İZOHİPSLER - PowerPoint PPT Presentation

Zoh psler
Download
1 / 21

 • 435 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

İZOHİPSLER. Yeryüzünde deniz seviyesine göre aynı yükseltiye sahip olan noktaların birleştirilmesi ile elde edilen kapalı eğrilerle izohips (Eşyükselti) eğrileri  denir. En sık kullanılan yöntemdir. İZOHİPSLERİN ÖZELLİKLERİ. İç içe kapalı eğrilerdir. 

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

İZOHİPSLER

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zoh psler

İZOHİPSLER


Zoh psler

 • Yeryüzünde deniz seviyesine göre aynı yükseltiye sahip olan noktaların birleştirilmesi ile elde edilen kapalı eğrilerle izohips (Eşyükselti) eğrileri denir. En sık kullanılan yöntemdir.


Zoh psler n zell kler

İZOHİPSLERİN ÖZELLİKLERİ

 • İç içe kapalı eğrilerdir. 

 • Yeryüzü şekillerini yükseltilerini ve biçimlerini canlandırırlar.

 • En geniş izohips eğrisi en alçak yeri, en dar izohips eğrisi en yüksek yeri gösterir.

 • 0 metre eğrisi deniz kıyısından geçer. 

 • İzohipsler eşit yükselti aralıklarıyla çizilirler. Birbirini takip eden iki izohips eğrisi arasındaki yükselti farkı  (equidistans) haritanın tamamında aynıdır.

  NOT:İzohipsler arasındaki yükselti farkını  haritanın ölçeği belirler. Büyük ölçekli haritalarda yükselti farkı küçük iken, küçük ölçekli haritalarda fark büyüktür.


Zoh psler

 • Bir eğri üzerinde bulunan bütün noktaların yükseltileri aynıdır.

 • Her izohips eğrisi kendisinden daha yüksek izohips eğrisini çevreler.

 • İzohips eğrileri dağ doruklarında nokta halini alırlar.

 • İzohipsler birbirini kesmezler.

 • Birbirini kuşatmayan komşu iki izohips  aynı  yükselti değerlerine sahiptir.


Zoh psler

 • Akarsuyun her iki yanındaki eğrilerin yükseltisi aynıdır


Zoh psler

 • Eş yükselti eğrilerinin sık  geçtiği yerlerde eğim fazla, seyrek  geçtiği yerlerde eğim azdır.


Zoh psler

İzohips eğrilerinin sık geçtiği yerlerde;

 • Eğim fazladır.

  •  Akarsuların akış hızları fazladır.

 • Akarsuların aşındırma gücü fazladır.

 • Akarsuların aşındırması derine doğrudur.

 • Kıta sahanlığı dardır.

 • Dağa tırmanma zordur.

 • Zirveyle etek arasındaki mesafe azdır.


Zoh psler

İzohips eğrilerinin seyrek geçtiği yerlerde;

 • Eğim azdır.

 • Akarsuların akış hızları azdır.

 • Akarsuların aşındırma gücü azdır.

 • Akarsuların aşındırması yana doğrudur.

 • Kıta sahanlığı geniştir.

 • Dağa tırmanma kolaydır. 

 • Zirveyle etek arasındaki mesafe fazladır.


Zoh ps har talarinda yery z ek ller n n g ster lmes

İZOHİPS HARİTALARINDA YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GÖSTERİLMESİ

 • 1.Tepe (Doruk, Zirve):İzohips haritalarında iç içe geçmiş eğriler şeklinde gösterilir. En içte bulunan eğri en yüksek yeri gösterir. Burada bir nokta (.) bulunur. Bu da en yüksek noktanın bulunduğu yeri gösterir.


Zoh psler

2.Vadi:  İzohipslerin en dar izohips istikametine doğru “V” şeklinde girinti yaptıkları yerlerdir.


Zoh psler

 • 3.Boyun:İki tepe arasında kalan en alçak kesimlerdir. İzohips haritalarında birbirini kuşatmayan komşu izohipsler arasında kalan yerlerdir.


Zoh psler

 • 4.Yamaç:Sırtların her iki tarafında kalan kısımlardır.


Zoh psler

 • 5. Sırt:İki yamacın  birleştiği yüksek kesimlerdir.İzohips haritalarında eğriler, yükseltinin arttığı yöne doğru ağzı açık “V” şeklinde uzanırlar. Sırtlar su bölümü çizgilerini oluştururlar.


Zoh psler

 • 6.Çanak:Çevresine göre alçakta kalan çukur sahalardır. Çanağın başladığı  yerden bittiği yere kadar ok işretleri ile gösterilir. Kabarık eğrilerde her eğri daha yüksek  olan eğrileri  kuşatırken, çukur yerlerde durum bunun tam tersinedir; her eğri daha alçak yerleri kuşatır.


Zoh psler

 • 7.Delta:Akarsuların  denizi  doldurmaları  sonucunda oluşan ovalardır.Haritalarda kıyı  çizgisi  denize doğru üçgen şeklinde uzanan çıkıntıyla gösterilir.


Zoh psler

 • 8.Kıyı Çizgisi:Denizle karanın birleştiği kesimlerdir. Kıyı çizgisi daima 0 m olarak kabul edilir.


Zoh psler

 • 9.Haliç:Gelgit akıntıları nedeniyle akarsu ağızlarının genişlemesi sonucunda oluşan koylardır. Kıyı çizgisi akarsu ağzında karanın içerisine doğru girmiştir.


Zoh psler

 • 10.Plato:Akarsular tarafından derince parçalanmış yüksek düzlüklerdir.

 • Plato düzlüklerinde izohips sayısı azalır. Akarsu çevresinde izohipslerin sıklaştığı görülür.


Zoh psler

 • 11. Falez (Yalıyar):Dik yamaçlı  kıyılardır. Haritalarda falez, birkaç izohips eğrisi, kıyı çizgisi üzerinde üst üste çakışmaktadır.


Zoh psler

HAZIRLAYANIN;

ADI:ŞEVVAL

SOYADI:ADIGÜZEL

SINIFI:12-D

NUMARASI:1028

KAYNAK:http://cografyalise.blogcu.com/izohipsler-ve-ozellikleri/3823029


 • Login