پوشش زنان ایران زمین در گذر تاریخ
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 23

پوشش زنان ایران زمین در گذر تاریخ از هزاره سوم پیش از میلاد تاکنون (پوشش بومی , هویت ملی) PowerPoint PPT Presentation


  • 143 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

پوشش زنان ایران زمین در گذر تاریخ از هزاره سوم پیش از میلاد تاکنون (پوشش بومی , هویت ملی) پایگاه تاریخ و تمدن ایران بزرگ www.Ariarman.org. هزاره سوم پیش از میلاد. الهه شوش - خوزستان. هزاره دوم پیش از میلاد. رودابه. دوران ماد (600-900 پیش از میلاد). ماندانا.

Download Presentation

پوشش زنان ایران زمین در گذر تاریخ از هزاره سوم پیش از میلاد تاکنون (پوشش بومی , هویت ملی)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


پوشش زنان ایران زمین در گذر تاریخ

از هزاره سوم پیش از میلاد تاکنون

(پوشش بومی , هویت ملی)

پایگاه تاریخ و تمدن ایران بزرگ

www.Ariarman.org


هزاره سوم پیش از میلاد

الهه شوش - خوزستان


هزاره دوم پیش از میلاد

رودابه


دوران ماد (600-900 پیش از میلاد)

ماندانا


دوران هخامنشی (600 – 330 پیش از میلاد)

تصویر بازسازی شده از مهر سلطنتی یکی از

ملکه های هخامنشی


دوران پارتیان (250 پیش از میلاد-224 پس از میلاد)

آمیا


دوران پارتیان (250 پیش از میلاد-224 پس از میلاد)

پیکره سنگی پارتی - هترا


دوران ساسانیان ( 226-632 پس از میلاد)

ظروف شاهانه ساسانی


دوران ساسانیان ( 226-632 پس از میلاد)

ظروف شاهانه ساسانی


دوران صفویه (1501 – 1722 میلادی)

دستاربند


دوران صفویه (1501 – 1722 میلادی)

نقاشی زنان صفویه


دوران زندیه (1750 – 1795 میلادی)

تصویر زنان زندیه اثر یک فرانسوی


دوران زندیه (1750 – 1795 میلادی)

نقاشی زنان دوران زندیه


دوران قاجار (1795 – 1925 میلادی)

تصویر بازسازی شده زنان قاجار


پوشش محلی زنان کردستان ایران


پوشش محلی زنان بختیاری ایران


پوشش محلی زنان قشقایی ایران


پوشش محلی زنان تاجیک


پوشش محلی زنان ترکمن ایران


پوشش محلی زنان آذربایجانی ایران


پوشش محلی زنان ارمنی


پوشش محلی زنانکهگیلویه و بویراحمد ایران


فردوسی بزرگ

بدانست سهراب که دختر است سر موی او ار در افسر است

شگفت آمدش گفت از ایران سپاه چنین دختر آید به آوردگاه

سواران جنگی به روز نبرد همانا به ایران در آرند گرد

زنانشان چنین اند ز ایرانیان چگونه اند گردان و جنگ آوران

پاینده ایران , سرزمین زنان و مردان نجیب و آزاده


  • Login