Download

CEZA KANUNUN YER BAKIMINDAN UYGULANMASINDA ILKELER


Advertisement
Download Presentation
Comments
kera
From:
|  
(895) |   (0) |   (0)
Views: 211 | Added: 10-02-2012
Rate Presentation: 2 0
Description:
SU
CEZA KANUNUN YER BAKIMINDAN UYGULANMASINDA ILKELER

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. CEZA KANUNUN YER BAKIMINDAN UYGULANMASINDA ILKELER Do?. Dr. Faruk Turhan S?leyman Demirel ?niversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fak?ltesi ?gretim ?yesi 1

2. SU?UN ISLENDIGI YER -2- 1. Su?un islendigi yerin tespiti TCK Md. 8/1: Fiilin kismen veya tamamen T?rkiye?de islenmesi veya neticenin T?rkiye?de ger?eklesmesi halinde su?, T?rkiye?de islenmis sayilir. Tespit: Yeni TCK a?ik?a karma teoriyi esas almistir. Soru: Karma teori nedir?

3. Soru: Bir devlet ulusal ceza kanunun uygulama alanini serbest?e belirleyebilir mi? Ni?in? Bu konuda bir takim sinirlamalar s?z konusu mudur?

4. Ceza Kanunlarinin Uygulanmasinda Baglanti Noktalari Uluslar arasi ceza hukukunun ilkeleri (prensipleri) ? Ceza kanunlarinin yer bakimindan uygulanmasinda kabul edilen ilkeler 1. M?lkilik (?lkesellik) 2. Faile g?re sahsilik 3. Magdura g?re sahsilik 4. Koruma 5. Evrensellik 6. Ikame yargi

5. M?lkilik (?lkesellik) Ilkesi Su?un islendigi yeri baglanti noktasi olarak kabul etmektedir. Failin veya magdurun vatandasligi dikkate alinmaksizin, ?lkesinde su? islenen devletin ceza kanununun uygulanmasina m?lkilik ilkesi denir. TCK?da temel ilke olarak kabul edilmistir

6. Su? Ne Zaman T?rkiye?de Islenmis Sayilir? Su?, T?rk kara sahasinda (T?rk topraklarinda) T?rk hava sahasinda, T?rk kara sularinda, A?ik denizlerde ve bunun ?st?ndeki sahada T?rk bayragi tasiyan deniz veya hava nakil ara?larinda (bayrak ilkesi) T?rk deniz ve hava savas ara?larinda veya bu ara?larla T?rkiye?nin kita sahanliginda tesis edilmis sabit platformlarda veya bunlara karsi islenmisse, T?rkiye?de islenmis sayilir.

7. Olay: Pasaportu oldugu halde vize alamadigi i?in yasadisi yollardan ka?ak olarak Almanya?ya giden sanik, orada iki yil kaldiktan sonra T?rkiye?ye d?nmek i?in T?rkiye?nin Stuttgart Baskonsoloslugu?na m?racaat emis pasaportunu kaybettigini s?ylemistir. Baskonsolosluk tarafindan T?rkye?ye d?nebilmesi i?in saniga seyahat belgesi d?zenlenmistir. Yurda d?nd?kten sonra pasaportunu uzatmak i?in Emniyet M?d?rl?g?ne basvurmasi ?zerine Almanya?da yetkili makamlara yalan beyanda bulundugu i?in hakkinda dava a?ilmistir. Soru: Su? nerede islenmis sayilir? Hangi ilke s?z konusudur?

8. Faile G?re Sahsilik (Kisisellik) Ilkesi Bu ilke, failin vatandasligini baglanti noktasi olarak kabul eder ve devletin vatandas ?zerindeki egemenlik yetkisine dayanir. Yurt disinda su? isleyip ?lkesine ka?an vatandas iade edilmedigi i?in, ?lkede yargilanmasi gerekir.

9. Faile G?re Sahsilik Ilkesinin Uygulama Sartlari (TCK md. 11) 1) Fail, fiili isledigi sirada T?rk vatandasi olmalidir; 2) Su?, yurt disinda islenmis olmalidir; 3) Kovusturma yapilabilmesi i?in fail T?rkiye'de bulunmalidir; 4) Su?, 13. maddede sayilan su?lardan olmamalidir 5) Su? karsiliginda T?rk hukukunda hapis cezasi ?ng?r?lm?s olmalidir. Adli para cezasi ?ng?r?lm?sse kovusturma yapilmaz. 6) Su?un cezasinin asagi siniri T?rk kanuna g?re bir yildan az hapsi gerektiriyorsa, kovusturma i?in sikayet yapilmis olmalidir. 1 yil ve ?st? hapsi gerektiriyorsa sorusturma ve kov. Re?sen yapilir. 7) Yabanci ?lkede h?k?m verilmemis olmalidir. H?k?m verilmisse, T?rkiye?de yeniden yargilanamaz. 7) Su?, T?rk hukukuna g?re kovusturulabilir (?rn. zamanasimina ugramamis) olmalidir; 8) Magdur yabanci ise, islendigi yer kanununa g?re de fiil su? teskil etmelidir.

10. Yurt Disinda Islenen Su? Nedeniyle Yeniden Yargilama Olay: Irlanda?nin Cork Limanina y?k getirmis olan Istanbul limanina kayitli T?rk bandrali ticaret gemisi, bu ?lkenin limanina bagli iken gemi i?erisinde gemi personelinden olan T?rk (T1) baska, diger bir T?rk (T2)?yi kasten ?ld?rm?st?r. Irlanda savcisi yaptigi sorusturma sonunda failin mesru savunma ile hareket ettigini belirterek takipsizlik karari vermistir. Istanbul savcisi gemi ile Istanbul?a gelen T1 hakkinda sorusturma baslatmistir. Soru: T1 T?rkiye?de yargilanabilir mi?

11. Olay: T?rk vatandasi T, kendisini terk eden esi E (T?rk ve Alman vatandasligina sahiptir) ve onun sevgilisi Alman vatandasi A?yi ?ld?r?r ve ka?arak T?rkiye?ye gelir. Soru: T?nin T?rkiye?de yargilanabilmesi kosullari nelerdir? T?nin A ve E?ye karsi isledigi su?larin kovusturulmasinda farklar s?z konusu mudur.

12. Magdura G?re Sahsilik (TCK md. (12/1-2) Baglanti noktasi, magdurdur. Devletin kendisine ve yurt disindaki vatandaslarinin hak ve menfaatlerine y?nelik su?lari cezalandirma hakkina dayanmaktadir. Bu ilkenin hakliligina elestiriler y?neltilerek su?u islendigi yer kanununa g?re de fiilin su? teskil etmesi sartinin aranmasi gerektigi belirtilmektedir.

13. Kosullari a) Su?un T?rkiye zararina islenmis olmasi 1) Su?, yurt disinda islenmis olmalidir; 2) Su?, TCK md. 13?te belirtilen su?lardan olmamalidir; 3) Su?, T?rkiye zararin islenmis olmalidir; 4) Fail yabanci olmalidir; 5) Su?un cezasinin alt siniri T?rk kanuna g?re bir yil ve ?st? hapis olmalidir; 6) Fail T?rkiye?de bulunmalidir; 7) Adalet Bakaninin istemi olmalidir; 8) Fail hakkinda yurt disinda h?k?m verilmis olmasi halinde Adalet Bakaninin talebi ?zerine T?rkiye?de tekrar yargilanir. b) Su?un bir T?rk zararina islenmis olmasi 1) Su?, yurt disinda islenmis olmalidir; 2) Su?, TCK md. 13?te belirtilen su?lardan olmamalidir. 3) Su?, bir T?rk ger?ek veya ?zel hukuk t?zel kisisi aleyhine islenmis olmalidir; 4) Fail yabanci olmalidir; 5) Su?un cezasinin T?rk kanuna g?re alt siniri bir yil ve ?st? hapis olmalidir; 6) Fail T?rkiye?de bulunmalidir; 7) Su?tan zarar g?renin sikayeti olmalidir. 8) Fail hakkinda yurt disinda h?k?m verilmemis olmalidir

14. Vatandasliktan ?ikarilmis olan A, T?rkiye?nin G?neydogu Anadoludaki askeri harekatini protesto amaciyla Berlin?deki THY b?rosuna bombali saldirida bulunarak tahrip eder. A, daha sonra T?rkiye?de yakalanirsa, hangi ilkeye g?re T?rkiye?de yargilanir? A, Almanya?da cezalandirilmis olsa T?rkiye?de yeniden yargilanabilir mi?

15. Koruma (Devleti Koruma)Ilkesi Kimin tarafindan islendigine bakilmaksizin, devletin kendi i? hukuk menfaatlerini ceza hukuku ile korumak hakki oldugu d?s?ncesine dayanmaktadir. Ceza Kanunumuzda koruma ilkesi evrensellik ilkesi ile birlikte Ceza Kanunumuzun 13. maddesinde d?zenlenmistir.

16. KOSULLARI 1. TCK md. 13?te sayilan su?lardan devlet ve millete karsi islenen su?lardan olmasi gerekir 2. Failin vatandasligi ?nemli degildir 3. Failin T?rkiye?de bulunmasi gerekli degildir. 4. Adalet Bakaninin talebi ?zerine bazi su?larda yeniden yargilama m?mk?nd?r.

17. Su?lar - md. 13/1-b?de sayilan su?lar 1- Devletin egemenlik alametlerine ve organlarinin sayginligina karsi su?lar 2- Devletin g?venligine karsi su?lar 3- Anayasal d?zen karsi su?lar 4- Milli savunmaya karsi su?lar 5- Yabanci devletlerle iliskilere karsi su?lar (Bu su?lar A. Bakaninin talebi ?zerine T?rkiye?de yeniden yargilanir) -md. 13/1-f?de sayilan su?lar 1. paralarda sahtecilik su?lari 2- m?h?rlerde sahtecilik su?lari 3- para ve kiymetli damgalarin imaline yarayan ara?larin ?retim ve ticareti su?lari

18. Olay: Sanik M. Ali Agca, Vatikan Devlet Baskanini ?ld?rmeye tesebb?sten Italya?da yargilanarak mahkum olmustur. Soru: Sanigin T?rkiye?de ayni su?tan dolayi tekrar yargilanmasi m?mk?n m?d?r? Kosullari neler olabilir?

19. Olay: Sanik A, Istanbul?da B?den aldigi uyusturucu maddeyi Almanya?da oturan C?ye teslim etmek i?in otomobilinin gizli b?l?mlerine yerlestirerek, yola devam eder. Edirne g?mr?k kapisindan ?ikar. Almanya sinirlarindan girerken yakalanan A, hakkinda a?ilan ceza davasi sonunda mahkum oldugu cezanin bir kismini ?ektikten sonra T?rkiye?ye sinirdisi edilir. Soru: Antalya Havalimaninda T?rk polisleri tarafindan karsilanan A hakkinda uyusturucu su?u nedeniyle dava a?ilabilir mi?

20. Olay: Almanya?da uyusturucu ticareti su?undan mahkum olan T?rk vatandasi A, cezasinin bir kismini ?ektikten sonra T?rkiye?ye sinir disi edilir. Not. Uyusturucunun T?rkiye?den getirildigin iliskin bir tespit dosyada bulunmamaktadir. Soru: A hakkinda T?rkiye?de kovusturma yapilabilir mi? Hangi ilke s?z konusu olabilir?

21. Yurt disinda T?rkiye adina g?rev yapanlarin durumu Kanun, T?rkiye adina yurt disinda g?rev yapan kimselerin g?revleri nedeniyle isledikleri su?lari 10. maddede ayrica d?zenlemistir. Bu su?lar da koruma ilkesi kapsaminda degerlendirilmelidir. Yeniden yargilama: Bu kimselerin isledikleri g?rev su?larinda yabanci ?lkede mahkumiyet h?km? verilmis olsa bile T?rkiye?de tekrar yargilanirlar.

22. Evrensellik Ilkesi Bu ilkeye g?re her devlet su? nerede ve kime karsi islenmis olursa olsun fail cezalandirilmalidir. Su? insanliga karsi bir fiil olarak kabul edilince, her devletin ceza verme hakki ve g?revi vardir. Bu ilkeye g?re yargilama yapilabilmesi i?in, s?z konusu su?larin, esir ticareti, kadin ticareti, kalpazanlik, ?evreyi koruma, iskence, ter?r, deniz korsanligi su?lari ile insanliga karsi su?lar, soykirim ve savas su?lari gibi b?t?n insanligi ilgilendiren su?lar s?z konusu olmalidir. Bu prensip dayanagini Hugo GROTIUS'un aut dedere aut punire (ya iade et, ya cezalandir) seklindeki deyiminde bulur.

23. Evrensellik Ilkesi (md. 13) Kosullari: Kanunda yazili su?lardan birisi olmalidir 1. Evrensellik ilkesinin ge?erli oldugu su?lardan birisi olmalidir TCK?ya g?re evrensellik ilkesinin ge?erli oldugu su?lar sunlardir: 1) Soykirimi ve insanlik aleyhine su?lar 2) Insan ticareti ve g??men ka?ak?iligi 2) ?evrenin kasten kirletilmesi 3) Iskence, 4) Uyusturucu madde imal ve ticareti su?lari ile uyusturucu maddenin kullanilmasini kolaylastirma su?lari, 5) Yabanci para sahtekarligi su?lari, 6) Fuhus, 7) Uluslararasi r?svet 8) Yabanci deniz, demir veya hava ulasim ara?larinin ka?irilmasi

24. 2- Failin Vatandasligi ?nemli degildir 3.Magdurun vatandasligi ?nemli degildir 4. Failin T?rkiye?de bulunmasi gerekmez. 5. Cezalandirma i?in Adalet Bakanliginin talebi gerekir. 5. Soykirim ve insanliga karsi su?lar ile insan ticareti ve g??men ka?ak?iligi su?larinda A. Bakanliginin talebi ?zerine yeniden yargilama m?mk?nd?r.

25. Ikame Yargi Ilkesi Bu ilkenin amaci, su? isleyen bir kimsenin cezasiz kalmasinin ?nlenmesidir. Su? isleyen kimse onu yargilama yetkisine sahip olan devlete geri verilecektir. Ancak ?esitli nedenlerle bu geri verme ger?eklesmedigi takdirde su?larin cezasiz kalmasini ve bu devletin su?lularin siginma merkezi haline gelmesini ?nlemek gerek?esiyle bu ilke kabul edilmektedir. YTCK?da bu ilke 12. maddenin 3. ve 4. Fikralarinda d?zenlenmistir. T?rk Hukukunda bir?ok yazar bu ilkeye yer vermemekte, bu ilke kapsamina giren su?lari evrensellik ilkesi olarak degerlendirmektedir.

26. Ikam Yargi Ilkesinin Kosullari YTCK?ye g?re ikame yargi ilkesi uyarinca T?rkiye?de kovusturma yapilabilmesi i?in su kosullarin ger?eklesmesi gerekir: 1) Fail yabanci olmalidir, 2) Magdur yabanci olmalidir, 3) Su? yurt disinda islenmis olmalidir, 4) Su? 13. Maddede sayilan su?lardan olmamalidir, 5) Adalet Bakaninin talebi olmalidir, 6) Fail T?rkiye?de bulunmalidir 7) Su?un cezasinin asagi siniri T?rk kanununa g?re en az ?? yil ve ?st? hapsi gerektirmelidir, 8) Failin geri verilmesi m?mk?n olmamalidir. Burada geri verilebilir bir su? s?z konusu olmakla birlikte, faildeki bir engel, ya da geri verme talebinin h?k?met tarafindan kabul edilmemesi veya geri verilecek ?lkenin talep etmemesi nedeniyle geri verilemeyen bir fail s?z konusudur.

27. Soru: Irakta Irak vatandasi, Amerikan askerlerine saldirir. Arkasindan T?rkiye?ye ka?ar. Soru: A?nin T?rkiye?de yagilanmasi m?mk?n m?d?r?

28. 4) Uyusturucu madde imal ve ticareti su?lari ile uyusturucu maddenin kullanilmasini kolaylastirma su?lari, 5) Yabanci para sahtekarligi su?lari, 6) Fuhus, 7) Uluslararasi r?svet 8) Yabanci deniz, demir veya hava ulasim ara?larinin ka?irilmasi b) Bu su?larin T?rkiye?de kovusturulabilmesi i?in failin T?rkiye?de olmasi gerekmez. Yurt disinda islenmis olsa bile T?rkiye?de kovusturma yapilir. c) Failin vatandasligi ?nemli degildir. d) Yargilama yapilmasi Adalet Bakaninin talebine baglidir e) Bazi su?lar a?isindan yeniden yargilama m?mk?nd?r.

29. Kosullari 1. Su?un md. 13?te sayilan ve millet ve devlete karsi islenen su?lardan olmasi gerekir a) 13. maddenin b) bendinde sayilan su?lar: - Devletin egemenlik alametlerine karsi ve organlarinin sayginligina karsi su?lar, - Devletin g?venligine karsi su?lar, - Anayasal d?zene karsi su?lar - Milli savunmaya karsi su?lar - Yabanci devletlerle iliskilere karsi su?lar b) 13. maddenin f) bendinde sayilan su?lar: - Paralarda sahtecilik, - para ve kiymetli damgalarin imaline yarayan ara?larin ?retimi ve ticareti - m?h?rde sahtecilik c) 13. maddenin h) bendinde sayilan r?svet su?unun T?rk kamu g?revlisi tarafindan islenmesi 2. Bu su?larda failin vatandasligi ?nemli degildir. 3. Sorusturma ve kovusturma yapilabilmesi i?in faili T?rkiye?de bulunmasi gerekli degildir. 4. md. 13/b) bendinde sayilan su?larda sorusturma ve kovusturma re?sen, diger su?larda ise Adalet Bakaninin talebi ?zerine yapilir. 5. md. 13/ b) sayilan su?lar nedeniyle yurt disinda kovusturma yapilmissa, Adalet Bakaninin talebi ?zerine T?rkiye?de tekrar kovusturma yapilir. Diger su?lar nedeniyle tekrar kovusturma yapilamaz.

30. Yurt disinda Islenen Su?larda Lehe Kanunun G?z?n?nde Bulundurulmasi TCK md.?a g?re, T?rk hakimi yargilamakta oldugu olayla ilgili olarak T?rk kanunlarina g?re cezayi belirleyecektir. Bu belirleme yapilirken, su?un islendigi yerdeki yabanci kanundaki o su? i?in kabul edilen soyut cezanin ?st?ne ?ikamayacaktir. Burada yabanci kanundaki cezanin ?st sinirini dikkate alacaktir.

31. Md. 19?a g?re kosullari 1) Su?, yurt disinda islenmis olmalidir; 2) Su?, T?rkiye?nin g?venligine veya zararina islenmemis olmalidir, 3) Su?, T?rk?e karsi islenmemis olmalidir 4) Failin vatandasligi ?nemli degildir 5) T?rkiye?deki yargilama T?rk kanunlarina g?re yapilacaktir, 6) Yargilama sonunda ceza tespit edilirken, su?un islendigi yer kanununda ?ng?r?len soyut cezanin ?st siniri ge?ilemeyecektir. Sonu?: Bu d?zenlemeye g?re, bu h?k?m magdurun yabanci veya yabanci devlet olmasi halinde uygulanacaktir.

32. Mahsup

33. Olay: T?rk vatandasligindan ?ikarilmis olan A, T?rkiye?yi protesto i?in Almanya Berlin?deki T?rk Hava Yollari b?rosuna saldirarak tahrip eder. Hakkinda Almanya?da ceza kovusturmasi yapilip mahkum olur ve sinir disi edilir. Soru: A hakkinda T?rkiye?de ceza kovusturmasi m?mk?n m?d?r?

34. Yeni CMK?ya g?re taniklarin ?agri usul? Taniklar ?agri kagidi ile ?agrilir. Ancak su iki halde taniklar, ?agri kagidi ile ?agrilmadan da (zorla) getirilebilir: - Tutuklu islerde ve - Durusmanin devami sirasinda hemen dinlenmesi gerekli g?r?len taniklarin hazir bulundurulmasinin mahkemece yazili olarak emredilmesi halinde

35. Taniklar, telefon, faks, e-posta gibi ara?larla da ?agrilabilir. Ancak ?agri kagidi disindaki bu ara?larla yapilan ?agrilara uymayan taniklar gelmedigi takdirde zorla getirilemez ve sebep oldugu giderler kendilerinden istenemez.

36. ?agri kagidi usul?ne uygun olmalidir. Sadece mahkemede veya savcilikta hazir bulunmasi gerektigi seklinde bir ?agri belgesi, CMK 44. madde anlaminda usul?ne uyguna bir ?agri belgesi sayilmaz ve ?agrilan kisinin gelmemesi halinde, yaptirimlar uygulanamaz.

37. Su? magdurunun tanik olarak dinlenmesinde yemin hari? tanikliga iliskin h?k?mler uygulanacaktir (md. 236/1) Cumhurbaskaninin tanik olarak dinlenmesi a?ik?a d?zenlenmistir. Cumhurbaskani tanik olarak dinlenebilir, ancak taniklik yapmasi takdirine birakmistir (md. 43/4).

38. Kollugun tanik dinleme yetkisi var midir? CMK md. 43/5?te, ?Bu madde h?k?mleri, kisinin ancak Cumhuriyet savcisi, hakim veya mahkeme ?n?nde tanik olarak dinlenmesi halinde uygulanir? h?km? yer almaktadir. PVSK md. 15: ?Polis, yaptigi tahkikat sirasinda ifadelerine m?racaat lazim gelen kimseleri ?agirir ve kendilerine l?zumlu olan seyleri sorar? h?km? nasil anlasilmalidir?

39. Taniklarin Zorla Getirilmesi Nasil Olmalidir? Kanununda, zorla getirmenin nasil yapilacagi ve hangi kurallara tabi olacagi d?zenlememistir. CMK md.146?da d?zenlenmis olan s?pheli ve sanigin zorla getirmesine iliskin kurallar taniklarin zorla getirilmesinde de uygulanmalidir. Ceza Kanunlarina Uyum Tasarisinda bu konuda a?ik h?k?m konmustur.

40. Taniklarin getirilmesi i?in uygulanan zorlama ve ?zg?rl?k kisitlamasi, gelmeyen tanigin dinlenmesini veya ifadesine basvurulmasini saglamaya yetecek oranda olmalidir. Uygulamada bazen basvuruldugu gibi taniklarin, kolluk tarafindan bir g?n ?ncesinde g?z altina alinip ertesi g?n? durusmaya getirilmesi oranlilik ilkesine aykiridir.

41. Savcinin zorla getirme karari verme yetkisi var midir? Uygulamada savcinin taniklarin zorla getirilmesi karari verip veremeyecegi tartismalidir. Zorla getirme kararini kovusturma asamasinda mahkeme ve sorusturma asamasinda da tanigi dinleyecek olan hakim verecektir. Tasarida, savcinin zorla getrime karari verme yetkisi a?ik?a d?zenlenmektedir.

42. Mazeretsiz gelmeyen taniklar i?in giderlere h?kmedilmesi ?agri kagidi ?agrilmasina ragmen mazeretsiz olarak gelmeyen tanik sadece gelmemesinin neden giderlere mahkum edilecektir. Para cezasina h?kmedilmesi kaldirilmistir

43. Tanikliktan ?ekinme Hakki Meslek sirri nedeniyle tanikliktan ?ekinme hakkina sahip olanlarin kapsamini genisletmistir. Kolluga tanikliktan ?ekinme hakki taninmamistir.

44. Devlet Sirri Nedeniyle Tanikliktan ?ekinme Devlet sirlari konusunda tanikliktan ?ekinme hakki kaldirilmistir. Devlet sirinin tanimi yapilmistir Devlet sirri konusunda tanikligin nasil yapilacagi d?zenlenmistir. Devlet sirri teskil etmeyen memuriyet sirri konusunda taniklik nasil olacagi d?zenlenmemistir.

45. Taniklarin Dinlenmesinde G?r?nt? ve Ses Kaydi Alinmasi Kural olarak ses ve g?r?nt? kaydi zorunlu degildir. Ancak, su hallerde mecburidir: - Su? magduru ?ocuklarin, - Durusmaya getirilmesi m?mk?n olmayan ve tanikligi maddi ger?egin ortaya ?ikarilmasi i?in zorunlu olanlarin, - Islenen su? nedeniyle psikolojisi bozulmus magdurlarin tanik olarak dinlenmesinde.

46. G?r?nt? ve ses kaydi alinmasinin amaci ve uygulamanin baslamasi G?r?nt? ve ses kaydi alinmasinin ?ncelikli amaci magdurlarin korunmasidir. H?k?m 1 Temmuz 2006 tarihinden itibaren uygulanacaktir Kollugun ifadesine bas vurdugu kisilerin g?r?nt? ve ses kaydi alinip alinmayacagi konusunda h?k?m yoktur.

47. Taniklarin Korunmasi 1) Taniklarin kimlikleri sakli tutulabilir. Bunun i?in, tanik olarak dinlenecek kisilerin kimliklerinin ortaya ?ikmasi kendileri veya yakinlari a?isindan agir bir tehlike olusturacak olmalidir Bu ama?la taniga ait kisisel bilgiler dava dosyasinda degil, savci, hakim veya mahkeme tarafindan korunacaktir.

48. Kimligi gizli tutulan tanik, taniklik ettigi olaylari hangi sebeple ?grendigini a?iklayacaktir; ?rnegin, gizli sorusturmaci olarak ?grendigini belirtecektir.

49. 2) Tanigin adresi gizli tutulabilir. 3) Tanik, durusmaya katilanlar olmadan sadece hakim tarafindan dinlenebilir. Ancak bu durumda g?r?nt? ve ses aktarimi (video konferans) yapilacaktir. 4) Taniklik yaptiktan sonraki koruma ?ikarilacak bir kanunla d?zenlenecektir.

50. Tanik Koruma Kanunu Tasarisi Taniklik yapanlarin, yaptiktan sonraki korumanin nasil olacagini g?stermek i?in bir kanun tasarisi hazirlanmistir: Tanik Koruma Kanunu Tasarisi. Bu Tasarida CMK?da olmayan yeni h?k?mlere yer verilmistir: ?rnegin, tanigin ?ses veya g?r?nt?s?n?n degistirilerek? dinlenmesi gibi.

51. Taniklarin Korunmasi Ile Ilgili Kollugun G?rev ve Yetkileri Koruma tedbirlerini alma yetkisi kural olarak hakime aittir. Tasariya g?re bazi koruma tedbirlerine gecikmede sakinca olan hallerde savci da yetkili kilinmistir. Koruma tedbirlerini savciliklar yerine getirecektir. Tanik Koruma Kanunu Tasarisi yasalasinca kollugun da bazi g?revleri s?z konusu olacaktir (Tasari md. 11).


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro