecektir.


1-AO

2-ODTU ORMANI

3-EYMR GL

4-MRAHOR VADS

GKEKN TERCHLER TESADF M?


AO

AO

YELALAN, DOAL / YARI DOAL ALANLAR, TARIM ALANLARI

YERLEM-SANAY-TCARET

KENTSEL GELM ALANLARI (2023 PLANI)


PEYZAJ EKOLOJS VE ANKARANIN YEL ALTYAPI POTANSYEL

YEL ALTYAPI BLEENLER

PEYZAJEKOLOJS BLEENLER


Bir kentin takn kontrolndeki en nemli girdinin o kentin yeil alt yap planlar olduunu gerei, Ankara getiimiz yl Balgat Katl kavanda normal yamur ak dahilinde bile aralarn ve insanlarn balk adamlar tarafndan kurtarlmaya alld gn bir kez daha grmlerdir.

Nasl ki kent genelinde gri hatlardaki balantlk; yollar daha iyi duruma getirme, rgar, kanalizasyon ve kamusal altyap sisteminin devamll nemliyse, ayn zamanda doal alanlarn veya yeil an ilevlerini anlamak, srdrmek ve gelitirmek iin de balant nemlidir.

Kent ynetimleri maliyeti asndan da nemlidir, nk akarsu sistemleri doal dearj noktalardr, eer siz takn kontroln yeil alt yap sisteminiz zerinden planlarsanz gri alt yap dediimiz kanal-rgar vb..drenaj maliyetleriniz de olmayacaktr. Tabii bu ok az sayda gri altyap ihalesi olacak demektir, bu gn bu durum sanrm yani daha az altyap ihalesi kent yneticilerinin iine gelmemektedir.


 • NEDEN YEL ALTYAPI

 • - Kentsel geliimi snrlandrmas

 • Akarsu yataklar ve vadi sistemlerinin geri kazanlmas

 • klim deiikliiyle mcadele almalar

 • Is adalarnn nlenmesi

 • Takn kontrol salanmas

 • Gri altyapya daha az yatrm yaplmas (yol gzergahlar, enerji hatlar, su ve kanalizasyon hatlar)


AODE NELER OLUYOR?

AO,ABB nin son yllarda hzla yklendii, 2006 ylnda ele geirdii plan yapma teksi ile nce Koruma Amal Nazm mar Planlar,niyetinin aka gtrlmesi sebebi ile ilki yargdan dnen bir plan davas ve dnm ve yenileme projeleri ile kentsel geliim diye adlandrd rant planlarn kesen odaklardan biri durumdadr ve tabii ki yok etmeye ynelik yasalar kartacak, Bakanlar Kurulu kararlar aldrtacaktr.

u an;AO plan- proje, kltrel peyzaj tescili bavurusuna ret ve Bakanlar Kurulu kararlar dahil olmak zere 14 ayr dava sreci devam etmektedir.


PADAHIN FERMANI

 • OGM mlkiyetindeki muhtelif parsellerde yer alan tanmazlarn TOKye devrine ve TOK tarafndan bunun karlnda muhtelif inai faaliyetlerin kararlatrld 28.02.2012 tarihli protokolnncelikle yrtmeyi durdurulmasna takiben iptaline karar verilmesi talepli hukuk sreci,


Sz konusu alanda Babakanlk Hizmet Binas yaplmas iin yrtlen planlama almalarnn bir parasdr.

Protokol ile gerekletirilen bu alma, sadece hali hazrda kurulu bulunan OGM tanmazlarnn devrini deil yeni tanmazlarn yaplmasn da dzenlemektedir. Bu nedenle aadaki gerekelerimizin de bu dorultuda deerlendirilmesi gerekmektedir.

Bir lkenin babakanlk tekilatnn, o lkenin genel menfaatleri dorultusunda hareket etmesi gerektiinin tartmasz olduu gerei karsnda koruma amal planlanm bir alanda bizzat Babakanln, TOK gibi kendisine bal kurum ve ilgili Bakanlklarla protokol yaparak, bir gecede Bakanlar Kurulu karar kararak korunan alanlara hizmet binas yerletirmeye almasn lkemiz, doamz, topramz ve zerine lkemizin kurulduu maddi ve manevi deerleri yok sayan bir anlay olduundan hareketle yargya tanm bulunmaktadr.


BAKANLIK KONUTU stn kamu yarardr DYENLERE !!!!!

Ankara kent btn leinde, hatta yakn kentler iin, halkn yani kamunun kulland bir alandr.

Doal zellikleri nedeniyle Ankara kentinin gerek hava gerekse su kaynaklarnn korunmasna olan katks ile rekreatif kullanma yani HALKIN yararlanmna ak olarak korunmasnda stn kamu yarar niteliinde olup doal sit derecesinin drlerek yaplamaya almas ile kamu yararna aykrdr.

Hal byleyken gerek Ankara kenti gerekse Trkiye iin bu kadar nemli bir alann korunmasndaki yararn Babakanlk Hizmet Binas yaplmas ile karlatrldnda stn kamu yarar KORUNMASI olaca aktr.


Gazi Yerlekesinde hibir doal yapya zarar vermeyeceiz diyenler bu gn ya ortalamas 50 olan asrlk aalarmzdan 2500 tanesi yok ettiler hem de gzmzn iine baka baka yalan syleyerek, inaat alannn yerleecei hektarlarca alan i gc makineleri ile enkaz haline dndrlerek.

Tm Meslek rgtleri ve demokratik/sivil kitle rgtnn son yllarda AO zerinde yaanan gelimelere yapt vurguya odakland halde, AO yi ve tad misyonu yok emek isteyenlerle byk bir hukuk mcadelesindeler.


AO KARI DEVRMN TANIKLIINDA


Nedir kentsel yenileme?

9 Eyll 2012 Tarih ve 28406 sayl Resmi Gazetede yaynlanan Ankara ili, Yenimahalle ilesinde bulunan ve ekli kroki ile listede snr koordinatlar gsterilen alann AO Hayvanat Bahesi Yenileme Alan olarak kabul edilmesine dair Bakanlar Kurulu kararnn yrtmesinin durdurulmas ve iptali talepli yarg sreci,

Kentsel yenileme kavramnn temelde amac gerekletirmeye yardmc olmak amacyla kullanld, kent kuramlar doktrininde iddia edilmektedir. Bunlardan biri, yoksulluk yuvalarnn temizlenmesi, ikincisi kent zeklerinin (merkezlerinin) anakentlerin teki kesimleri ve yre kentler ile aralarndaki ekonomik canllk ayrmlarnn giderilmesi ve yenilenmesi, ncs ise kent zeklerindeki yerel ynetimlerin akal (mali) olanaklarnn arttrlmasdr.


Bylece kentsel yenileme alan ilan edilecek bir yerin ncelikli olarak, kent merkezinde, tarihi dokusu bulunan, tarihi ve kltrel deerler tayan, eskimeye yz tutmu ynlerinin iyiletirilerek kullanlmasnn zorunlu olduu koullarn olumas gerekir. Anlan kavramsallatrmadan anlalaca zere Kent merkezi nitelii tamayan bir alan, kentsel yenileme alan adyla dnme tabi tutulamaz ve bu kavramn unsurlar dorultusunda yenilenemez.

Atatrk Orman iftlii alan tarihi ve kltrel adan koruma nitelii olsa da doktrin asndan, kent merkezi nitelii tamadndan bu alanda kentsel yenileme alan ilan gerekletirilemez. Atatrk Orman iftlii alan krsal nitelii ar basan ve bu ileve yz dnk niteliklerle donatlm bir alandr. Bu alanda kentsel yenileme alan ilan edilmesi sz konusu olamayaca halde, 2006 tarihinden beri ABBnin niyeti bozuktur :TAM BAIMSIZLIK ARI OLAN, CUMHURYET ARITIRAN HER HCRES YOK EDLMELDR.


Doal bir kltr varlnn eskimesinden ve zelliini kaybetmeye yz tutmasndan bahsetmek mmkn deildir. Doal varlklar, (toprak, su, hava, iklim, besin ve canllk) iin nitelikleri dnr, bozulur, yok olmaya yz tutabilir. Ama bu varlklar iin, eskidi, yprand veya zelliini kaybetti gibi bir sfat kullanlmaz. Byle olmasna ramen Bakanlar Kurulu karar alr, ve, ypranan ve zelliini kaybetmeye yz tutmu; kltr varlklar vurgusuyla, bu kararn amacnn, gerekesinde olduu gibi kentsel yap stou odakl bir iyiletirme, dnm kapsad aktr.

Dolays ile; yasa ile elien, BAKANLAR KURULU HUKUKSUZLUA BOULMUTUR.


TRAZIMIZ VAR,BAKALDIRIMIZ VAR,DRENCMZ VAR,

Ekolojik anlamda bir yok olua srklenen Ankara kentinin, biyolojik ve toplumsal zenginliini yeniden yaratmasnda ve birletirmesinde, Atatrk Orman iftlii, kuruluundaki amalar dorultusundan ekseni kaydrlm ve bu gn kentin ortasnda kalm rant deeri yksel arazi paras olarak grlmesine itirazmz var.

Atatrk Orman iftlii Ankarann toplumsal ve kltrel kimliini, Cumhuriyetinin vazgeilmez paras olmas ile en deerli paramzn yok edilmesine bakaldrmz var.

Ankara, imar yasalar ve uygulamalar asndan zel nem ve ncelikler tannan, bu nedenle Cumhuriyetle birlikte kentleme asndan bir "ilkler" kentine yaplan saldrya direncimiz var.


AO DE YAANANLAR BR KARI DEVRMDR

Bugnden 1920-1950 Ankarasna baktmzda, grdmz, modern, dzenli, programl, planlamaya gvenen, ynetim olarak zgvenli, salkl evreler yaratan, zel bir yasa ile ynetilmese bile bakent olmann farkn gsteren bir kent olma disiplinidir. Bu disiplin, bugn btn andrma giriimlerine karn ok zengin bir mimari ve kentsel miras Ankaraya kazandrmtr. lkedeki dier kentler iin ynetim biimi, uygulad kentleme ve kent ynetimi srelerinin effafl, var ettii yaam standardnn ykseklii ile rnek olmay 1970li yllara kadar srdren Ankara, uzun bir sre bu pozitif rol modeli zelliini korumutur.

AO, tad tm tarihsel ve kltrel birikiminin yan sra yeni Cumhuriyet dneminin toplumcu ve znesinde insan ve kamu yarar ilkesi tayan planlama ilke ve esaslarnn esiz bir rneidir.

Bu gn rol model zelliine indirilen hanerelere merkezi ve yerel otorite tarafndan yaplan plan demiyoruz, projelerle yaratlan kaosu Ankarann gelecei deil Ankarann sahip olduu cumhuriyet ideolojisine yaplan bir saldr olduu aktr.


Kat olan her ey buharlayor, kutsal olan her ey dnyevileiyor ve en sonunda insanlar hayatn gerek koullaryla ve dier insanlarla ilikileriyle yzlemeye zorlanyor. Modern burjuva toplumu, bylesine kudretli retim ve mbadele aralarnn bir araya getirmi olan bu toplum, yer alt glerini kontrol edemez bir bycye benziyor. Karl Marks

Toplumcu Mhendis Mimar ehir Plancs Meclisine

Sayglarmla.

TMMOB Peyzaj Mimarlar Odas

Genel Sekreteri

Redife KOLAK

18.11.2012


ad
 • Login