สรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 15

  • 113 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

สรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ. การกำหนดทิศทางบริหารความเสี่ยงของกรมสรรพสามิต. ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รี สอร์ท จ.นครนายก. วันที่ 28-29 มีนาคม 2556. (สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 , 4, 5, 6, 8 และ 9). การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมภายใน. ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

สรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5820188

.

28-29 2556

( 3, 4, 5, 6, 8 9)


5820188

..2556 ( 5/20)

.

12 2553


5820188


5820188

.


5820188

.


5820188

  • 0619/457 27 2556

..2556

  • .3 0606/ 738 1 2556

..2556

1. 2 3

ERM 1 .3 11 2556

2. ERM 1


5820188

3.

3.1 ERM 1 ERM 2

.3 11 2556

3.2 http:// strategies.excise.go.th

5 5

2556 2556

4.


5820188


5820188


5820188

18 2556


  • Login