Google g r nt l a da video reklam modelleri
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

Google Görüntülü Ağ’da Video Reklam Modelleri PowerPoint PPT Presentation


  • 234 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Google Görüntülü Ağ’da Video Reklam Modelleri. Youtube Reklam Modelleri. Youtube Kanal Çeşitleri. Youtube ’ a üye olan her kullanıcının kullandığı “ Kullanıcı Kanalları ” mevcuttur. Youtube Kanal Çeşitleri.

Download Presentation

Google Görüntülü Ağ’da Video Reklam Modelleri

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Google Görüntülü Ağ’da Video Reklam Modelleri

Youtube Reklam Modelleri


Youtube Kanal Çeşitleri

Youtube’ a üye olan her kullanıcının kullandığı “Kullanıcı Kanalları” mevcuttur.


Youtube Kanal Çeşitleri

Youtube’ da markaların, hizmet ve ürünlerini tanıtmak amacıyla özel olarak dizayn edilmiş “Marka Kanalları” bulunmaktadır.


Youtube Kanal Çeşitleri

Youtube’ da öne çıkanlar adıyla markaların öne çıkan videolarını sergiledikleri, “Müşteri Kanalları” bulunmaktadır.


Youtube Reklam Modelleri


YoutubeAnasayfa Reklamları

YoutubeAnasayfa Reklamları, markagörseliveyoutubevideosununYoutubeanasayfasının en üst barında yayınlanmaktadır. Bu alana günlük rezervasyon bazında reklam verilmektedir.Sadeceülkeyegörehedeflemeyapılmaktadır.


YoutubeTrueViewIn-Stream Video Reklamları

Kullanıcının izlediği bir video öncesi bu reklamlar gösterilmektedir. Örneğin, izlenen video öncesindetoplam 10 saniyelikbirreklam gösteriliyor ancak kullanıcı bu reklamın 5 saniyesini izleyip atlarsa herhangi bir şekilde maliyetlendirme olmamaktadır. Bu reklamların etkinliğini arttırmak için ilk 5 saniyede video reklam, kullanıcının ilgisini çekecek şekilde tasarlanmalıdır.


YoutubeTrueViewIn-SearchVideo Reklamları

"YouTube'daTanıtılanVideolar"ınaramareklamıkısmıolarakbilinenbubiçim, birvideoyuYouTube'dakiaramasonuçlarınınyanındatanıtmanızaolanaksağlamaktadır.TrueViewreklamlarında, yalnızcaizleyici video içeriklerinegözatarkenvideonuzubilfiilseçtiğindeveya ilk yüklemedensonrabirvideoyuizlemeyedevamettiğindeödemeyaparsınız. 


YoutubeTrueViewIn-DisplayVideo Reklamları

"YouTube'daTanıtılanVideolar;yerpaylaşımı, tanıtılan video önerileri, ilgilivideolarve Google TıklaOynatgibi reklam çeşitlerini kapsamaktadır. Bu reklam çeşidi, bir reklamı YouTube videolarınınveya Google GörüntülüReklamAğı'ndakidiğer web sitesiiçeriğininyanındatanıtmakiçinkullanılır.Yalnızcaizleyicilerreklamıseyretmeyiseçtiklerindeücretlendirilirsiniz.


YoutubeTrueViewIn-SlateVideo Reklamları

Bu video reklam, YouTube veya Google GörüntülüReklamAğı'ndakiuzunsürelivideolardan (10 dakikadanuzun) öncetanıtmakiçinkullanılmaktadır. Uzunsüreli video oynatılmadanönceizleyicilere, farklıreklamverenlereaitüçreklamdanbiriniveya video boyuncaaralardaki normal reklamyayınlarınıizlemeseçeneğisunulur. Yalnızcaizleyicilerreklamıseyretmeyiseçtiklerindeücretlendirilirsiniz.


Youtube Tıkla-Oynat Video Reklamları

Bu reklamlar, reklamiçeriğininstatikbiraçılışresmindebulunduğubağımsızvideolardır. Açılışresmi, kullanıcıvideoyubaşlatmadanöncetıklaoynat video reklamınızdagörünenstatikresimdir.Kullanıcıaçılışresminiveyaoynatdüğmesinitıkladığında, reklamın video bileşenioynatılır. Videonuz, açılışresmininyerinialırvereklamalanınıntamamınıkaplar.Videonuzunoynatılmasıkarşılığındadeğil, sitenizeyönlendirentıklamalarveyaaçılışresminizingösterimikarşılığındaücretlendirilirsiniz.


Youtube (Video İçi Yer Paylaşımı) Görüntülü Reklamları

Video içiyer paylaşımı reklamları reklam video yayıncısınınreklamınbaşlamasıiçinseçtiğizamanabağlıolarakbirçevrimiçi video akışıiçindegörünür. Reklam, video akışıoynatmaalanının alt tarafındaki %20’lik bölümdegörüntülenir. Her video akışısırasındabualandayalnızcatekbirreklamgörünür. Reklamlarküçültülebilir. Böyleceizleyici, videoyuizlerkenbirreklamıgizleyebilirveyagösterebilir. Reklam, birkaçsaniyesonrazatenotomatikolaraksimgedurumunaküçülür.


Youtube Standart Görüntülü Reklamlar

Youtube Standart Görüntülü reklamlar videoların sağ tarafında standart resim şeklinde gösterilen reklamlardır.


Youtube reklamları için daha detaylı bilgi almak istiyorsanız bize ulaşın!

www.nethizmet.net

Adres :DapRoyalCenterResidence No: 16 A Blok Daire: 2 AltayçeşmeMh. Çam Sk.  Maltepe / İSTANBULTelefon : +90.216.469 66 80 (pbx) Fax : +90.216.469 66 84 GSM : +90.555.980 28 92 E-posta :[email protected]


  • Login