slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
KLASY PATRONACKIE V LO w Gimnazjum nr 2

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

KLASY PATRONACKIE V LO w Gimnazjum nr 2 - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

KLASY PATRONACKIE V LO w Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza w Krakowie - innowacja pedagogiczna PREZENTACJA Ewa Mauer (nauczyciel Gimnazjum nr 2 w Krakowie). Od pomysłu do realizacji, czyli historia innowacji w Gimnazjum nr 2.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' KLASY PATRONACKIE V LO w Gimnazjum nr 2 ' - kendall-jefferson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

KLASY PATRONACKIE V LOw Gimnazjum nr 2

im. Adama Mickiewicza w Krakowie- innowacja pedagogiczna

PREZENTACJA

Ewa Mauer

(nauczyciel Gimnazjum nr 2 w Krakowie)

slide2

Od pomysłu do realizacji, czyli historia innowacji w Gimnazjum nr 2

Na postawie Rozporządzenia MEN z dnia 9 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej oraz eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki oraz na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej nr 6 z dnia 30 marca

2004 r. w sprawie podjęcia innowacji pedagogicznej zwanej - Klasy patronackie V LO - prowadzonej przez Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza w Krakowie we współpracy z V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie od roku szkolnego 2004/2005 przystępuje za zgodą organu prowadzącego, tj. Gminy Kraków z kwietnia 2004 r. do prowadzenia ww. innowacji pedagogicznej.

Porozumienie między dyrektorami szkół partnerskich o współpracy zostało podpisane w 2003 r.

slide3

Założenia w praktyce

 • 3 klasy (na 6) z każdego poziomu nauczania w Gimnazjum nr 2 w Krakowie zostają objęte patronatem V LO i mają charakter innowacji pedagogicznej, opartej na współpracy szkół sąsiadujących.
 • Innowacja polega na realizacji działań społeczno-wychowawczych prowadzonych przez nauczycieli V LO im. Augusta Witkowskiego oraz Gimnazjum nr 2 w Krakowie, wspierających rozwój dzieci specjalnych potrzeb edukacyjnych ze względu na wysoki rozwój intelektualny i dotyczący zmian organizacyjnych, polegających na uzupełnieniu i indywidualizacji procesu nauczania dzieci specjalnych potrzeb edukacyjnych we wspomnianym zakresie.
 • Językiem obcym nauczanym w ww. klasach jest język angielski na poziomie zaawansowanym, ze względu na potrzebę kształcenia uczniów do lektury literatury fachowej i potrzebę kształcenia na najwyższym poziomie przygotowującym do matury.
 • Na potrzeby innowacji w zakresie organizacyjnym:
  • > Prowadzi się skorelowane z planem nauczania poszczególnych klas fakultety na terenie Gimnazjum nr 2 (1 godzina tygodniowo - prowadzą nauczyciele szkoły macierzystej wg autorskich planów).
  • > Prowadzi się fakultety na terenie V LO (1 godzina tygodniowo od połowy września do końca kwietnia) .
  • > Dopasowuje się tzw. godziny do dyspozycji dyrektora do potrzeb tych klas w planie godzin, poszerzając blok przedmiotów podstawowych.
 • Fakultety (zajęcia do wyboru) w wymiarze 1 godziny na tydzień dla 1 klasy patronackiej na terenie szkoły gimnazjalnej zostają włączone do planu tygodniowego jako pierwsza lub ostatnia lekcja w danym dniu i są umieszczane w arkuszu organizacyjnym szkoły.
 • Fakultety na terenie V LO prowadzone są wyłącznie na zasadzie kółek zainteresowań i stanowią one autorską propozycję nauczycieli V LO, fakultety stanowią uzupełnienie oferty gimnazjalnej, dopasowanej do planu lekcji.
 • O zaliczeniu fakultetu będzie informował certyfikat wydawany przez V LO każdego roku szkolnego.
slide4

Wspólnie, czyli osoby zaangażowane.

 • Dyrektorzy Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza oraz V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego.
 • Nauczyciele obu szkół, których doświadczenie służy prowadzeniu uczniów uzdolnionych w klasach o charakterze autorskim.
slide5

Jakie klasy, jakie fakultety?

 • Klasy A
 • - z poszerzonym blokiem tzw. przedmiotów przyrodniczych + język angielskina poziomie zaawansowanym
 • Klasy C
 • z poszerzoną nauką matematyki + j. angielski na poziomie zaawansowanym
 • Klasy E
 • - klasą z poszerzoną nauką języka polskiego i angielskiego na poziomie zaawansowanym
slide6

Fakultety w klasach patronackich:

 • Dla klas A
 • geografia/biologia/chemia lub fizyka
 • Dla klas C
 • matematyka lub fizyka
 • Dla klas E
 • - j. polski lub historia/geografia
slide7

Przykładowy rozkład godzin fakultetu w roku szkolnym 2003/2004 - 6 godzin:

IA - 1 godz. biologii

IC - 1 godz. matematyki

IE - 1 godz. j. polskiego

IIA - 1. godz. geografii

IIC - 1 godz. matematyki

IIE - 1. godz. j. polskiego

slide8

Rekrutacja do klas patronackich.

 • Postępowanie kwalifikacyjne ma za zadanie:
 • Wstępne udokumentowanie rozpoznanych predyspozycji - poziomu osiągniętej wiedzy i umiejętności ucznia, zainteresowań, motywacji do pracy, zdolności samooceny i krytycyzmu, kreatywności, odporności na stres i lęk, wstępne określenie osiągnięcia wystarczającej dojrzałości emocjonalnej do podjęcia nauki w klasie patronackiej.
 • Uzupełnienie wiedzy o uczniu poprzez zapoznanie się z dokumentacją przygotowaną przez szkołę oraz wywiady z uczniami i ich rodzicami (opiekunami).
 • Zebranie opinii na temat kandydatów przez dyrektora Gimnazjum nr 2 do 15 czerwca każdego roku.
 • d. Do wskazanego dnia miesiąca czerwca weryfikację list ze względu na osiągnięcia wskazane na świadectwach oraz wyniki egzaminu po klasie VI oraz ustalenie ostatecznej listy uczniów w klasach.
 • Postępowanie kwalifikacyjne ma za zadanie:
 • Wstępne udokumentowanie rozpoznanych predyspozycji - poziomu osiągniętej wiedzy i umiejętności ucznia, zainteresowań, motywacji do pracy, zdolności samooceny i krytycyzmu, kreatywności, odporności na stres i lęk, wstępne określenie osiągnięcia wystarczającej dojrzałości emocjonalnej do podjęcia nauki w klasie patronackiej.
 • Uzupełnienie wiedzy o uczniu poprzez zapoznanie się z dokumentacją przygotowaną przez szkołę oraz wywiady z uczniami i ich rodzicami (opiekunami).
 • Zebranie opinii na temat kandydatów przez dyrektora Gimnazjum nr 2 do 15 czerwca każdego roku.
 • d. Do wskazanego dnia miesiąca czerwca weryfikację list ze względu na osiągnięcia wskazane na świadectwach oraz wyniki egzaminu po klasie VI oraz ustalenie ostatecznej listy uczniów w klasach.
slide9

W pierwszym semestrze klasy I każdy uczeń poddawany jest obowiązkowym badaniom wyników wg corocznie ustalanego kalendarza, przede wszystkim w zakresie:

- biegłości techniki czytania

- czytania ze zrozumieniem

- znajomości ortografii

- języka polskiego

- matematyki

- przedmiotów przyrodniczych

slide10

Klasy patronackie a osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2007/2008(łącznie 36 laureatów – najwięcej w woj. małopolskim)

slide11

Losy absolwentów – kariera w V LO (liczba finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych pochodzących z klas patronackich w Gimnazjum nr 2)

ad