Bey n temell renme
Download
1 / 40

BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME - PowerPoint PPT Presentation


 • 708 Views
 • Uploaded on

BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME. BESİME NİZAMOĞLU. BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME. BİREYİN ÖĞRENMESİNİN DAHA ETKİN VE KALICI OLMASI İÇİN SUNULAN ÖĞRENCİ MERKEZLİ BİR YAKLAŞIMDIR.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME' - kendall


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bey n temell renme
BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME

BESİME NİZAMOĞLU


Bey n temell renme1
BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME

BİREYİN ÖĞRENMESİNİN DAHA ETKİN VE KALICI OLMASI İÇİN SUNULAN ÖĞRENCİ MERKEZLİ BİR YAKLAŞIMDIR.


Beyin temelli öğrenme, sinirbilim (neuroscience) araştırmalarının bulgularına göre beynin yapısına ve işlevine dayalı olarak beynin nasıl çalıştığını anlayarak öğrenme ve öğretmeyi en üst düzeye çıkarma anlayışıdır.


İnsan beynin en önemli besin kaynağı çevredir. Önemli olan beynin uyarılmasıdır. Kişinin parmak izleri gibi her beyin eşsizdir ve müthiş bir potansiyele sahiptir. Beyni ne kadar çok çalıştırırsak o kadar iyi işler. Beyin temelli öğrenme;düşünmeyi düşünme,düşünmeyi öğrenme yöntemidir.


Öğrenmenin temelini sinir sistemi ve beyin oluşturmaktadır.

Öğrenmenin merkezi olan beyni tanımak öğrenmenin ve öğretimin de ilk hedefi olmalıdır.


Beyn n yapisi
BEYNİN YAPISI oluşturmaktadır.

BEYİN GENEL OLARAK:

 • İKİ YARI KÜRE

 • DÖRT LOP

 • DIŞ BEYİN

 • ORTA BEYİN Ve

 • ALT BEYİNDEN Oluşur.


Sa yari k re
SAĞ YARI KÜRE oluşturmaktadır.

 • Resimlerle düşünme

 • Ses tonu ve duygular

 • Vücut dilini kullanma

 • Duyguları yönetme

 • Müzik algılama ve üretme

 • Mizahi algılama ve üretme

 • Yaratıcılık

 • Hayal kurup, rüya görme


Sol yarim k re
SOL YARIM KÜRE oluşturmaktadır.

 • Mantıksal sıralama

 • Karar verme

 • Sayılarla ve hesaplarla ilgilenme

 • Görülen kişinin adını bellekten çağırma

 • Kusurlara duyarlılık

 • Konuşmanın merkezi

 • Küçük parçalara bölerek algılama/Analiz


Nas rs madde korpus kallosum
Nasırsı Madde(Korpus Kallosum) oluşturmaktadır.

 • Nasırsı madde, beynin sağ ve sol yarımküreleri arasındaki iletişimi sağlayan kalın bir sinir lifi demetidir. Yaklaşık 250 milyon sinir lifinden oluşur. Nasırsı madde bir yarımkürenin diğerinin yaptığından haberdar olmasını sağlar.


Beyin temelli renme
Beyin temelli öğrenme oluşturmaktadır.

 • İnsan beyninin yapısına ve işlevine dayanan bir öğrenme kuramıdır.

 • BEYİN TEMELLİ ÖĞRETİMDE ASIL AMAÇ:Öğrenmeyi en üst düzeye getirmek, beynin en iyi nasıl çalıştığını anlamak ve anlatmaktır.


 • Beyin temelli öğrenmede öğrenenler yalnızca oluşturmaktadır.

  çalıştıkları konu ile ilgili bağlantıları görmezler,

  ayni zamanda önceki bilgileriyle yeni bilgileri

  arasında ilişki kurarak anlamlı öğrenmeyi

  gerçekleştirirler.


Bey n temell renme2
BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME oluşturmaktadır.

 • Beyin temelli öğrenmede bireyin obje ve olayların özelliklerini algılama , onları zihinde yeniden organize etme özelliği vardır.Birey algılarını üst düzeyde genelleme ve soyutlama yaparak daha önceden öğrendikleri üzerine organize ederek özümler, yapısallaştırır,bunun sonucunda zihinde yeni bir anlam gelişir.


Bey n temell renmen n lkeler
BEYİN TEMELLİ ÖĞRENMENİN İLKELERİ oluşturmaktadır.

 • Caine ve Caine tarafından ileri sürülen beyin temelli öğrenme ilkelerinin amacı:

  ÖĞRETME VE ÖĞRENMEYİ ETKİN KILMAKTIR.


Bey n temell renme lkeler
BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME İLKELERİ oluşturmaktadır.

1.İLKE:Beyin paralel bir işlemcidir.İnsan beyni bir defada bir çok işlem yapmaktadır. Öğretim stratejileri: Renkli poster, resim, grafik vb., benzetimleri kullanma, alan gezileri, rol yapma.

2.İLKE:Öğrenme fizyoloji ile ilgilidir.

Öğrenme nefes almak kadar doğaldır; onu engellemek ya da kolaylaştırmak mümkündür. Stres, mutsuzluk, alkol, beslenme, egzersiz ve uykusuzluk öğrenmeyi etkiler.

Öğretim stratejileri: Çeşitli materyaller kullanma, okuma, film, video ve gerçek yaşantılar, şarkı söyleme, rol yapma, dergi,hareket, resim.


3.İLKE: Anlamı araştırma doğuştandır. oluşturmaktadır.Beyin yeni uyarıcılara yanıt vermek için kendiliğinden araştırırken bilinenlere ihtiyaç duyar ve bunları otomatik olarak kaydeder. Bu ikili süreç beyin uyarıldığında meydana gelir.

Öğretim Stratejileri: İlgi çekici ve anlamlı seçenekler sunma.

4.İLKE: Anlam arayışı örüntülemeyle oluşur.Bireyin ön öğrenmeleri ile yeni öğrenilenler arasında anlamlı bir örüntü oluşturulduğunda öğrenmenin niteliği artar ve anlamlı öğrenme gerçekleşir.

Öğretim stratejileri: Örüntü oluşturmada öğretmenler en az dört yol kullanabilirler. Birincisi yeni bir konuya başlamadan önce ön bilgilerin ortaya çıkarma; ikincisi poster, harita gibi görsel materyaller kullanarak konuya geniş bir açıyla bakmalarını sağlama; üçüncüsü materyalle ilgili tartışmalarını teşvik ederek öğrencilerin örüntü oluşturmalarını sağlama; son olarak modeller oluşturarak ve grafikler kullanarak örüntü oluşturmalarını sağlamadır.


5.İLKE: oluşturmaktadır.Örüntülemede duygular çok önemlidir.Duygusal ve bilişsel süreçler birbirinden ayrılmaz. Duygular bellek için çok önemlidir çünkü bilginin depolanmasında ve geri getirilmesinde kolaylık sağlar. Duygular süreklidir;özel bir durumdan sonra bir dersin ya da yaşam deneyiminin duygusal etkisi uzun süre devam eder.

Öğretim stratejileri: stresi azaltan etkinlikler: nefes alma, mizah, oyunlar vb.;uyumu artıran etkinlikler: partner’la öğrenme, tartışmalar, diyalog kurma.; pozitif duygulara yer verme: Tebrik etme, öğrenenin davranışını destekleme

6.İLKE:Beyin,parçaları ve bütünleri aynı zamanda işler.Sol beyin parça bilgileri, sağ beyin bütün bilgileri organize eder.Öğretim stratejileri: Üniteye, derse vb. bütüncül bakmayı sağlama.


7 . İLKE:Öğrenme, hem çevresel algıyı hem de odaklanmış dikkati gerektirir.Beyin bilgileri dikkat ederek ve bilinçli olarak alır. Öğrenme ortamının öğrencinin dikkatini çekecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Öğretim Stratejileri:Grafik,diyagram,posterler kullanma. İlgili bilgiyi görsel açıdan

dikkat çekici hale getirme

8.İLKE: Öğrenme , her zaman billinçli ve bilinç dışı süreçleri içerir.Bilinçli öğrenmelerin yanı sıra, öğrenenin çevreden gelen uyarıcılarla farkına varmadan etkileşmesi sonucu bilinçsiz öğrenmeler de oluşurÖğretim Stratejileri: Öğrenenlerin bilinçli olarak öğrenmeleri ve tekrar etmelerine

yardım için, biliş ötesi (metacognition) etkinlikleri kullanma


9 .İLKE:En az 2 farklı türde belleğimiz vardır.Bunlar: odaklanmış dikkati gerektirir.

a)Uzamsal Bellek(Üç Boyutlu) Sistemi

b)Ezberleyerek Öğrenme Sistemi

 • Uzamsal bellek sistemi günlük deneyimlerle,

 • Ezberleyerek öğrenme sistemi ise olgu ve becerilerle ilgilenir. Öğretim Stratejileri: Öğrenme-öğretim ortamında bazen ezberleyerek öğrenme önemli ve kullanışlıdır. Örneğin, çarpım tablosu, hece tablosu ve yabancı kelimeler. Fakat ezberlemeye dayalı öğretim öğrenmenin transferinde kolaylık sağlamaz ve anlamlı öğrenmenin gelişimine engel olur.


10 . İLKE: Olgu ve beceriler doğal , uzamsal bellekte yapılandırıldığı zaman en iyi şekilde anlar ve hatırlarız.Beyin bilgiyi bağlamda ya da içerikte yer almasına dayalı olarak sınıflandırır (sorts) ve depolar. Öğretim Stratejileri: Sınıf içi demonstrasyonlar, drama, projeler, kır gezileri, yaşantılarla ilgili görsel tasvirler, hikayeler ve farklı konularda etkileşimde bulunma.

11. İLKE: Öğrenme teşvikle artar ve korkuyla azalır.Beyin hayatta kalma tepkisinin bir parçası olarak çevrede yeni olanlar için kararlı bir şekilde uyanıktır.Öğretim Stratejileri:Öğrencilerin öğrenme ortamın da rahatlamaya ve dikkatini odaklamaya ihtiyacı vardır. Bunun için öğretmenler bu tür ortamlar yaratarak, rutin durumlarda sürpriz yaşantılar sağlamalıdırlar. Aynı zamanda ön öğrenmeleri ile yeni konular arasında bağlantı kurmalarını istemelidirler.

12.İLKE: Her beyin kendine özgüdür,tektir.Her bireyin beyni kendine özgüdür ve yaşantısı birbirinden farklıdır. Bu nedenle öğrenmeler arası kurulan ilişkiler bireyden bireye farklılık gösterir.

Öğretim Stratejisi: Öğrenme çok yönlü olmalı ve öğrencilerin bireysel ilgilerini çekecek çoklu öğretme stratejileri kullanılmalıdırE t m programlari
EĞİTİM PROGRAMLARI KARŞILAŞTIRILMASI

 • Öğrenenin bireysel ihtiyaçlarını dikkate alarak geliştirilir.

 • Buluş yoluyla öğrenme

 • İş birliğine dayalı öğrenme

 • Grup çalışması gibi yöntem ve teknikler geliştirilmeli

 • Bireysel ayrılıklara yanıt veren çoklu öğrenme etkinlikleri düzenlenmelidir.


Beyin temelli renimde oklu zekan n nemi
Beyin temelli öğrenimde çoklu zekanın önemi: KARŞILAŞTIRILMASI

Çoklu zeka kuramı beyin temelli öğrenme ortamının düzenlenmesinde çok önemlidir.Çünkü öğretimsel uygulamalar:

 • Öğrenenlerin öğrenimini kolaylaştırmaktadır.

 • Kendilerini tanımalarına yardımcı olmaktadır.

 • Kendilerine güvenmelerini sağlamaktadır.

 • Yaratıcı düşünmelerini sağlamaktadır.


Beyin temelli renme yakla m n n uygulanmas nda dikkat edilmesi gereken noktalar
Beyin temelli öğrenme yaklaşımının uygulanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar:

Teklik:

 • Öğrenenlere seçenek sunmak

 • Önceki bilgileri ile yeni öğrenmelerini ilişkilendirmeleri için fırsat sunma

 • Öğrenme, stillerini, duygularını ve güçlü yanlarını tanıma


Değerlendirme dikkat edilmesi gereken noktalar

 • Öğretmenin zamanında dönüt vermesi

 • Öğrenenlerin birbirlerine dönüt vermesi

 • Öğrenenlerin kendilerini tanımalarına fırsat tanıma

 • Hataları olumlu öğrenme yoluna çevirme


Duygular dikkat edilmesi gereken noktalar

 • Öğrenenleri duygularını açıklama konusunda cesaretlendirme

 • Eğlenceyi öğrenmenin bir parçası olarak tanıma

 • Oyunu öğrenmenin bir parçası olarak tanıma

 • Olumlu dil kullanma


Anlam dikkat edilmesi gereken noktalar

 • Bütüncül öğrenmeye yer verme

 • Bireysel uygunluk ve duygusal içeriği tanıma

 • Çalışma için yeterli zaman verme

 • Gelişim ve yansıtma için yeterli zaman verme


Çoklu yol dikkat edilmesi gereken noktalar

 • Çoklu zekâyı tanıma

 • Çoklu tasarım yollarını tanıma

 • Çeşitli sunumlar için fırsat tanıma

 • Ortamı müzik, poster gibi materyallerle zenginleştirme


Beyin beden birlikteliği dikkat edilmesi gereken noktalar

 • Etkin öğrenmeyi sağlama

 • Gezi düzenleme ve gösteri yapma

 • Hareket etmelerini sağlama


Bellek dikkat edilmesi gereken noktalar

 • Zihin haritaları kullanma

 • Çevreyi kullanma

 • Zengin yaşantılar sağlama


Beslenme dikkat edilmesi gereken noktalar

 • Yararlı besinleri seçmelerini sağlama

 • Beslenme hakkında bilgilendirme

 • Öğrenme ortamında su bulundurma


Döngü ve ritim dikkat edilmesi gereken noktalar

 • Enerjik etkinlikler için zaman ayırma

 • Öğrenenlerin heyecanlarını tanıma ve yönetme

 • Ritüel(dini bir inanç gibi benimsenmiş alışkanlık, kişilerce kutsallaştırılmış davranışlar, biçimler, davranış biçimleri, temalar), yenilik ve güçlüklerin uygun kullanımını sağlama


Korkularla baş etme dikkat edilmesi gereken noktalar

 • Stres yönetimi

 • Demokratik ortam sağlama

 • Öğrenenleri destekleme

 • Ödül yerine içsel motivasyon sağlama


Ner ler
ÖNERİLER dikkat edilmesi gereken noktalar

 • Tartışma öğrenenin kendi bilgisini yapılandırmasında etkilidir. Bu yüzden tartışma ortamı yaratın.

 • Öğrenenlere öğrenmelerini motive edici zengin ortamlar sunun

 • Kendilerini ve arkadaşlarını değerlendirmeleri için onları cesaretlendirin

 • Ödüllerin öğrenen için stres kaynağı olmasını engelleyin


 • Öğrencilerin grupla öğrenmelerini ve bilgilerini paylaşımlarını sağlayacak alanlar oluşturun.

 • Öğrenme ortamını sadece sınıfla sınırlandırmayın. Sınıfın yanı sıra dış mekanları da etkin kullanın

 • Okulun genel amaçlarını okul koridorlarına ve halka açık alanlara asınKaynak a
KAYNAKÇA çevresindeki uyarıcıları değiştirin

 • Demirel,Ö.Eğitimde Yeni Yönelimler.Ankara:Pegema yayıncılık,2010

 • http://www2.aku.edu.tr/~gocak/yeni%20yonelimler/beyintemellirasim.pdf

 • http://www.donusumkonagi.net/makale.asp?id=5477&baslik=beyin_temelli_ogrenme

 • www.karincayontemi.net/index/sadullah%20paksoy/1.doc


ad