Gymn zium josefa kainara hlu n
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

Gymnázium Josefa Kainara Hlučín PowerPoint PPT Presentation


  • 57 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Gymnázium Josefa Kainara Hlučín. Naše malá škola, není žádná prohra!. Učivu tu rozumíme, i výlety pořádáme. Učitelé hodní jsou, pomohou vám s jistotou. Poradí vám co a jak, v učivu i různých hrách. Kroužky, hry a soutěže, každý má své otěže. A jak rychle pojede, po obědě zjistíme.

Download Presentation

Gymnázium Josefa Kainara Hlučín

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Gymn zium josefa kainara hlu n

Gymnázium Josefa KainaraHlučín


Na e mal kola nen dn prohra

Naše malá škola, není žádná prohra!

Učivu tu rozumíme,

i výlety pořádáme.


U itel hodn jsou pomohou v m s jistotou

Učitelé hodní jsou, pomohou vám s jistotou.

Poradí vám co a jak,

v učivu i různých hrách.


Krou ky hry a sout e ka d m sv ot e

Kroužky, hry a soutěže, každý má své otěže.

A jak rychle pojede,

po obědě zjistíme.


Na ivo se l pe u knihy d me do papu

Naživo se lépe učí, knihy dáme do papučí.

Do přírody vylezeme,

na pole si zalezeme.


Pozorovat kr l ky ba anty a mot lky

Pozorovat králíky,bažanty a motýlky.

Učení je zábava,

bude dobrá nálada.


Kola sm chem ot s se patn v klad boj u se

Škola smíchem otřásá se,špatný výklad bojí už se.

Že jej zase vyhodíme,

na to si tu posvítíme.


Kol jen mal kousek v bufetu je spousta housek

Úkolů jen malý kousek,v bufetu je spousta housek.

Pití, jídlo, svačina,

škola zase začíná.


A tak i ty nev hej do koly k n m p isp chej

A tak i ty neváhej, do školy k nám přispěchej.

Kamarádi, zábava,

vždyť to bude paráda.


A kde e n s najdete p ec na t hle adrese

A kde že nás najdete?Přec na téhle adrese.

Dr. Ed. Beneše 586/7

748 01 Hlučín


No tak p idej se te k n m dobr vzd l n od n s ka d m

No tak přidej se teď k nám,dobré vzdělání od nás každý má.

Taky spoustu zážitků,

poznatků a úsměvů.


Prohl dni si profesory no a taky profesorky

Prohlédni si profesory, no a taky profesorky.

Vždyť tě budou možná učit,

moc tě nebudou však mučit.


Na z v r ti porad m kde se toho dozv v c

Na závěr ti poradím,kde se toho dozvíš víc.

Najdeš nás na adrese

www.ghlucin.cz.


A jak e jsou zdroje

A jaké že jsou zdroje?

  • www.mapy.cz

  • www.images.google.cz

  • školní archív

  • pocity a zkušenosti starších studentů

  • www.ghlucin.cz


T me se na tebe p idej se k n m i ty te pokud mo no je t dnes

Těšíme se na tebe,přidej se k nám i ty teďpokud možno ještě dnes!


Gymn zium josefa kainara hlu n

Tuhle radu vám teď dalaa medem nic nepatlalaMartina Hagenovástudentka II. BGymnázia J. Kainarav Hlučíně2009


  • Login