Kajo kasvatustieteen joustava monimuoto opetus yhteisty ll laatua
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

KAJO - Kasvatustieteen joustava monimuoto-opetus: Yhteistyöllä laatua PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KAJO - Kasvatustieteen joustava monimuoto-opetus: Yhteistyöllä laatua. VKK-päivät 19.11.2009 Eetu Pikkarainen. Niukkuus. Tavoite. ”Etsiä ja keksiä sellainen menettelytapa, että opettajan työ supistuisi vähempään, mutta oppilas kuitenkin oppisi enemmän... (Comenius)”. Kehittämisvaatimuksia.

Download Presentation

KAJO - Kasvatustieteen joustava monimuoto-opetus: Yhteistyöllä laatua

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kajo kasvatustieteen joustava monimuoto opetus yhteisty ll laatua

KAJO - Kasvatustieteen joustava monimuoto-opetus: Yhteistyöllä laatua

VKK-päivät 19.11.2009Eetu Pikkarainen


Niukkuus

Niukkuus


Tavoite

Tavoite

 • ”Etsiä ja keksiä sellainen menettelytapa, että opettajan työ supistuisi vähempään, mutta oppilas kuitenkin oppisi enemmän...(Comenius)”


Kehitt misvaatimuksia

Kehittämisvaatimuksia

 • Laadun (tason) säilyttäminen ja parantaminen

 • Joustavuuden lisääntyminen

 • Resurssikulutuksen vähentäminen (hinta)

 • Toimiva kokonaismalli maakunnassa toteutettavaan opetukseen - ja hyödyntää sitä muussa opetuksessa.

 • Yhteistyöopistojen roolin kehittäminen


Kehitt misen luonne

Kehittämisen luonne

 • Perinteitä kunnioittava, pragmaattinen, lyhyiden askelten kehittämishanke

 • Toiminnan koko alue: hallinto, yhteistyö, markkinointi jne.

 • Opetus ja oppiminen keskiössä


Projektin toimintamalli

Projektin toimintamalli

 • Avoin yliopisto ostaa yksiköltä kasvatustieteen opetuksen ja sen kehittämisen (tilaaja-tuottaja-malli)

 • 3 -vuotinen projekti

 • Projektiryhmässä kurssien opettajat; opettajat tekevät oman kurssinsa kehitystyön; tiimityöskentely


Pedagoginen l ht kohta

Pedagoginen lähtökohta

 • Pyrkimys teoreettiseen selkeyteen ja kattavuuteen lähtökohtien suhteen

 • Pedagogisen paradoksin ongelma: ei opiskelija- eikä opettajakeskeinen malli.

 • Pedagogisen toiminnan teoria (Benner, Kivelä, Siljander)


Sis ll llinen l ht kohta

Sisällöllinen lähtökohta

 • Kokonaisuuslähtöisyys ja sisältölähtöisyys

 • Yhtenäinen tieto- ja teoriaperusta (punainen lanka) kaikkeen kasvatusalan koulutukseen (huom. väylä-ajattelu avoimessa yliopistossa)

 • Aloitettiin tekemällä uudelleen kokonaisuuden ja kurssien ydinainesanalyysit


Opintojen yleinen ajoitusmalli

Opintojen yleinen ajoitusmalli

 • Perusopinnoissa "revolverimalli”

 • Johdantokurssi aina ensin ja soveltava kurssi aina lopuksi, muuten vapaa järjestys

 • Aloitus ja lopetus kahdesti vuodessa (perusopinnoissa)


Opetus opiskelumenetelm t

Opetus/opiskelumenetelmät

 • Sisältö -> Opetus -> Opiskelu -> Oppiminen

 • Oppimista ei tapahdu ilman oppijan omaa toimintaa - ja teoreettista oppimista ei tapahdu ilman teoreettista työskentelyä, tutkimista, opiskelua eli kyselemistä!


Palikat

OPS

Sisältö

Opettaja

Vastuu, oppimateriaali, luento, ACP

Tutor

Opiskelutehtävät, keskustelu

Opiskelija

Tehtävät, keskustelu, palaute

Opiskelualusta

Tehtävät, keskustelut, linkit, arkisto (ym.)

”Palikat”


Laatuty ja palautej rjestelm

Laatutyö ja palautejärjestelmä

 • Palautejärjestelmä:

  • Palautteen antaminen ja kerääminen osaksi normaalia toimintaa (opetuksen metatavoite)

  • alku-, väli- ja loppukyselyt, kurssikohtaiset palautelaatikot ja palautekeskustelut

  • Osapuolten palautteet

  • Tutorien ja opettajien itsearvioinnit ja palautteet

  • Koontiraportit vuosittain

 • Laadun arviointi eXcellence+ työkaluilla: sisäinen ja ulkoinen arviointi.


Kokonaismalli

Kokonaismalli

 • Yhteiskunnallista sivistystoimintaa, opiskelijarekrytointia, alueellista kehittämistä, yhteys täydennyskoulutukseen...

 • Yhteys yliopiston laatujärjestelmään

 • Prosessimallinnus käyttöön (QPR)


Prosessimallinnus

Prosessimallinnus


Kiitos

Kiitos!

Kommentteja ja kysymyksiä!

eetu.pikkarainen@oulu.fi


 • Login