Prosedur import
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

Prosedur import PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Prosedur import. Oleh:mohd fauzi samsudin. Aktiviti yg terlibat dalam mengimport barang. SALURAN IMPORT. 1) Secara langsung - berhubung terus dgn pengeksport dr luar negara menggunakan pos,kurier,telefon , dan emel .

Download Presentation

Prosedur import

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Prosedur import

Oleh:mohdfauzisamsudin


Aktivitiygterlibatdalammengimportbarang


SALURAN IMPORT

 • 1)Secaralangsung- berhubungterusdgnpengeksportdrluarnegaramenggunakanpos,kurier,telefon, danemel.

 • 2) Pejabatcawangan- kepunyaanpengeksport di dalamatauluarnegara.


 • 3) Ejen import-pesananbarangmelaluiejenygkhususdlmmengimportbarang (komisen)

 • 4) Saudagar import- org tengahantarapengimportdanpengeksport


1)BUAT PESANAN

 • MembuatpesananInden•menghantarsuratpesanankepadapengeksport•pengimportdapatkansuratjaminankreditdaribank atasnamapengeksport•suratkreditdihantarbersamainden•pengimporttunggupengesahanpengeksport


2) TERIMA BIL MUATAN DAN JELASKAN BAYARAN

 • Pengimportkenatunggu BIL MUATAN+invoiseksport+suratjaminankredit+bilperintahbayarygakandihantarpengeksportsetelahbayarandibuat.

 • BIL MUATAN –DIKELUARKAN OLEH SYARIKAT PERKAPALAN KPD PENGEKSPORT SETELAH BARANG DIMASUKKAN KE DALAM KAPAL

 • BIL PERINTAH BAYAR-DIHANTAR PENGEKSPORT KPD PENGIMPORT UTK JELASKAN HUTANGNYA.

 • SURAT JAMINAN KREDIT-JAMINAN DARI PIHAK BANK YG MENJELASKAN BAHAWA PENGIMPORT AKAN MEMBAYAR HUTANGNYA.


BIL MUATAN


PATUHI AKTA KAWALAN PERTUKARAN WANG ASING 1953

 • bayaran import memenuhiakta

 • bayarankeluarnegaramelebihi RM10 000 mestimendapatpersetujuanpihak

 • berkuasa

 • Borang KPW – membelimatawangasing

 • Borang KPW2-memindahkan matawang ringgit keluar Negara


BarangTibadantuntutbarangsertabayardutikastam.

 • i.    bilmuatan, lessen import, sijilinsuransdaninvoiseksportdisediakan

 • ii.    pengimportuntukpihakkastam

 • iii.    barangtidakbercukai – pengimportisiborangkemasukanbarangpercuma

 • iv.    barangbercukai – borangkemasukanbarangbercukai

 • v.    kemasukanuntukkegunaandalamnegeri – bawakeluarbarangserta-merta

 • vi.    lepasbayardutikastam

 • vii.    kemasukanuntukpergudangan – menangguhbayarcukai – simpandalam

 • viii.    gudangberbon


 • Login