Framtida avrinning i sverige johan andr asson sara sofia hellstr m j rgen rosberg
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

Framtida avrinning i Sverige Johan Andréasson Sara-Sofia Hellström Jörgen Rosberg PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Framtida avrinning i Sverige Johan Andréasson Sara-Sofia Hellström Jörgen Rosberg. Upplägg. Hur har vi arbetat? Modeller Metoder/arbetsgång Resultat Möjligheter (hur använda resultaten) Omöjligheter (hur inte använda resultaten) Kommentarer Vad kommer framöver Vad saknas.

Download Presentation

Framtida avrinning i Sverige Johan Andréasson Sara-Sofia Hellström Jörgen Rosberg

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Framtida avrinning i sverige johan andr asson sara sofia hellstr m j rgen rosberg

Framtida avrinning i Sverige Johan AndréassonSara-Sofia HellströmJörgen Rosberg


Uppl gg

Upplägg

 • Hur har vi arbetat?

  • Modeller

  • Metoder/arbetsgång

 • Resultat

  • Möjligheter (hur använda resultaten)

  • Omöjligheter (hur inte använda resultaten)

 • Kommentarer

  • Vad kommer framöver

  • Vad saknas


Ber kning av framtidens vattentillg ng ett s tt

Beräkning av framtidens vattentillgång- Ett sätt …


Ber kning av framtidens vattentillg ng och ett annat s tt

Beräkning av framtidens vattentillgång- och ett annat sätt


Framtida avrinning i sverige johan andr asson sara sofia hellstr m j rgen rosberg

Klimathydrologi – Modell/Analyskedjan

Utsläpp

GCM

Anpassning

HBV

RCM

Utvärdering/

Rimlighetsanalys

Hydrologisk

modellering

 • RCAO

 • RCA3

 • ~50km

 • SRES A2/B2

Indata till HBV

Observationer

P, T, E(T)

Gränssnitt/

Databehandling

(Matlab)

ANALYS

Rådata – NetCDF

Nederbörd

Temperatur

Pot. Evap.

Geodata

GIS 

Höjd, delområden,

koppling modeller

Metodval

Delta –Scaling

Metodanpassning

Utveckling


F r ndring i medelavrinning 2071 2100 j mf rt med 1961 1990

Förändring i medelavrinning 2071-2100 jämfört med 1961-1990

RCAO-E/A2

RCAO-H/A2


F r ndring i medelavrinning 2071 2100 j mf rt med 1961 19901

Förändring i medelavrinning 2071-2100 jämfört med 1961-1990

RCAO-E/B2

RCAO-H/B2


Anm rkningar till f r ndring i medelavrinning 2071 2100

Anmärkningar till förändring i medelavrinning 2071-2100

 • Alla resultat från HBV-Sverige ska i första hand användas för översiktlig tolkning

 • Delta-metoden är bäst lämpad för förändringar i medelvärden. Kartorna över förändring i medelavrinning torde därför ge en god bild av möjliga framtidsbilder


F r ndring i 100 rsfl de 2071 2100 j mf rt med 1961 1990

Förändring i 100-årsflöde 2071-2100 jämfört med 1961-1990

RCAO-E/A2

RCAO-H/A2


F r ndring i 100 rsfl de 2071 2100 j mf rt med 1961 19901

Förändring i 100-årsflöde 2071-2100 jämfört med 1961-1990

RCAO-E/B2

RCAO-H/B2


Anm rkningar till f r ndring i 100 rsfl den 2071 2100

Anmärkningar till förändring i 100-årsflöden 2071-2100

 • Även dessa resultat från HBV-Sverige ska i första hand användas för översiktlig tolkning

 • Delta-metoden är bäst lämpad för förändringar i medelvärden

 • Det är troligare att kartorna underskattar framtida extremer än att de överskattas


F r ndring i avrinning j mf rt med 1961 1990 enligt rca3 e b2

Förändring i avrinning jämfört med 1961-1990 enligt RCA3-E/B2

2011-2040

2041-2070

2071-2100


Samma framtida tidsperiod med olika metoder och regional klimatmodell

Samma framtida tidsperiod med olika metoder (och regional klimatmodell…)

Delta-metoden

Scaling-metoden

2071-2100

RCAO-E/B2

2071-2100

RCA3-E/B2


Slutkommentarer

Slutkommentarer

 • Det presenterade materialet kan användas som underlag för att identifiera var det kan uppstå problem med för mycket eller för litet vatten i framtiden

 • Detaljerade resultat bör tas fram genom fördjupningsstudier där så anses nödvändigt

 • Modell och metodutveckling sker hela tiden

 • Nya/mer resultat kommer


 • Login