การศึกษาสมรรถนะด้านการใช้และพัฒนานวัตกรรมและ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของครู - PowerPoint PPT Presentation

...
Download
1 / 18

 • 117 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

การศึกษาสมรรถนะด้านการใช้และพัฒนานวัตกรรมและ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของครู. สุวรรณ โชติการ 1 , 1 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ( suwan1962@hotmail.com ) เพ็ญนภา ชูหมวกโชติ 2 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ( tahke_tah3@hotmail.com ).

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การศึกษาสมรรถนะด้านการใช้และพัฒนานวัตกรรมและ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของครู

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5853761

1,

1

(suwan1962@hotmail.com)

2

2

(tahke_tah3@hotmail.com)


5853761

 • 2 .. 2554-2556 ICT

 • .. .. 2542 .. 2545


5853761


5853761


5853761


5853761

 • 14 14


5853761


5853761

 • 14 4,467


5853761

 • 14 681 2 1,362 (Stratified Random Sampling)


5853761

 • (rating scale) 5 ,


5853761

 • 1,362 14

 • 15


5853761


5853761


5853761

 • 14 14 .01


5853761

 • 14 14


5853761


5853761


 • Login