KATILIMCI Y NETIM MODELI - KENT KONSEYLERI - - PowerPoint PPT Presentation

Katilimci y net m model kent konseyler
Download
1 / 17

 • 255 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

5393 Sayili Belediye Kanununun 76. Maddesine g

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

KATILIMCI Y NETIM MODELI - KENT KONSEYLERI -

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Katilimci y net m model kent konseyler

KATILIMCI YNETM MODEL - KENT KONSEYLER -

Yrd.Do.Dr.ermin Atak

DE BF

Kamu Ynetimi Blm

Kentleme ve evre Sorunlar Anabilim Dal

06.02.2008 ve 29.04.2008 tarihli sunum

sermin.atak@deu.edu.tr


5393 say l belediye kanununun 76 maddesine g re kent konsey

5393 Sayl Belediye Kanununun 76. Maddesine gre; KENT KONSEY

kent vizyonunun

hemerilik bilincinin gelitirilmesi

kentin hak ve hukukunun korunmas

srdrlebilir kalknma

evreye duyarllk

sosyal yardmlama ve dayanma

saydamlk

hesap sorma ve hesap verme

katlm ve yerinden ynetim ilkelerini hayata geirmeye alr.


Kent konseyinin olu umu

Kent Konseyinin Oluumu

 • Belediye(Tm idari birimleri ile seilmi temsilcileri ile birlikte)

 • Kamu kurumu niteliindeki meslek kurulular

 • Sendikalar

 • Noterler

 • niversiteler

 • Sivil toplum rgtleri

 • Siyas partiler

 • Kamu kurum ve kurulular

 • Mahalle muhtarlarnn temsilcileri ile

 • dier ilgililerdir.


Kent konseyinde olu turulan g r ler

Kent Konseyinde Oluturulan Grler

 • Belediye meclisinin ilk toplantsnda gndeme alnarak deerlendirilir.

 • Kent konseyinin alma usl ve esaslar ileri Bakanlnca hazrlanm 8 Ekim 2006 tarihli ve 26313 Sayl Resmi Gazetede Kent Konseyi Ynetmelii ile belirlenmitir.


Kent konseyi ve kat l mc modellerin kayna

Kent Konseyi ve Katlmc Modellerin Kayna

 • Yerel Gndem 21 almalarndaki Kent Konseyleridir.

 • Yerel Gndemlerin temel kurallar ve ilkelerini ieren ana hatlar uluslararas programdan ulusal programlara aktarlmtr. Ancak tamamen yerel kabuller ve i dinamiklerle gelimitir. (Z.Toprak, 2004)

 • Kent Konseyi Ynetmelii ynetmelik ktktan sonra i dinamiklerle oluan Yerel Gndem 21 Kent Konseylerinin de Ynetmelie uygun hale getirileceine ilikin bir hkm iermektedir. Bu hkm merkeziyeti bir yaklam niteliini tamaktadr. Yerel Gndem 21 almalarn 10 yl akn bir sredir srdren kentler bu oluumun hizmette yerindendik ilkesine aykr dtn belirtmilerdir. Ancak brokratik merkeziyetilikten uzaklamak iin zamanla bu oluumu iselletirmek gerekir.


Kent konseyi

Kent Konseyi

 • Sorunun ve vizyonun belirlenmesinde, eylemde, zmde ok ortakl bir yaplanmay gerektirir,

 • hemerilik hukuku erevesinde herkesi buluturur,

 • aktif katlm gerektirir,

 • kentin kalknma nceliklerine ortak akl ve uzlama yn verir,

 • kentin kalknma nceliklerine ortak akl ve uzlama yn verirken srdrlebilir kalknma esasyla hareket eden demokratik bir yaplanmay ve ynetiim mekanizmasn gerektirir.


Hem eri hukuku 5393 say l kanunun 13 maddesinde tan mland bi imdedir

Hemeri hukuku 5393 Sayl Kanunun 13.Maddesinde tanmland biimdedir.

 • Herkes ikamet ettii beldenin hemerisidir. Bucada ikamet eden herkesin(yerli, yabanc) Buca belediyesi karar ve hizmetlerine katlma, belediye faaliyetleri hakknda bilgilenme ve belediye idaresinin yardmlarndan yararlanma haklar vardr.

 • Belediyenin hemeriler arasnda sosyal ve kltrel ilikilerin gelitirilmesi ve kltrel deerlerin korunmas konusunda gerekli almalar yapmas gereklidir.

 • Ayrca belediye bu almalarda niversitelerin, kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularnn, sendikalarn, sivil toplum kurulular ve uzman kiilerin katlmn salayacak nlemleri alr.


Kent konseyi organlar

Kent Konseyi Organlar

 • Genel Kurul

  Genel kurul, kent konseyinin en yetkili organ olup ylda iki kez toplanr. Genel kurul belediye meclisi birinci bakan vekilinin, bulunmamas halinde ikinci bakan vekilinin bakanlnda 8 inci maddede belirtilen kent konseyi yelerinin katlm ile toplanr.

 • Yrtme Kurulu

  Yrtme kurulu, genel kurul tarafndan iki yllk sre iin seilen, en az be kiiden oluur. Yrtme kuruluna belediye meclisi birinci bakan vekili, bulunmamas halinde ikinci bakan vekili bakanlk eder. Yrtme kurulu, genel kurulun gndemini tespit eder ve genel kurul tarafndan oluturulan grleri ilgili belediyeye sunar ve uygulamay izler.

 • Meclisler ve alma Gruplar

  Kent konseyleri, grev alanna giren konularda meclis ve alma guruplar oluturabilir. Meclislerin ve alma gruplarnn alma usul ve esaslar genel kurulca belirlenir. Meclislerde ve alma guruplarnda oluturulan grler, kent konseyi genel kurulunda grlerek kabul edildikten sonra deerlendirilmek zere ilgili belediye meclisine sunulur.


Katilimci y netim modeli kent konseyleri

Genel kurul, yrtme kurulu bakan tarafndan dorudan veya 8 inci maddede ngrlen katlmc saysnn te birinin teklifi zerine olaan st toplantya arlabilir.

 • Kent konseyi genel kurulunca oluturulan grler, belediye meclisinin ilk toplantsnda deerlendirildikten sonra belediye tarafndan kent konseyine bildirilir ve uygun aralarla kamuoyuna duyurulur.

 • Kent konseyinin sekreterya hizmetleri, ilgili belediye tarafndan nerilecek ve yrtme kurulu tarafndan kabul edilecek grevliler tarafndan yerine getirilir.


Meclis ve al ma gruplar n n leyi i 1

Meclis ve alma Gruplarnn leyii1

 • Meclis ve alma Gruplar Kentin nceliklerine gre belirlenir.

  rnein Trkiye Uygulamasnda yer alan AB Sreci ve Kalknma alma gruplar Dnya Kent Konseylerinin alma gruplar ierisinde Trkiyeye zg olarak gelimi guruplardandr. Yeni kurulan EXPO 2015in Hakla Tantm grubu da zellikle zmire zg bir yeni oluumdur. Bu gncelleme dinamik olmann sonucudur.

  Buca Kent Konseyinin organlar olarak oluacak alma gruplar Kent Konseyinde belirlenen geni katlml alma meclislerinin iinde ayr ayr oluturulabilecei gibi meclislerin dnda kendisini ayr gren gruplarda da var olabilmelidir.

  alma Guruplar en az iki kiiden oluur. Ancak bu gruplarn 10-20 kiilik oluumlar bugne kadarki uygulamalarda en verimli olan saydr. Sinerjinin ve ortak akln oluturulmas iin bu say aral ok aktrl bir katlm salar.


Meclis ve al ma gruplar n n leyi i 2

Meclis ve alma Gruplarnn leyii2

 • Meclisleri ise ilgi grubu olarak tanmlayacamz gruplar oluturur. Bazen bu gruplar alma gruplarn iine alr. Dolaysyla kendi iinde alma gruplarnn ihtisaslamasna izin verir. Meclislerin saysnn ise 20 den fazla olmas gerekir.

 • Genel Kurulda seilen Buca Kent Konseyi Genlik Meclisi 5 kiilik bir kolaylatrc ekip olarak tanmlanabilir. Bu 5 kiilik yeler daha geni katlml bir meclisin oluturulmas almalarna balamlardr. Bizim grevimiz kent konseyine katlamayan ancak bizim meclisimize katlacak olanlarn grlerini ve/veya eyleme ynelik projelerini yrtme kurulu aracl ile konseye getirmektedir.

 • Kent Konseyi Yrtme Kurulunun tm yelerinin de ayn zamanda bir meclisin yesi, szcs veya bakan olmas son derece nemlidir. almalarn etkinliini arttrr.


Meclis ve al ma gruplar n n leyi i 3

Meclis ve alma Gruplarnn leyii3

 • Meclis ve alma Gruplar periyodik aralklar ile toplanmaldr. Toplant saati ve yeri sabit olmal ve hemeri katlmna ak olmaldr.

 • zellikle meclis ve alma gruplarna gelen kiilerin alma ortamlarnn asgari koullarda yeterli olmas gerekmektedir. yi alma koullar alma gruplarnn motivasyonlarn artrr.

 • Katlmclar beklentisiz ve gnll katlmclar olacaklar iin balangta ekingen, alngan kskn olabilirler. Bu nedenle Konsey yeleri ve alma Grubu kolaylatrclar ok misafirperver olmaldrlar.

 • Aksi dnldnde gnll almadan ziyade gelirsem i bulurum belediyeye gelmi bir iki ynetici tanm olurum yada belki bir kazan olutururum dncesi ile gelenler de olacaktr. Ancak burada Buca Sevgisini ve mahalli mterek menfaatleri bir arada tutan ortak akl ve ortak duygular tutunmalarn engeller. Zira gnll alma onlar iin cazip olmaz kendiliklerinden uzaklarlar.


Meclis ve al ma gruplar n n leyi i 4

Meclis ve alma Gruplarnn leyii4

 • Meclis ve alma guruplar bir aratrma, bir karar gelitirme veya bir karar konusunda gr gelitirme almas veya bir eylem gelitirme almas yapabilir.

 • Esas olan btn bu almalarn sonucunda Konsey Aracl Belediye Meclisine letilecek sonulardr. Tabii ki Belediye Meclisinin ve htisas komisyonlarnn Kent Konseyinin ve alma gruplarnn almalarn dikkate almalar nemlidir. Esasnda Konseyin grlerini dikkate alan ve kararlarna ve uygulamalarna tayan meclisler kararlarnn ve varlklarnn meruiyetin salam yada geniletmi olurlar. Bazen de meclis ve alma gruplar sayesinde hatal bir karar gelitirme srecinden uzaklarlar.

 • Eylem gelitirmeye ynelik almalarda konseyin bilgilendirilmesi ve kararn konsey iinde verilmesi nem tamaktadr. Buna gre zmir Yerel Gndem 21de her yl evre Haftasndaki Kent Konseyi dneminde dzenlenen ve yaklak 1 aylk bir dnemi kapsayan Atk Pillerin Toplanmasna Ynelik Kampanya Kent Orman Yeil Alan alma grubunun eylemli almas rnek niteliindedir.

 • Meclis ve alma Gruplarnn almalarnda kurumlar ve kiiler aras uzlamann salanmas asldr.


Sekreteryan n leyi i

Sekreteryann leyii

 • Sekreteryann destei son derece nemlidir. Konseyin, yrtme kurulunun ve alma gruplarnn koordinasyonunda etkin rol olan sekreteryann alma koullarnn oluturulmasnda getirecei i yk, bu almalarn koordine edilmesi iin bte ve bteye bal olarak elaman ihtiyac dikkate alnmaldr. Ancak gnll bir alma olduu iin her alma grubu sekreteryaya kendi grubunun alma belgelerini ve programlarn aktaracak bir kiiyi ynlendirmelidir.


Belediye hizmetlerine g n ll kat l m

Belediye hizmetlerine gnll katlm

 • Belediye; salk, eitim, spor, evre, sosyal hizmet ve yardm, ktphane, park, trafik ve kltr hizmetleriyle yallara, kadn ve ocuklara, zrllere, yoksul ve dknlere ynelik hizmetlerin yaplmasnda beldede dayanma ve katlm salamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimlilii artrmak amacyla gnll kiilerin katlmna ynelik programlar uygular.

 • Kent Konseyi alma gruplar iinde kurumsal temsilin yannda gnll katlmlara ynelik oluumlarda yer verdii iin 77.maddenin ve mevzuatn srekli gz nnde tutulmas gerekmektedir.


Ok akt rl kat l m kat l mda akt r olmak

ok Aktrl Katlm - Katlmda Aktr Olmak

 • ok aktrllk kavramnn kullanl esasnda katlmclarn gerek anlamda karar alma srelerine katlmas ve eylemsel olarak da srelerde yer almasn ifade etmektedir. Krat Bumin kent devletlerindeki aktr kavramna ilikin deerlendirmesini sizlerle paylamak istiyorum:(Bkz.Krat Bumin,s.34-35)

  • Atinada ve Bat Anadoludaki kent devletlerinde toplumun ynetiminin kentlerdeki tm yurttalarn katld mecliste olduu bir ynetim biimi gelimiti. Yurttalar her eyi eit bir sre iinde ve eit bir katlm lsnde tartabiliyordu.

  • Ayn zamanda da Kamu ilerinin yrtlmesinde uzmanlk tannmyor ve her yurtta toplumun ynetiminde hayat boyunca muhakkak nemli bir grev stleniyordu. Ayrca sosyal kltrel etkinliklerin de bizzat katlmcs oluyordu.

  • En nemli hizmet alanlarndan biri de sosyal kltrel ilerdi. Atinada bir yzyl iinde 2000 oyunun ve 6000 mzik eserinin yorumlanmt. 2000 Atinal aktr olarak da bu etkinliklere katlmt. Yurttalar etkinlikleri sadece seyretmiyor ayn zamanda onlara katlyor aktrleri oluyorlard. Tiranlktan ok ekindikleri iin kentin mhrn elinde bulunduran isim her gn kura ile yeniden belirleniyordu


Katilimci y netim modeli kent konseyleri

 • Sonu olarak;

 • Buca Belediyesinin Mhrn kura ile almak ve bir gnlne belediye bakan olmak bugnn koullarnda ok yorucu olabilir.

 • Bucallar Kent Konseyi ile kentin karar alma srelerine ve eylemlerine katlm kolaylatrc ve kentsel hizmete katkda bulunmay salayan bir alma biimini hayata geirebilirler.

 • Daha gzel bir Buca iin Ortak aklda bulualm ve ve uzlaalm.

  • TEEKKR EDERM.


ad
 • Login