บทที่ 5 ความพอใจในงาน และ คุณภาพชีวิตการทำงาน ( Job Satisfaction and Quality of Work Life) - PowerPoint PPT Presentation

 5
Download
1 / 23

  • 352 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

บทที่ 5 ความพอใจในงาน และ คุณภาพชีวิตการทำงาน ( Job Satisfaction and Quality of Work Life). บทนี้เรียนรู้อะไรบ้าง ?.  ความพอใจในงาน  เครื่องวัดความพอใจในงาน  ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดความพอใจในงาน  ความผูกพันระหว่างบุคคลและองค์การ  เกณฑ์ในการประเมินคุณภาพชีวิตการทำงาน.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

บทที่ 5 ความพอใจในงาน และ คุณภาพชีวิตการทำงาน ( Job Satisfaction and Quality of Work Life)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5 job satisfaction and quality of work life

5

(Job Satisfaction and

Quality of Work Life)


5 job satisfaction and quality of work life

?


5 job satisfaction and quality of work life

Job Satisfaction


5 job satisfaction and quality of work life


5 job satisfaction and quality of work life


5 job satisfaction and quality of work life


5 job satisfaction and quality of work life

: JDI

:MSQ

: PSQ


5 job satisfaction and quality of work life

Herzberg

Locke


5 job satisfaction and quality of work life

Herzberg


5 job satisfaction and quality of work life


5 job satisfaction and quality of work life

Locke


5 job satisfaction and quality of work life


5 job satisfaction and quality of work life

Organization Commitment


5 job satisfaction and quality of work life


5 job satisfaction and quality of work life


5 job satisfaction and quality of work life


5 job satisfaction and quality of work life

2


5 job satisfaction and quality of work life

Quality of Work Life QWL


5 job satisfaction and quality of work life


5 job satisfaction and quality of work life


5 job satisfaction and quality of work life


5 job satisfaction and quality of work life

()


5 job satisfaction and quality of work life

()


  • Login