Střední
Download
1 / 18

Střední průmyslová škola Otrokovice - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

Střední průmyslová škola Otrokovice. Politické ideologie – enviromentalismus. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iva Vlčková Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Střední průmyslová škola Otrokovice' - kenna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Střední průmyslová škola Otrokovice

Politické ideologie – enviromentalismus

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iva Vlčková

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.

Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

www.zlinskedumy.czPolitick ideologie enviromentalismus
Politické ideologie – enviromentalismus

Náplň učiva

 • vymezení pojmu

 • ideologická východiska

 • hlavní myšlenky

 • Hnutí Duha

 • Děti Země

 • Greenpeace

 • Strana zelených


Enviromentalismus
Enviromentalismus

 • Název z angl. Enviroment– prostředí.

 • Ideologie podporující snahy o ochranu životního prostředí a zachování trvale udržitelných zdrojů.

 • Usiluje o změnu společenských, ekonomických a politických mechanismů bránícím těmto snahám.

 • Zdůrazňuje princip individuální a kolektivní odpovědnosti.

 • Enviromentalismus se formuje ve 20. století – mladá formující se ideologie.


Ideologick v chodisko enviromentalismu
Ideologické východisko enviromentalismu

Ekologie

 • Zabývá se vztahem organismů a jejich prostředí a vztahem organismů ve vzájemné souvislosti.

  Etologie

 • Věda zabývající se studiem živočichů, jejich chováním. Zabývá se významem různých vzorců chování pro přežití určitého druhu.

  Biologie

 • Věda zabývající se organismy, chemickými ději v nich na různých úrovních, až po celá společenstva populací různých organismů a jejich vzájemné vztahy i vztahy k jejich životnímu prostředí.


Hlavn my lenky enviromentalismu
Hlavní myšlenky enviromentalismu

 • Kritika industriální společnosti a příslušných ideologií.

 • Liberalismus, konzervatismus a marxismus zdůrazňují dobývání a ovládání přírody člověkem.

 • Enviromentalismus zdůrazňuje osobní i politickou zodpovědnost za přírodu.

 • Upřednostňuje zodpovědnost na nejnižších úrovních – decentralizace a samospráva.

 • Živočišné druhy žijící na planetě jsou vzájemně propojeny.

 • Některé proudy jsou ovlivněny východními filozofiemi a náboženstvími.


Hlavn my lenky enviromentalismu1
Hlavní myšlenky enviromentalismu

 • Veškerá lidská činnost ovlivňuje přírodu a zanechává v ní následky.

 • Život a příroda mají svoji velkou hodnotu a zasluhují si respekt, uznání i ochranu.

 • Principy této ideologie se prosazují v různých ekologických hnutích.

 • Na politické úrovni se myšlenky enviromentalismu projevují v programech „zelených“ politických stran.


Nejzn m j ekologick hnut v r
Nejznámější ekologická hnutí v ČR

Hnutí Duha

 • vznik v roce 1989 – Brno.

 • prosazení ekologických řešení zajišťujících zdravé životní prostředí.

 • hlavní témata – ochrana přírody, biopotraviny, recyklace, doprava a mýtné, jaderná energie.

  Velká výzva

 • snaha o prosazení nového zákona stanovujícího snižování spotřeby fosilních paliv o 2 % ročně.

 • prosazování územních těžebních limitů v severních Čechách.


Hnut duha
Hnutí Duha

Rysí a vlčí hlídky

 • Dobrovolníci ochraňující tato zvířata před pytláky (Šumava, Beskydy).

  Kácení a stavby v NP Šumava

 • Snaha o zachování divoké přírody na území a nepoužívání těžké těžební techniky v regionu.

  Bioadresář

 • Adresář biofarmářů.


Greenpeace
Greenpeace

 • vznik v ČR v roce 1992

 • kampaně proti dostavbě jaderné elektrárny Temelín

 • podpora rozvoje solární energetiky

 • kampaň za vyčistění Labe

 • kampaň za zachování územních limitů těžby v severních Čechách

 • snaha o modernizaci elektrárny Prunéřov pomocí nejlepší dostupné technologie

 • 2007 vedla kampaň proti výstavbě americké vojenské základny v Brdech

Obr.1


D ti zem
Děti Země

 • organizace systematicky připomínkuje klíčové dokumenty dopravní politiky státu a vyjadřuje se i k plánům významných dopravních staveb

 • 2003 – bojkot prodejen LIDL kvůli likvidaci dřevin v jejich okolí – bojkot ukončen uzavřením smlouvy, v níž se firma zavazuje k výsadbě a spolupráci na ochraně dřevin v okolí prodejen

 • problematika velkokapacitních chovů hospodářských zvířat

 • znečištění ovzduší

 • problematické stavební projekty

  Vyjmenujte některá další ekologická hnutí na území naší republiky


Strana zelen ch
Strana zelených

 • parlamentní strana

 • vznik 1989, v parlamentu poprvé v roce 1992

  Hlavní body programu strany

  Modernizace české společnosti

 • odklon od využívání ropy a jaderné energie a využití alternativních zdrojů

 • daňové zvýhodnění ekologicky šetrných postupů

 • přenesení nákladní dopravy na železnici

 • zvýhodnění veřejné dopravy před individuální

 • zvýhodnění využívání alternativních paliv (zejména bioplynu) před benzínem a naftou

 • urychlené snížení emisí

 • těžební limity


Ochrana životního prostředí a práv spotřebitelů

 • šetrné zemědělství

 • informování spotřebitelů o výrobcích

 • omezování využívání jedovatých a škodlivých chemikálií při výrobě potravin

 • zvýšení podílu recyklovaných odpadů]

  Otevřená společnost

 • zvýšení podílu občanů na rozhodování formou referend


Podpora školství a vědy

Sociální politika

 • adresná sociální pomoc

 • podpora práce na částečný úvazek

 • Zrušení dětských domovů a nahrazení adoptivní rodinou

  Zahraniční politika

 • posílení evropské integrace

 • zahraniční rozvojová pomoci


Kontroln ot zky
Kontrolní otázky

 • Charakterizujte ideologii enviromentalismu.

 • Jaká jsou ideová východiska této ideologie?

 • Uveďte hlavní myšlenky enviromentalismu.

 • Jmenujte nejznámější ekologická hnutí na území ČR.

 • Jaká politická strana se svým programem přibližuje nejvíce ideologii enviromentalismu?

 • Uveďte hlavní programové body SZ.


Seznam obr zk
Seznam obrázků:

Obr. 1: Sandra Gerber, In Clker[vid. 22. 9. 2013], dostupné z: http://www.clker.com/clipart-41566.html


Seznam pou it literatury
Seznam použité literatury:

[1] David, R., Politologie, Nakladatelství Olomouc, s.r.o., Olomouc 2005. ISBN 80–7182–162-4

[2] Köhlerová, T. a kol., Občanský a společenskovědní základ - Politologie, Nakladatelství Computer Media, Kralice na Hané 2012. ISBN 978-80-7402-121-3

[3] Ekologie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001 [cit. 2013-09-22]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekologie

[4] Etologie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001 [cit. 2013-09-22]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Etologie

[5] Bioloigie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001 [cit. 2013-09-22]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologie

[6] Hnutí Duha. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001 [cit. 2013-09-22]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hnut%C3%AD_DUHA


Seznam pou it literatury1
Seznam použité literatury:

[7] Děti Země. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2013-09-22]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bti_Zem%C4%9B

[8] Strana zelených. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2013-09-22]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Strana_zelen%C3%BDch


ad