CEZA KANUNUN YER BAKIMINDAN UYGULANMASINDA ILKELER

CEZA KANUNUN YER BAKIMINDAN UYGULANMASINDA ILKELER PowerPoint PPT Presentation


  • 507 Views
  • Updated On :
  • Presentation posted in: General

SU

Related searches for CEZA KANUNUN YER BAKIMINDAN UYGULANMASINDA ILKELER

Download Presentation

CEZA KANUNUN YER BAKIMINDAN UYGULANMASINDA ILKELER

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. CEZA KANUNUN YER BAKIMINDAN UYGULANMASINDA ILKELER Doç. Dr. Faruk Turhan Süleyman Demirel Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Ögretim Üyesi 1

2. SUÇUN ISLENDIGI YER -2- 1. Suçun islendigi yerin tespiti TCK Md. 8/1: Fiilin kismen veya tamamen Türkiye’de islenmesi veya neticenin Türkiye’de gerçeklesmesi halinde suç, Türkiye’de islenmis sayilir. Tespit: Yeni TCK açikça karma teoriyi esas almistir. Soru: Karma teori nedir?

3. Soru: Bir devlet ulusal ceza kanunun uygulama alanini serbestçe belirleyebilir mi? Niçin? Bu konuda bir takim sinirlamalar söz konusu mudur?

4. Ceza Kanunlarinin Uygulanmasinda Baglanti Noktalari Uluslar arasi ceza hukukunun ilkeleri (prensipleri) – Ceza kanunlarinin yer bakimindan uygulanmasinda kabul edilen ilkeler 1. Mülkilik (ülkesellik) 2. Faile göre sahsilik 3. Magdura göre sahsilik 4. Koruma 5. Evrensellik 6. Ikame yargi

5. Mülkilik (Ülkesellik) Ilkesi Suçun islendigi yeri baglanti noktasi olarak kabul etmektedir. Failin veya magdurun vatandasligi dikkate alinmaksizin, ülkesinde suç islenen devletin ceza kanununun uygulanmasina mülkilik ilkesi denir. TCK’da temel ilke olarak kabul edilmistir

6. Suç Ne Zaman Türkiye’de Islenmis Sayilir? Suç, Türk kara sahasinda (Türk topraklarinda) Türk hava sahasinda, Türk kara sularinda, Açik denizlerde ve bunun üstündeki sahada Türk bayragi tasiyan deniz veya hava nakil araçlarinda (bayrak ilkesi) Türk deniz ve hava savas araçlarinda veya bu araçlarla Türkiye’nin kita sahanliginda tesis edilmis sabit platformlarda veya bunlara karsi islenmisse, Türkiye’de islenmis sayilir.

7. Olay: Pasaportu oldugu halde vize alamadigi için yasadisi yollardan kaçak olarak Almanya’ya giden sanik, orada iki yil kaldiktan sonra Türkiye’ye dönmek için Türkiye’nin Stuttgart Baskonsoloslugu’na müracaat emis pasaportunu kaybettigini söylemistir. Baskonsolosluk tarafindan Türkye’ye dönebilmesi için saniga seyahat belgesi düzenlenmistir. Yurda döndükten sonra pasaportunu uzatmak için Emniyet Müdürlügüne basvurmasi üzerine Almanya’da yetkili makamlara yalan beyanda bulundugu için hakkinda dava açilmistir. Soru: Suç nerede islenmis sayilir? Hangi ilke söz konusudur?

8. Faile Göre Sahsilik (Kisisellik) Ilkesi Bu ilke, failin vatandasligini baglanti noktasi olarak kabul eder ve devletin vatandas üzerindeki egemenlik yetkisine dayanir. Yurt disinda suç isleyip ülkesine kaçan vatandas iade edilmedigi için, ülkede yargilanmasi gerekir.

9. Faile Göre Sahsilik Ilkesinin Uygulama Sartlari (TCK md. 11) 1) Fail, fiili isledigi sirada Türk vatandasi olmalidir; 2) Suç, yurt disinda islenmis olmalidir; 3) Kovusturma yapilabilmesi için fail Türkiye'de bulunmalidir; 4) Suç, 13. maddede sayilan suçlardan olmamalidir 5) Suç karsiliginda Türk hukukunda hapis cezasi öngörülmüs olmalidir. Adli para cezasi öngörülmüsse kovusturma yapilmaz. 6) Suçun cezasinin asagi siniri Türk kanuna göre bir yildan az hapsi gerektiriyorsa, kovusturma için sikayet yapilmis olmalidir. 1 yil ve üstü hapsi gerektiriyorsa sorusturma ve kov. Re’sen yapilir. 7) Yabanci ülkede hüküm verilmemis olmalidir. Hüküm verilmisse, Türkiye’de yeniden yargilanamaz. 7) Suç, Türk hukukuna göre kovusturulabilir (örn. zamanasimina ugramamis) olmalidir; 8) Magdur yabanci ise, islendigi yer kanununa göre de fiil suç teskil etmelidir.

10. Yurt Disinda Islenen Suç Nedeniyle Yeniden Yargilama Olay: Irlanda’nin Cork Limanina yük getirmis olan Istanbul limanina kayitli Türk bandrali ticaret gemisi, bu ülkenin limanina bagli iken gemi içerisinde gemi personelinden olan Türk (T1) baska, diger bir Türk (T2)’yi kasten öldürmüstür. Irlanda savcisi yaptigi sorusturma sonunda failin mesru savunma ile hareket ettigini belirterek takipsizlik karari vermistir. Istanbul savcisi gemi ile Istanbul’a gelen T1 hakkinda sorusturma baslatmistir. Soru: T1 Türkiye’de yargilanabilir mi?

11. Olay: Türk vatandasi T, kendisini terk eden esi E (Türk ve Alman vatandasligina sahiptir) ve onun sevgilisi Alman vatandasi A’yi öldürür ve kaçarak Türkiye’ye gelir. Soru: T’nin Türkiye’de yargilanabilmesi kosullari nelerdir? T’nin A ve E’ye karsi isledigi suçlarin kovusturulmasinda farklar söz konusu mudur.

12. Magdura Göre Sahsilik (TCK md. (12/1-2) Baglanti noktasi, magdurdur. Devletin kendisine ve yurt disindaki vatandaslarinin hak ve menfaatlerine yönelik suçlari cezalandirma hakkina dayanmaktadir. Bu ilkenin hakliligina elestiriler yöneltilerek suçu islendigi yer kanununa göre de fiilin suç teskil etmesi sartinin aranmasi gerektigi belirtilmektedir.

13. Kosullari a) Suçun Türkiye zararina islenmis olmasi 1) Suç, yurt disinda islenmis olmalidir; 2) Suç, TCK md. 13’te belirtilen suçlardan olmamalidir; 3) Suç, Türkiye zararin islenmis olmalidir; 4) Fail yabanci olmalidir; 5) Suçun cezasinin alt siniri Türk kanuna göre bir yil ve üstü hapis olmalidir; 6) Fail Türkiye’de bulunmalidir; 7) Adalet Bakaninin istemi olmalidir; 8) Fail hakkinda yurt disinda hüküm verilmis olmasi halinde Adalet Bakaninin talebi üzerine Türkiye’de tekrar yargilanir. b) Suçun bir Türk zararina islenmis olmasi 1) Suç, yurt disinda islenmis olmalidir; 2) Suç, TCK md. 13’te belirtilen suçlardan olmamalidir. 3) Suç, bir Türk gerçek veya özel hukuk tüzel kisisi aleyhine islenmis olmalidir; 4) Fail yabanci olmalidir; 5) Suçun cezasinin Türk kanuna göre alt siniri bir yil ve üstü hapis olmalidir; 6) Fail Türkiye’de bulunmalidir; 7) Suçtan zarar görenin sikayeti olmalidir. 8) Fail hakkinda yurt disinda hüküm verilmemis olmalidir

14. Vatandasliktan çikarilmis olan A, Türkiye’nin Güneydogu Anadoludaki askeri harekatini protesto amaciyla Berlin’deki THY bürosuna bombali saldirida bulunarak tahrip eder. A, daha sonra Türkiye’de yakalanirsa, hangi ilkeye göre Türkiye’de yargilanir? A, Almanya’da cezalandirilmis olsa Türkiye’de yeniden yargilanabilir mi?

15. Koruma (Devleti Koruma)Ilkesi Kimin tarafindan islendigine bakilmaksizin, devletin kendi iç hukuk menfaatlerini ceza hukuku ile korumak hakki oldugu düsüncesine dayanmaktadir. Ceza Kanunumuzda koruma ilkesi evrensellik ilkesi ile birlikte Ceza Kanunumuzun 13. maddesinde düzenlenmistir.

16. KOSULLARI 1. TCK md. 13’te sayilan suçlardan devlet ve millete karsi islenen suçlardan olmasi gerekir 2. Failin vatandasligi önemli degildir 3. Failin Türkiye’de bulunmasi gerekli degildir. 4. Adalet Bakaninin talebi üzerine bazi suçlarda yeniden yargilama mümkündür.

17. Suçlar - md. 13/1-b’de sayilan suçlar 1- Devletin egemenlik alametlerine ve organlarinin sayginligina karsi suçlar 2- Devletin güvenligine karsi suçlar 3- Anayasal düzen karsi suçlar 4- Milli savunmaya karsi suçlar 5- Yabanci devletlerle iliskilere karsi suçlar (Bu suçlar A. Bakaninin talebi üzerine Türkiye’de yeniden yargilanir) -md. 13/1-f’de sayilan suçlar 1. paralarda sahtecilik suçlari 2- mühürlerde sahtecilik suçlari 3- para ve kiymetli damgalarin imaline yarayan araçlarin üretim ve ticareti suçlari

18. Olay: Sanik M. Ali Agca, Vatikan Devlet Baskanini öldürmeye tesebbüsten Italya’da yargilanarak mahkum olmustur. Soru: Sanigin Türkiye’de ayni suçtan dolayi tekrar yargilanmasi mümkün müdür? Kosullari neler olabilir?

19. Olay: Sanik A, Istanbul’da B’den aldigi uyusturucu maddeyi Almanya’da oturan C’ye teslim etmek için otomobilinin gizli bölümlerine yerlestirerek, yola devam eder. Edirne gümrük kapisindan çikar. Almanya sinirlarindan girerken yakalanan A, hakkinda açilan ceza davasi sonunda mahkum oldugu cezanin bir kismini çektikten sonra Türkiye’ye sinirdisi edilir. Soru: Antalya Havalimaninda Türk polisleri tarafindan karsilanan A hakkinda uyusturucu suçu nedeniyle dava açilabilir mi?

20. Olay: Almanya’da uyusturucu ticareti suçundan mahkum olan Türk vatandasi A, cezasinin bir kismini çektikten sonra Türkiye’ye sinir disi edilir. Not. Uyusturucunun Türkiye’den getirildigin iliskin bir tespit dosyada bulunmamaktadir. Soru: A hakkinda Türkiye’de kovusturma yapilabilir mi? Hangi ilke söz konusu olabilir?

21. Yurt disinda Türkiye adina görev yapanlarin durumu Kanun, Türkiye adina yurt disinda görev yapan kimselerin görevleri nedeniyle isledikleri suçlari 10. maddede ayrica düzenlemistir. Bu suçlar da koruma ilkesi kapsaminda degerlendirilmelidir. Yeniden yargilama: Bu kimselerin isledikleri görev suçlarinda yabanci ülkede mahkumiyet hükmü verilmis olsa bile Türkiye’de tekrar yargilanirlar.

22. Evrensellik Ilkesi Bu ilkeye göre her devlet suç nerede ve kime karsi islenmis olursa olsun fail cezalandirilmalidir. Suç insanliga karsi bir fiil olarak kabul edilince, her devletin ceza verme hakki ve görevi vardir. Bu ilkeye göre yargilama yapilabilmesi için, söz konusu suçlarin, esir ticareti, kadin ticareti, kalpazanlik, çevreyi koruma, iskence, terör, deniz korsanligi suçlari ile insanliga karsi suçlar, soykirim ve savas suçlari gibi bütün insanligi ilgilendiren suçlar söz konusu olmalidir. Bu prensip dayanagini Hugo GROTIUS'un aut dedere aut punire (ya iade et, ya cezalandir) seklindeki deyiminde bulur.

23. Evrensellik Ilkesi (md. 13) Kosullari: Kanunda yazili suçlardan birisi olmalidir 1. Evrensellik ilkesinin geçerli oldugu suçlardan birisi olmalidir TCK’ya göre evrensellik ilkesinin geçerli oldugu suçlar sunlardir: 1) Soykirimi ve insanlik aleyhine suçlar 2) Insan ticareti ve göçmen kaçakçiligi 2) Çevrenin kasten kirletilmesi 3) Iskence, 4) Uyusturucu madde imal ve ticareti suçlari ile uyusturucu maddenin kullanilmasini kolaylastirma suçlari, 5) Yabanci para sahtekarligi suçlari, 6) Fuhus, 7) Uluslararasi rüsvet 8) Yabanci deniz, demir veya hava ulasim araçlarinin kaçirilmasi

24. 2- Failin Vatandasligi önemli degildir 3.Magdurun vatandasligi önemli degildir 4. Failin Türkiye’de bulunmasi gerekmez. 5. Cezalandirma için Adalet Bakanliginin talebi gerekir. 5. Soykirim ve insanliga karsi suçlar ile insan ticareti ve göçmen kaçakçiligi suçlarinda A. Bakanliginin talebi üzerine yeniden yargilama mümkündür.

25. Ikame Yargi Ilkesi Bu ilkenin amaci, suç isleyen bir kimsenin cezasiz kalmasinin önlenmesidir. Suç isleyen kimse onu yargilama yetkisine sahip olan devlete geri verilecektir. Ancak çesitli nedenlerle bu geri verme gerçeklesmedigi takdirde suçlarin cezasiz kalmasini ve bu devletin suçlularin siginma merkezi haline gelmesini önlemek gerekçesiyle bu ilke kabul edilmektedir. YTCK’da bu ilke 12. maddenin 3. ve 4. Fikralarinda düzenlenmistir. Türk Hukukunda birçok yazar bu ilkeye yer vermemekte, bu ilke kapsamina giren suçlari evrensellik ilkesi olarak degerlendirmektedir.

26. Ikam Yargi Ilkesinin Kosullari YTCK’ye göre ikame yargi ilkesi uyarinca Türkiye’de kovusturma yapilabilmesi için su kosullarin gerçeklesmesi gerekir: 1) Fail yabanci olmalidir, 2) Magdur yabanci olmalidir, 3) Suç yurt disinda islenmis olmalidir, 4) Suç 13. Maddede sayilan suçlardan olmamalidir, 5) Adalet Bakaninin talebi olmalidir, 6) Fail Türkiye’de bulunmalidir 7) Suçun cezasinin asagi siniri Türk kanununa göre en az üç yil ve üstü hapsi gerektirmelidir, 8) Failin geri verilmesi mümkün olmamalidir. Burada geri verilebilir bir suç söz konusu olmakla birlikte, faildeki bir engel, ya da geri verme talebinin hükümet tarafindan kabul edilmemesi veya geri verilecek ülkenin talep etmemesi nedeniyle geri verilemeyen bir fail söz konusudur.

27. Soru: Irakta Irak vatandasi, Amerikan askerlerine saldirir. Arkasindan Türkiye’ye kaçar. Soru: A’nin Türkiye’de yagilanmasi mümkün müdür?

28. 4) Uyusturucu madde imal ve ticareti suçlari ile uyusturucu maddenin kullanilmasini kolaylastirma suçlari, 5) Yabanci para sahtekarligi suçlari, 6) Fuhus, 7) Uluslararasi rüsvet 8) Yabanci deniz, demir veya hava ulasim araçlarinin kaçirilmasi b) Bu suçlarin Türkiye’de kovusturulabilmesi için failin Türkiye’de olmasi gerekmez. Yurt disinda islenmis olsa bile Türkiye’de kovusturma yapilir. c) Failin vatandasligi önemli degildir. d) Yargilama yapilmasi Adalet Bakaninin talebine baglidir e) Bazi suçlar açisindan yeniden yargilama mümkündür.

29. Kosullari 1. Suçun md. 13’te sayilan ve millet ve devlete karsi islenen suçlardan olmasi gerekir a) 13. maddenin b) bendinde sayilan suçlar: - Devletin egemenlik alametlerine karsi ve organlarinin sayginligina karsi suçlar, - Devletin güvenligine karsi suçlar, - Anayasal düzene karsi suçlar - Milli savunmaya karsi suçlar - Yabanci devletlerle iliskilere karsi suçlar b) 13. maddenin f) bendinde sayilan suçlar: - Paralarda sahtecilik, - para ve kiymetli damgalarin imaline yarayan araçlarin üretimi ve ticareti - mühürde sahtecilik c) 13. maddenin h) bendinde sayilan rüsvet suçunun Türk kamu görevlisi tarafindan islenmesi 2. Bu suçlarda failin vatandasligi önemli degildir. 3. Sorusturma ve kovusturma yapilabilmesi için faili Türkiye’de bulunmasi gerekli degildir. 4. md. 13/b) bendinde sayilan suçlarda sorusturma ve kovusturma re’sen, diger suçlarda ise Adalet Bakaninin talebi üzerine yapilir. 5. md. 13/ b) sayilan suçlar nedeniyle yurt disinda kovusturma yapilmissa, Adalet Bakaninin talebi üzerine Türkiye’de tekrar kovusturma yapilir. Diger suçlar nedeniyle tekrar kovusturma yapilamaz.

30. Yurt disinda Islenen Suçlarda Lehe Kanunun Gözönünde Bulundurulmasi TCK md.’a göre, Türk hakimi yargilamakta oldugu olayla ilgili olarak Türk kanunlarina göre cezayi belirleyecektir. Bu belirleme yapilirken, suçun islendigi yerdeki yabanci kanundaki o suç için kabul edilen soyut cezanin üstüne çikamayacaktir. Burada yabanci kanundaki cezanin üst sinirini dikkate alacaktir.

31. Md. 19’a göre kosullari 1) Suç, yurt disinda islenmis olmalidir; 2) Suç, Türkiye’nin güvenligine veya zararina islenmemis olmalidir, 3) Suç, Türk’e karsi islenmemis olmalidir 4) Failin vatandasligi önemli degildir 5) Türkiye’deki yargilama Türk kanunlarina göre yapilacaktir, 6) Yargilama sonunda ceza tespit edilirken, suçun islendigi yer kanununda öngörülen soyut cezanin üst siniri geçilemeyecektir. Sonuç: Bu düzenlemeye göre, bu hüküm magdurun yabanci veya yabanci devlet olmasi halinde uygulanacaktir.

32. Mahsup

33. Olay: Türk vatandasligindan çikarilmis olan A, Türkiye’yi protesto için Almanya Berlin’deki Türk Hava Yollari bürosuna saldirarak tahrip eder. Hakkinda Almanya’da ceza kovusturmasi yapilip mahkum olur ve sinir disi edilir. Soru: A hakkinda Türkiye’de ceza kovusturmasi mümkün müdür?

34. Yeni CMK’ya göre taniklarin çagri usulü Taniklar çagri kagidi ile çagrilir. Ancak su iki halde taniklar, çagri kagidi ile çagrilmadan da (zorla) getirilebilir: - Tutuklu islerde ve - Durusmanin devami sirasinda hemen dinlenmesi gerekli görülen taniklarin hazir bulundurulmasinin mahkemece yazili olarak emredilmesi halinde

35. Taniklar, telefon, faks, e-posta gibi araçlarla da çagrilabilir. Ancak çagri kagidi disindaki bu araçlarla yapilan çagrilara uymayan taniklar gelmedigi takdirde zorla getirilemez ve sebep oldugu giderler kendilerinden istenemez.

36. Çagri kagidi usulüne uygun olmalidir. Sadece mahkemede veya savcilikta hazir bulunmasi gerektigi seklinde bir çagri belgesi, CMK 44. madde anlaminda usulüne uyguna bir çagri belgesi sayilmaz ve çagrilan kisinin gelmemesi halinde, yaptirimlar uygulanamaz.

37. Suç magdurunun tanik olarak dinlenmesinde yemin hariç tanikliga iliskin hükümler uygulanacaktir (md. 236/1) Cumhurbaskaninin tanik olarak dinlenmesi açikça düzenlenmistir. Cumhurbaskani tanik olarak dinlenebilir, ancak taniklik yapmasi takdirine birakmistir (md. 43/4).

38. Kollugun tanik dinleme yetkisi var midir? CMK md. 43/5’te, “Bu madde hükümleri, kisinin ancak Cumhuriyet savcisi, hakim veya mahkeme önünde tanik olarak dinlenmesi halinde uygulanir” hükmü yer almaktadir. PVSK md. 15: “Polis, yaptigi tahkikat sirasinda ifadelerine müracaat lazim gelen kimseleri çagirir ve kendilerine lüzumlu olan seyleri sorar” hükmü nasil anlasilmalidir?

39. Taniklarin Zorla Getirilmesi Nasil Olmalidir? Kanununda, zorla getirmenin nasil yapilacagi ve hangi kurallara tabi olacagi düzenlememistir. CMK md.146’da düzenlenmis olan süpheli ve sanigin zorla getirmesine iliskin kurallar taniklarin zorla getirilmesinde de uygulanmalidir. Ceza Kanunlarina Uyum Tasarisinda bu konuda açik hüküm konmustur.

40. Taniklarin getirilmesi için uygulanan zorlama ve özgürlük kisitlamasi, gelmeyen tanigin dinlenmesini veya ifadesine basvurulmasini saglamaya yetecek oranda olmalidir. Uygulamada bazen basvuruldugu gibi taniklarin, kolluk tarafindan bir gün öncesinde göz altina alinip ertesi günü durusmaya getirilmesi oranlilik ilkesine aykiridir.

41. Savcinin zorla getirme karari verme yetkisi var midir? Uygulamada savcinin taniklarin zorla getirilmesi karari verip veremeyecegi tartismalidir. Zorla getirme kararini kovusturma asamasinda mahkeme ve sorusturma asamasinda da tanigi dinleyecek olan hakim verecektir. Tasarida, savcinin zorla getrime karari verme yetkisi açikça düzenlenmektedir.

42. Mazeretsiz gelmeyen taniklar için giderlere hükmedilmesi Çagri kagidi çagrilmasina ragmen mazeretsiz olarak gelmeyen tanik sadece gelmemesinin neden giderlere mahkum edilecektir. Para cezasina hükmedilmesi kaldirilmistir

43. Tanikliktan Çekinme Hakki Meslek sirri nedeniyle tanikliktan çekinme hakkina sahip olanlarin kapsamini genisletmistir. Kolluga tanikliktan çekinme hakki taninmamistir.

44. Devlet Sirri Nedeniyle Tanikliktan Çekinme Devlet sirlari konusunda tanikliktan çekinme hakki kaldirilmistir. Devlet sirinin tanimi yapilmistir Devlet sirri konusunda tanikligin nasil yapilacagi düzenlenmistir. Devlet sirri teskil etmeyen memuriyet sirri konusunda taniklik nasil olacagi düzenlenmemistir.

45. Taniklarin Dinlenmesinde Görüntü ve Ses Kaydi Alinmasi Kural olarak ses ve görüntü kaydi zorunlu degildir. Ancak, su hallerde mecburidir: - Suç magduru çocuklarin, - Durusmaya getirilmesi mümkün olmayan ve tanikligi maddi gerçegin ortaya çikarilmasi için zorunlu olanlarin, - Islenen suç nedeniyle psikolojisi bozulmus magdurlarin tanik olarak dinlenmesinde.

46. Görüntü ve ses kaydi alinmasinin amaci ve uygulamanin baslamasi Görüntü ve ses kaydi alinmasinin öncelikli amaci magdurlarin korunmasidir. Hüküm 1 Temmuz 2006 tarihinden itibaren uygulanacaktir Kollugun ifadesine bas vurdugu kisilerin görüntü ve ses kaydi alinip alinmayacagi konusunda hüküm yoktur.

47. Taniklarin Korunmasi 1) Taniklarin kimlikleri sakli tutulabilir. Bunun için, tanik olarak dinlenecek kisilerin kimliklerinin ortaya çikmasi kendileri veya yakinlari açisindan agir bir tehlike olusturacak olmalidir Bu amaçla taniga ait kisisel bilgiler dava dosyasinda degil, savci, hakim veya mahkeme tarafindan korunacaktir.

48. Kimligi gizli tutulan tanik, taniklik ettigi olaylari hangi sebeple ögrendigini açiklayacaktir; örnegin, gizli sorusturmaci olarak ögrendigini belirtecektir.

49. 2) Tanigin adresi gizli tutulabilir. 3) Tanik, durusmaya katilanlar olmadan sadece hakim tarafindan dinlenebilir. Ancak bu durumda görüntü ve ses aktarimi (video konferans) yapilacaktir. 4) Taniklik yaptiktan sonraki koruma çikarilacak bir kanunla düzenlenecektir.

50. Tanik Koruma Kanunu Tasarisi Taniklik yapanlarin, yaptiktan sonraki korumanin nasil olacagini göstermek için bir kanun tasarisi hazirlanmistir: Tanik Koruma Kanunu Tasarisi. Bu Tasarida CMK’da olmayan yeni hükümlere yer verilmistir: Örnegin, tanigin “ses veya görüntüsünün degistirilerek” dinlenmesi gibi.

51. Taniklarin Korunmasi Ile Ilgili Kollugun Görev ve Yetkileri Koruma tedbirlerini alma yetkisi kural olarak hakime aittir. Tasariya göre bazi koruma tedbirlerine gecikmede sakinca olan hallerde savci da yetkili kilinmistir. Koruma tedbirlerini savciliklar yerine getirecektir. Tanik Koruma Kanunu Tasarisi yasalasinca kollugun da bazi görevleri söz konusu olacaktir (Tasari md. 11).

  • Login