Del ryum
Download
1 / 47

DELİRYUM - PowerPoint PPT Presentation


 • 350 Views
 • Uploaded on

DELİRYUM. Prof. Dr. Süheyla ÜNAL. Davranış değişikliği. Olası tüm fiziksel nedenler dışlanmadan psikiyatrik hastalık düşünülmemelidir Fiziksel bir hastalığı atlamak ölümcül sonuçlanabilir. Deliryum. Bilişsel düzey bozukluğu Dikkat ve farkındalıkta bozulma

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' DELİRYUM' - kendra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Del ryum

DELİRYUM

Prof. Dr. Süheyla ÜNAL


Davran de i ikli i
Davranış değişikliği

 • Olası tüm fiziksel nedenler dışlanmadan psikiyatrik hastalık düşünülmemelidir

 • Fiziksel bir hastalığı atlamak ölümcül sonuçlanabilir


Deliryum
Deliryum

 • Bilişsel düzey bozukluğu

 • Dikkat ve farkındalıkta bozulma

 • Yer, zaman, kişi yöneliminde bozulma

 • Bellek bozukluğu

 • Korku, panik, ajitasyon, davranış bozukluğu ve agresyon

 • Yanılsama, varsanılar, geçici anormal inanışlar


Neden nemli
Neden önemli?

 • Acillerin %10-18’i deliryumdadır

 • Hastanede yatanların %10-40

 • Ameliyat sonrasındakilerin %10-85

 • Kalça kırığı tedavisinden sonra taburcu edilenlerin %20

  ciddi deliryum bulguları saptanmıştır.


Neden nemli1
Neden önemli?

 • %10- 65 ölüm oranı

  • 2 - 20 kez artış

  • 6 ay- 2 yıl arasında

 • %55uzun süreli bellek bozukluğu ile demansa gidiş • Deliryum1
  Deliryum durumdur.

  • Mental konfüzyon,

  • Akut konfüzyonel durum

  • Hastane psikozu,

  • Toksik-metabolik ansefalopati,

  • Akut organik beyin sendromu,

  • Akut toksik psikoz

  • Akut beyin yetmezliği


  Fiziksel etkenler i in ipu lar
  Fiziksel etkenler için ipuçları durumdur.

  • Ani başlama

  • Anormal vital bulgular

  • Bilinç düzeyinde azalma

  • Yönelim bozukluğu

  • Görme ve dokunma varsanıları


  Fiziksel etkenler i in ipu lar1
  Fiziksel etkenler için ipuçları durumdur.

  • Bellek kaybı, bellek bozukluğu

  • Pupil değişiklikleri

  • Aşırı salivasyon

  • Enkontinans

  • Olağan olmayan nefes kokusu


  Fiziksel etkenler i in ipu lar2
  Fiziksel etkenler için ipuçları durumdur.

  • 3’den fazla ilaç kullanıyor olma

  • Yeni ilaç başlama

  • Bir ilacı kesme

  • Prodromal dönem olmadan belirtilerin ani olarak başlaması

  • Psikiyatrik hastalık öyküsü olmaması


  Risk etkenleri
  Risk etkenleri durumdur.

  • Yaşlı

  • Beslenme bozukluğu olan

  • Demanslı, bilişsel sorunları olan

  • Görme ve işitme güçlüğü olan

  • Hareketsiz

  • Beslenmesi bozuk

  • Birden fazla hastalığı olan

  • Üriner katateri olan


  Dsm iv genel t bbi duruma ba l deliryum
  DSM-IV: Genel tıbbi duruma bağlı deliryum durumdur.

  • Bilinç bozulması (örn.çevrenin farkında oluş netliğinde azalma),dikkati odaklamada, sürdürmede ve değiştirme becerisinde azalma

  • Bilişte değişiklik (örn. Bellekte bozulma, yönelim bozukluğu, algı ve dil bozuklukları)

  • Bunların daha önce varolan demansla ilişkili olmaması


  Dsm iv genel t bbi duruma ba l deliryum1
  DSM-IV: Genel tıbbi duruma bağlı deliryum durumdur.

  • Bozukluğun kısa bir sürede gelişmesi (genellikle saatler ve günler içinde) ve gün içinde dalgalı seyir göstermesi

  • Öykü, fizik muayene ya da laboratuvar bulgularında bozukluğun genel tıbbi duruma ilişkin olarak geliştiğine dair kanıt bulunması


  Dsm iv e g re deliryum nedenleri
  DSM-IV’e göre deliryum nedenleri durumdur.

  1-Genel tıbbi duruma bağlı

  2-Madde kullanımına bağlı

  3-Çoğul etyolojiye bağlı

  4-BTA


  Deliryum patogenezi
  Deliryum patogenezi durumdur.

  • Kolinerjik nörotransmisyonda azalma

  • Serebral oksidatif mekanizmalarda bozukluk

  • Lenfokinlerin SSS üzerine etkileri

  • Stresle artan kortizol artışı, endorfin ve biyojenik amin değişiklikleri (DA, NA artışı)


  Etyolojisi
  Etyolojisi durumdur.

  • Nöronal işlevleri bozan bir serebral metabolizma bozukluğu

  • Santral sinir sistemine doğrudan ya da dolaylı etkiler

  • Sıklıkla birden çok etken


  Do rudan etkiler
  Doğrudan etkiler durumdur.

  • Beyin tümörü ya da metaztazların doğrudan etkisi

  • Ansefalit, menenjit gibi beyin enfeksiyonları

  • Kafa travması

  • KİBAS


  Dolayl etkiler
  Dolaylı etkiler durumdur.

  • Organ yetmezliklerine bağlı metabolik ansefalopatiler

  • Hipoksik durumlar

  • Elektrolit dengesizliği (Na,K, Ca, Mg, glikoz)


  Dolayl etkiler1
  Dolaylı etkiler durumdur.

  • Besinsel (Tiyamin, folik asid, B12 )

  • Vasküler/hematolojik

   • Anemiler, trombozis, hemoraji

  • Ameliyat (açık kalp ameliyatları, uzun süren operasyonlar)


  Toksik etkenler durumdur.

  • Madde kötü kullanımı

   • yoksunluk (alkol vs)

   • zehirlenme

  • Ağır metal zehirlenmeleri

  • Lityum toksisitesi


  Klinikte ele alınışı durumdur.

  Hasta ve ekibin güvenliğini sağlamak

  İyi bir öykü almak

  Altta yatan nedeni araştırmak

  Multidisipliner bir tedavi planı yapmak

  Aileyle ilişki kurmak


  Klinik tablo durumdur.

  • Bilişsel işlevler

   • algı

    • çarpıtmalar, yanılsamalar

    • görme ve dokunma varsanıları

    • akşamları belirginleşme

   • düşünce

    • dezorganize, kopuk çağrışımlar

    • rastgele sürüklenme


  • Yönelim durumdur.

   • son olaylar, günün saati gibi o ana ilişkin yönelim bozuktur

  • Dikkat

   • azalmış ya da aşırı uyarılmış

  • Bellek

   • kayıt, kısa ve uzun bellekte bozulma


  • Uyku-uyanıklılık siklusu durumdur.

   • gün boyunca uyuyup, gece uyanık kalma

   • ajite değilse depresyonu taklit edebilir

  • Psikomotor davranış

   • Hipoaktif

   • Hiperaktif

   • Karışık tip


  • Duygulanım durumdur.

   • Hastadan hastaya süre, şiddet ve labilitesi farklıdır

    • öfke

    • ajitasyon

    • anksiyete

    • depresyon

   • Aile üyelerinin ve arkadaşlarının öncelikle dikkatini çeker


  Deliryum tipleri durumdur.

  Inattentive

  Fluctuating Alertness

  Agitation or Retardation

  Near Normal EEG activity

  Inattentive

  Hyper-alert

  Psychomotor Agitation

  Fast EEG activity

  Inattentive

  Disturbed Consciousness

  Agitation or Retardation

  Abnormal EEG activity

  Inattentive

  Hypo-alert

  Psychomotor Retardation

  Slow EEG activity


  Deliryum tipleri durumdur.

  • Hiperaktif

   • ajitasyon

   • hallusinasyonlar

   • sanrılar

   • aşırı uyanıklık

   • örn: çekilme sendromları

   • Artmış ya da normal beyin metabolizması

  • Hipoaktif

   • hipoalert

   • letarjik

   • içe kapanmış

   • yavaşlamış

   • örn: ansefalopatiler, benzodiyaz zehirl.

   • Azalmış beyin metabolizması  Psikotik belirtilerin tıbbi bir duruma bağlı olduğu nasıl anlaşılır?

  • Bilinç açık mı?

  • Yönelimi tam mı?

  • Varsanıların özelliği nedir?

   • Görsel varsanılar

   • İşitsel varsanılar

   • Dokunma varsanıları

   • Koku (nadir)


  Ay r c tan
  Ayırıcı Tanı nasıl anlaşılır?

  • Tıbbi bir hastalık var mı?

  • Nörolojik muayene normal mi?

  • Kısa bilişsel muayene normal mi?

  • Laboratuvar değerleri normal mi?

  • Beyin MRI/CT’si normal mi?

  • Kan alkol düzeyi?

  • Entoksikasyon sözkonusu mu?


  Muayene
  Muayene nasıl anlaşılır?

  • Eksiksiz bir fizik muayene

   • genel görünüm, yaşamsal bulgular, travma kanıtları, hidrasyon durumu, nörolojik bulgular üzerinde odaklanma

  • Sistemik bir nörolojik muayene

  • Sistematik bir mental durum muayenesi


  Laboratuvar
  Laboratuvar nasıl anlaşılır?

  • Tam kan, biyokimya ve idrar tetkikini içeren rutin testler, klinik bulgular doğrultusunda gereken diğer tetkikler

  • Yaşlı hastalarda EKG ve PA akciğer grafisi

  • Öykü temporal lob epilepsisini düşündürüyorsa EEG


  Laboratuvar1
  Laboratuvar nasıl anlaşılır?

  • Nörolojik bulgusu olan hastalarda, mental hasalık öyküsü olmaksızın ani başlayan durumlarda CT veya MRI

  • Lomber ponksiyon (SSS enfeksiyonu ya da subaraknoid kanamadan şüpheleniyorsa)


  Ay r c tan1
  Ayırıcı tanı nasıl anlaşılır?

  • Demans

  • Depresyon

  • Psikoz

   • Mental durum muayenesi

   • Bilinçte sislenme

   • Varsanı ve sanrılar

   • Psikotik (örn. Şizofrenide varsanılar daha organizedir)


  Gidiş nasıl anlaşılır?


  Delir yum l ekleri
  Delir nasıl anlaşılır?yum ölçekleri

  • CAM (Confusion assessment method)

  • DRS-Delirium Rating Scale

  • KMS


  Confusion assessment method
  Confusion Assessment Method nasıl anlaşılır?

  Mental durumda akut değişiklik

  ve

  Dikkat azlığı/ dalgalanması

  +

  Dezorganize düşünme

  veya

  Bilinç düzeyinde değişiklik

  (Inouye et al. Ann Intern Med 1990;113:941)


  Confusion Assessment Method nasıl anlaşılır?

  1. Mental durumda akut değişiklik var mı?

  2. Dezorganize düşünce?

  3. Bilinç düzeyinde değişiklik?

  4. Dikkatsizlik? Dikkatte dalgalanma?

  5. Psikomotor ajitasyon/ retardasyon?

  6. Algı bozukluğu?

  7. Dezoryantasyon?

  8. Uyku-uyanıklık döngüsü değişikliği

  9. Bellek bozukluğu?

  En önemli

  En az önemli


  Tedavide temel ilkeler
  Tedavide temel ilkeler nasıl anlaşılır?

  • Koruyucu önlemlerle riski azaltmak


  Delir nasıl anlaşılır?yumu önleme

  Bilişsel bozukluk Hastanın oryantasyonu

  Uyku yoksunluğuFarmakolojik olmayan uyku

  protokolü

  Gürültü ve ışık azaltma

  HareketsizlikErken mobilizasyon

  Görme azlığı Gözlük

  İşitme azlığı Buşon temizleme

  İşitme cihazı

  Dehidrasyon Sıvı replasmanı


  Delir y um u nleme
  Delir nasıl anlaşılır?yumu önleme

  • Yeterli mental uyarı sağlama

  • Aile üyelerinden birini yanında bulundurma

  • Fiziksel aktivite

  • Anemi varsa tedavisi

  • Hipoksinin tedavisi


  Tedavide temel ilkeler1
  Tedavide temel ilkeler nasıl anlaşılır?

  • Medikasyon listesini gözden geçirmek

   • Gereksiz bütün ilaçları kesmek

   • Olabildiğince az ilaç kullanmak

   • İlacı düşük dozda başlamak

   • Antikolinerjik etkisi olan ilaçlardan kaçının Düzeltilebilir bütün olumsuz etkenleri düzeltmek


  BNZ nasıl anlaşılır?

  Lorazepam (Ativan) .5-2.0 mg

  Trazodon

  BNZ-lorazepam

  Haloperidol (Norodol) 5mg her 2-12s. Risperidone (Risperdal) 1-3 mg/gün Olanzapine (Zyprexa) 2.5 mg/gün Ketiyapin (Seroquel) 12.5 mg/gün

  Psikotik

  belirtiler

  Anksiyete

  Uyku

  bozukluğu


  AChEI nasıl anlaşılır?

  Serotonerjikilaçlar AChEI

  Haloperidol

  Atipik Antipsikotikler

  Anormal Motor hareket, Disinhibisyon

  Agresif Semptomlar

  (orta düzey)

  Agresif Semptomlar

  (Ağır)


  Özetle nasıl anlaşılır?

  • Akla getirmek, tanımak

  • Altta yatan etkeni saptamak

  • Şüpheli ilaçları kesmek

  • Hastayı ve aileyi sakinleştirmek

  • Uzun dönem izlemek