A noticia
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

A NOTICIA PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

A NOTICIA. CONSIDÉRASE NOTICA A INFORMACIÓN SOBRE UNHA ROTURA DO FLUXO NORMAL DOS EVENTOS, UNHA INTERRUPCIÓN DO ESPERADO . NOTICIOSA É AQUELA INFORMACIÓN QUE A XENTE NECESITA PARA TOMAR DECISIÓNS ACERTADAS SOBRE AS SÚAS VIDAS ( Melvin Mencher. U. Columbia).

Download Presentation

A NOTICIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


A noticia

A NOTICIA

 • CONSIDÉRASE NOTICA A INFORMACIÓN SOBRE UNHA ROTURA DO FLUXO NORMAL DOS EVENTOS, UNHA INTERRUPCIÓN DO ESPERADO.

 • NOTICIOSA É AQUELA INFORMACIÓN QUE A XENTE NECESITA PARA TOMAR DECISIÓNS ACERTADAS SOBRE AS SÚAS VIDAS (Melvin Mencher. U. Columbia).

 • CANDO UN CAN ROE A UN HOME NON É NOTICIA, PORQUE ESTO NON ACONTECE MOI A MENUDO. SE UN HOME ROE A UN CAN, ESO SI É NOTICIA (John B. Bogart, editor do New York Sun).


A noticia1

A NOTICIA

 • OS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, COMO PROVEDORES DA MATERIA PRIMA PARA OS XUIZOS DE VALOR DOS CIDADÁNS –A INFORMACIÓN-, SON OS ENCARGADOS DE BUSCAR UNHA OPINIÓN PÚBLICA INFORMADA.

 • ESTE MECANISMO É ESENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DAS SOCIEDADES DEMOCRÁTICAS


A noticia elementos que caracterizan o feito noticioso

A NOTICIA. Elementos que caracterizan o feito noticioso

 • IMPACTO.-

 • Aquelo que afecta a un gran número de persoas, que ten consecuencias para as súas vidas.


A noticia elementos que caracterizan o feito noticioso1

A NOTICIA. Elementos que caracterizan o feito noticioso

 • ACTUALIDADE.-

 • A xente quere saber o último que aconteceu. Non se refire só o que aconteceu onte, senón a aquelo que acaba de coñecerse e aquello do que fala a xente.


A noticia elementos que caracterizan o feito noticioso2

A NOTICIA. Elementos que caracterizan o feito noticioso

 • PROMINENCIA.-A xente quere saber sobre a vida e a obra de persoas coñecidas polos seus logros ou estatus (artistas, deportistas, líderes mundiais…)


A noticia elementos que caracterizan o feito noticioso3

A NOTICIA. Elementos que caracterizan o feito noticioso

 • PROXIMIDADE.-Aquelo que acontece na área de circulación ou recepción dun medio afecta directamente á comunidade, provocando interese.


A noticia elementos que caracterizan o feito noticioso4

A NOTICIA. Elementos que caracterizan o feito noticioso

 • CONFLICTO.-As cuestións que reflicten loita entre individuos ou institucións son sempre fonte de historias interesantes. Teñen carga dramática e marcan o transcurrir da vida das persoas e da sociedade.


A noticia elementos que caracterizan o feito noticioso5

A NOTICIA. Elementos que caracterizan o feito noticioso

 • RAREZA.-Aquelo que é inusual ou estrano, aquelo que se desvía do esperado, esperta grande interese.


A noticia elementos cambiantes

A NOTICIA. Elementos cambiantes

 • NUNHA SOCIEDADE EN CONSTANTE CAMBIO A SELECCIÓN E TRATAMENTO DA NOTICIA É UNHA CUESTIÓN DINÁMICA E NON SE PODEN PERDER DE VISTA AS TENDENCIAS.

 • O PERIODISMO MODERNO TEN QUE SER ÚTIL Á SOCIEDADE


A noticia elementos cambiantes1

A NOTICIA. Elementos cambiantes

 • A SOCIEDADE ACTUAL É DIFERENTE A DO PASADO SÉCULO E POLO TANTO AS SÚAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN TAMÉN O SON.

 • HOXE HAI QUE TER MOI EN CONTA A TV COMO CATALIZADOR DE SOCIALIZACIÓN DOS INDIVIDUOS E DE INTERNET COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN TOTAL.


A noticia tipos b sicos atendendo a inmediatez e grado de interpretaci n

A NOTICIA. Tipos básicos. Atendendo a inmediatez e grado de interpretación

**DURAS (HARD NEWS).-REFÍRESE AS NOTICIAS SOBRE FEITOS QUE ACABAN DE SUCEDER (DISCURSOS, DECLARACIÓNS, CRIMES, REUNIÓNS, MANIFESTACIÓNS E MOITOS ACTOS POLÍTICOS E CONÓMICOS DO DÍA).

*RELÁTASE O QUE SUCEDEU. SON NOTICIAS CON MAIOR INMEDIATEZ E CON MENOS INTERPRETACIÓN.


A noticia tipos b sicos atendendo a inmediatez e grado de interpretaci n1

A NOTICIA. Tipos básicos. Atendendo a inmediatez e grado de interpretación

**BLANDAS (SOFT NEWS).-AQUELAS QUE AMAIS DE INFORMAR ENTRETEÑEN AO LECTOR, SUSTITUINDO A INMEDIATEZ POLO CONTIDO HUMÁN OU A NOVIDADE. EXEMPLOS (HISTORIAS DE ÉXITO OU TRAXEDIA PERSOAL, NOVAS MODAS E COSTUMES, E CRÓNICAS DA VIDA NA CIDADE).


A noticia tipos b sicos atendendo a inmediatez e grado de interpretaci n2

A NOTICIA. Tipos básicos. Atendendo a inmediatez e grado de interpretación

**ESTA CLASIFICACIÓN SERVIU PARA DIFERENCIAR O XORNALISMO INTERPRETATIVO, O SERIO, DO LIXEIRO.

**A NOVIDADE NO XORNALISMO MODERNO É QUE A LÍNEA QUE DIVIDÍA A INFORMACIÓN DURA DA BRANDA É AGORA MÁIS DIFUSA.


A noticia tipos b sicos atendendo a inmediatez e grado de interpretaci n3

A NOTICIA. Tipos básicos. Atendendo a inmediatez e grado de interpretación

**O RESULTADO É UN TIPO INTERMEDIO DE NOTICIAS: AQUELAS QUE CON BASE NUN FEITO NOTICIOSO OU DURO ADOPTAN UN ENFOQUE BRANDO, MOSTRANDO O LADO HUMÁN DO ASUNTO, BUSCANDO AS CAUSAS DO PROBLEMA OU DESCRIBINDO POSIBLES CONSECUENCIAS.


A noticia os seus compo entes elementos imprescindibles para a s a publicaci n

A NOTICIA. OS SEUS COMPOÑENTES (Elementos imprescindibles para a súa publicación)

 • EXACTITUDE.-OS USUARIOS, CANDO ATOPAN UNHA FALTA DE EXACTITUDE –UN DATO INEXACTO, UN NOME MAL ESCRITO…-, MOLÉSTANSE.

 • ATRIBUCIÓN.-DETRÁS DE CADA INFORMACIÓN DEBE HABER ALGUÉN QUE SE RESPONSABILICE DA SÚA EXACTITUDE E DA SÚA AUNTENTICIDADE.


A noticia os seus compo entes elementos imprescindibles para a s a publicaci n1

A NOTICIA. OS SEUS COMPOÑENTES (Elementos imprescindibles para a súa publicación)

 • EQUILIBRIO.-A CUALIDADE POLA QUE NOS ASUNTOS PÚBLICOS O XORNALISTAS BUSCA SEMPRE O PUNTO DE VISTA DE TODOS OS IMPLICADOS NO PROBLEMA.

 • XUSTIZA.-O COMPROMISO DO XORNALISTA E DO MEDIO NA BUSCA DA VISIÓN MÁIS COMPLETA E APEGADA Á VERDADE DOS FEITOS.


A noticia os seus compo entes elementos imprescindibles para a s a publicaci n2

A NOTICIA. OS SEUS COMPOÑENTES (Elementos imprescindibles para a súa publicación)

 • A NOTICIA HOXE É UN SÍNTOMA SOCIAL E A ANÁLISE DA SÚA PRODUCCIÓN DANOS MOITAS PISTAS DO MUNDO QUE NOS RODEA


 • Login