Radom r silber plze 2012
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 8

Radomír Silber Plzeň 2012 PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Vliv médií na české politické stranictví, mediální tvorba limitů veřejné oponentury a kontroly výkonu moci v České republice v 90. letech 20. století. Radomír Silber Plzeň 2012.

Download Presentation

Radomír Silber Plzeň 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Radom r silber plze 2012

Vliv médií na české politické stranictví, mediální tvorba limitů veřejné oponentury a kontroly výkonu moci v České republice v 90. letech 20. století

Radomír Silber Plzeň 2012


Radom r silber plze 2012

Vliv médií na české politické stranictví, mediální tvorba limitů veřejné oponentury a kontroly výkonu moci v ČR v 90. letech 20. století

Význam zkoumání role médií a jejich vztahu

ke stranictví, nastolování agend a výkonu moci

Možnost objasnění některých příčin toho, proč je česká společnost i v novém demokratickém prostředí velmi brzy zatížena poměrně vysokou mírou korupce, zneužívání moci, protekce

a klientelismu, které si s sebou nese

až do současnosti


Radom r silber plze 2012

Vliv médií na české politické stranictví, mediální tvorba limitů veřejné oponentury a kontroly výkonu moci v ČR v 90. letech 20. století

 • Aspekty vlivu médií na politické stranictví – nová média, vzájemná interakce, závislost, podřízenost

 • Mediální tvorba limitů veřejné oponentury a kontroly výkonu moci

 • Role médií, informačních a reklamních prostředků a procedur při formování politické scény a stylu vládnutí, výkonu moci v 90. letech

 • Vliv médií na soupeření politických stran


Radom r silber plze 2012

Vliv médií na české politické stranictví, mediální tvorba limitů veřejné oponentury a kontroly výkonu moci v ČR v 90. letech 20. století

 • Vliv médií a jimi zprostředkovávaného a prezentovaného odrazu politického soupeření a výkonu moci ve veřejném mínění

 • Moderní strany se prostřednictvím ideologií snaží zasáhnout a formovat veřejné mínění, přesvědčovat členy a příznivce, získávat podporu občanů, média masové komunikace nabývají mimořádného významu

 • Optika médií, zprostředkování obrazu politické scény, programů a cílů politických stran často nahrazuje empirickou verifikaci občanů závislých na zprostředkování a jejich vlastní poznání politické reality

 • Média jsou součinitelem, spolutvůrcem, který utváří veřejné mínění, ovlivňuje nálady, postoje a hodnotové orientace voličů


Radom r silber plze 2012

Vliv médií na české politické stranictví, mediální tvorba limitů veřejné oponentury a kontroly výkonu moci v ČR v 90. letech 20. století

 • Strany usilují nastolovat nebo potlačovat konkrétní politickou agendu

 • Prostřednictvím médií je možné posilovat, nebo naopak oslabovat veřejnou kontrolu činnosti stran a výkonu či zneužívání veřejné moci nebo nakládání s veřejnými prostředky


Radom r silber plze 2012

Vliv médií na české politické stranictví, mediální tvorba limitů veřejné oponentury a kontroly výkonu moci v ČR v 90. letech 20. století

 • Slabost médií

  - informační výstupy málokdy poskytovány v komplexní podobě, v odpovídajícím kontextu nebo alespoň v podobě čisté, bezprostředně převzaté, ověřené a významově nebo alespoň prezentačně neposunuté informace

  - „informační filtry“ - vlastnictví médií, reklama, vliv inzerentů, na kterých jsou média finančně závislá, a výběr zdrojů

  - stranictví, korupční formy vnější motivace promítající se do práce žurnalistů a moderátorů, nezávaznost etiky


 • Login