Business Integration Knowledge System
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

Business Integration Knowledge System Praktyczne podejście do zarządzania wiedzą PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Business Integration Knowledge System Praktyczne podejście do zarządzania wiedzą. Konferencja Knowledge Management Solutions 17 października 2013 r. Fuzje, transformacje, przejęcia . Źródło: wikipedia.org. Źródło: egospodarka.pl. Źródło: forbes.pl. Eksperci. Nowoczesne formy komunikacji.

Download Presentation

Business Integration Knowledge System Praktyczne podejście do zarządzania wiedzą

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Business Integration Knowledge System

Praktyczne podejście do zarządzania wiedzą

Konferencja Knowledge Management Solutions

17 października 2013 r.


Fuzje, transformacje, przejęcia

Źródło: wikipedia.org

Źródło: egospodarka.pl

Źródło: forbes.pl


Eksperci


Nowoczesne formy komunikacji


Ludzie i infrastruktura

Współpraca - pomysły

Infrastruktura IT - systemy


Pomysły …

… łatwiej realizować znając systemy!


Systemy …

… są bardziej efektywne, gdy uwzględniają pomysły użytkowników!


Konsekwencje braku zarządzania wiedzą, czyli po co zarządzać?


Klasyfikacja wiedzy w przedsiębiorstwie?

Wiedza - ogół informacji w jakiejś dziedzinie wraz z umiejętnością ich wykorzystania

Wiele sposobów klasyfikacji wiedzy

Wiedza ukryta

Wiedza jawna


Metadane - wiedza jawna i twarda


Zarządzanie wiedzą a architektura korporacyjna

Zarządzanie wiedzą = wspólne rozumienie klienta, strategii,

kierunków rozwoju pracowników, architektury i całej organizacji

Wiedza ukryta

Klienci

Pracownicy

Strategia

Wiedza jawna

Architektura Korporacyjna

Architektura Biznesowa

Architektura IT

Architektura systemów informatycznych

Architektura danych

Architektura aplikacji

Architektura techniczna


Jak zarządzać wiedzą?

 • Wsparcie informatyczne

 • Gromadzenie wszystkich aspektów wiedzy w jednym miejscu

 • Budowanie powiązań w ramach gromadzonej wiedzy

 • Poprawianie, uzupełnianie, rozszerzanie i porządkowanie wiedzy

 • Selekcja, weryfikacja - na podstawie oceny przydatności i opinii

 • Budowa społeczności użytkowników i sieci ich powiązań

 • Dostęp do zgromadzonej wiedzy – przeglądanie, wyszukiwanie, odkrywanie i dzielenie się


Jak sprawnie wdrożyć Zarządzanie Wiedzą?

Podejście uzależnione od ilości serwisów lub departamentów, które mają zostać objęte zarządzaniem wiedzą

Wdrożenie dla jednego departamentu lub serwisu

Cała firma – zbiór wdrożeń dla poszczególnych departamentów i serwisów


Przykład wdrożenia dziedzinowego – Business Intelligence Knowledge System

Specjaliści

Słowa kluczowe

Biznes

Słownik pojęć biznesowych

Baza Wiedzy ipraca grupowa

Użytkownicy

Metadane

Definicje biznesowe

Administratorzy

Portale działów

Partnerzy


Przykład wdrożenia dziedzinowego – Business Intelligence Knowledge System

Słownik pojęć biznesowych

Baza Wiedzy i praca grupowa

Użytkownicy

Metadane


Efekt synergii rozwiązań do zarządzania wiedzą i pracy zespołowej


Efekt synergii rozwiązań do zarządzania wiedzą i pracy zespołowej


Efekt synergii rozwiązań do zarządzania wiedzą i pracy zespołowej


Możesz zacząć już dzisiaj 

http://demo.biks.com.pl


Oferta BSSG

 • Usługi specjalistów

 • SaaS

 • Wsparcie techniczne i maintenance

 • Audyt środowiska

 • Hurtownie i bazy raportowe

 • Wdrożenia systemów raportowych

sKY4BI

BI dla IT

Aplikacje

 • Raportowanie i analiza danych

 • Analizy biznesowe na mapach

 • Monitorowanie KPI i kokpity

 • Raportowanie mobilne

 • Warsztaty dedykowane

 • Audyt

 • Wdrożenie

 • Warsztaty

 • Konsultacje

Zarządzanie wiedzą

Analiza biznesowa


Dziękuję

Kontakt:

Łukasz Piotrowicz

 535 000 419

 lpiotrowicz@bssg.pl


 • Login