Et velfungerende forskningssystem: bruker vi talentene optimalt? - PowerPoint PPT Presentation

Et velfungerende forskningssystem bruker vi talentene optimalt
Download
1 / 12

  • 69 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Et velfungerende forskningssystem: bruker vi talentene optimalt?. Nils Chr. Stenseth, professor og preses i DNVA n.c.stenseth@bio.uio.no. Dialogmøtet med Fagerberg-utvalget, Oslo 31.05.10 (Håndverkeren kurs- og konferanseesenter ). Mitt/vårt anliggende:.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Et velfungerende forskningssystem: bruker vi talentene optimalt?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Et velfungerende forskningssystem bruker vi talentene optimalt

Et velfungerende forskningssystem: bruker vi talentene optimalt?

Nils Chr. Stenseth, professor og preses i DNVA

n.c.stenseth@bio.uio.no

Dialogmøtet med Fagerberg-utvalget, Oslo 31.05.10 (Håndverkeren kurs- og konferanseesenter)


Mitt v rt anliggende

Mitt/vårt anliggende:

- Den langsiktige og grunnleggende forskningen

Nils Chr. Stenseth, professor og preses i DNVA (n.c.stenseth@bio.uio.no)

- Universitetene er en hovedaktør i denne sammenhng


Bruker vi ressursene optimalt

Bruker vi ressursene optimalt?

- De midler som kanaliseres gjennom NFR?

Nils Chr. Stenseth, professor og preses i DNVA (n.c.stenseth@bio.uio.no)

- De midler som går direkte til universitetene?

Presisert spørsmål: Bruker vi de økonomiske ressursene slik at vi best mulig gjør bruk av våre forskertalenter?


Den vanskelige balansen mellom spissing og bredde

Den vanskelige balansen mellom spissing og bredde?

Påstand: Gir vi gode arbeidsforhold for de beste legger vi grunnlaget for hele institusjonen

Nils Chr. Stenseth, professor og preses i DNVA (n.c.stenseth@bio.uio.no)


Derfor spissing blir viktig

Derfor: spissing blir viktig

De beste (talentene) får mulighet til å gjøre det de er best på

Nils Chr. Stenseth, professor og preses i DNVA (n.c.stenseth@bio.uio.no)


Finansieringsmekanismer

Finansieringsmekanismer:

De frie arenaer

SFF, YFF

De mer anvendte programmene

De (helt) frie forskningsprogrammene

ERC

Universitetene

Nils Chr. Stenseth, professor og preses i DNVA (n.c.stenseth@bio.uio.no)


U balansen mellom de anvendte programmene og de frie arenaer

(U)balansen mellom de (anvendte) programmene og de frie arenaer

Nils Chr. Stenseth, professor og preses i DNVA (n.c.stenseth@bio.uio.no)


U balansen mellom de anvendte programmene og de frie arenaer1

(U)balansen mellom de (anvendte) programmene og de frie arenaer

Nils Chr. Stenseth, professor og preses i DNVA (n.c.stenseth@bio.uio.no)


U balansen mellom de anvendte programmene og de frie arenaer2

(U)balansen mellom de (anvendte) programmene og de frie arenaer

”Vi foreslår (…) at Forskningsrådets midler til fri prosjektstøtte bør økes …” (Walløe-utvalget, s. 53)

… noe som har meget bred støtte i forskersamfunnet …

Nils Chr. Stenseth, professor og preses i DNVA (n.c.stenseth@bio.uio.no)


Gj r som eu gjennom erc styrk den helt frie front forskningen

Gjør som EU (gjennom ERC), styrk den helt frie front-forskningen

… ikke minst viktig for de unge talenter …

Nils Chr. Stenseth, professor og preses i DNVA (n.c.stenseth@bio.uio.no)


Universitetene

Universitetene

” Erfaring viser at institusjonene ikke har et betryggende vurderingsapparat, at vurderingene ofte lar fagpolitiske og strategiske hensyn telle med i tillegg, og av og til i stedet for, de rene faglige kvalitetshensyn. Habilitetsproblemene ved denne type lokale vurderinger er også betydelige.” (Walløe-utvalget, s. 53)

Påstand: Universitetene har i altfor liten grad brukt den muligheten som SFF-systemet har gitt dem

Nils Chr. Stenseth, professor og preses i DNVA (n.c.stenseth@bio.uio.no)


Nils chr stenseth professor og preses i dnva n c stenseth@bio uio no

Nils Chr. Stenseth, professor og preses i DNVA (n.c.stenseth@bio.uio.no)


  • Login