ÉRVELÉS ÉS VITAKULTÚRA AZ ONTOLÓGIAI COACHING JEGYÉBEN - PowerPoint PPT Presentation

Rvel s s vitakult ra az ontol giai coaching jegy ben
Download
1 / 32

 • 76 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Life – Ontological_ Coach képzés I. félév záródolgozata 2009.02.07. ÉRVELÉS ÉS VITAKULTÚRA AZ ONTOLÓGIAI COACHING JEGYÉBEN. Összeállította: Molnár Judit. A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL… . Mire használhatjuk az ontológiai coaching során.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ÉRVELÉS ÉS VITAKULTÚRA AZ ONTOLÓGIAI COACHING JEGYÉBEN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rvel s s vitakult ra az ontol giai coaching jegy ben

Life – Ontological_ Coach képzés I. félév záródolgozata 2009.02.07.

ÉRVELÉS ÉS VITAKULTÚRAAZ ONTOLÓGIAI COACHING JEGYÉBEN

Összeállította: Molnár Judit


Rvel s s vitakult ra az ontol giai coaching jegy ben

A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL… 

Mire használhatjuk az ontológiai coaching során

az Érvelés és vitakultúra tantárgy keretén belül tanultakat?


Rvel s s vitakult ra az ontol giai coaching jegy ben

 • TANTÁRGYAK = HOLONOK

 • autonóm egységek - kooperáló egységek

 • funkciójuk alapján elkülönülnek, de az egyik holon a másik része lehet

Érvelés és vitakultúra

Helyzetfüggő vezetés

Rugalmas alkalmazkodás

Alternatív jővőképek

Erőszakmentes kommunikáció

Etika

Gy-F,K-F kapcsolatépítés menedzsmentje

Csapatépítő gyakorlatok

Mentalizációs technikák

Saját élményű coaching és mentoring

tanfolyam= holarchia

közös célok elérésére kész holonok rendszere


Rvel s s vitakult ra az ontol giai coaching jegy ben

Az ONTOLÓGIAI COACHING

(konzultáció, tanácsadás, iránymutatás, közös munka)

személyes megbeszélésformájában történik.

TÁRSALGÁS

megbeszélés, beszélgetés, párbeszéd, diskurzus, terefere, fecsegés, duma, eszmecsere, dialógus, tanácskozás, bullshit, hanta, humbug, sóder, szósz, szöveg, szövegelés, süketelés, szószaporítás ,halandzsa, blabla, handabanda, kommunikáció, érvelés, fejtegetés, bizonyítás, okfejtés, okoskodás, mérlegelés, magyarázat, indok, vita, szóváltás, összeszólalkozás, összetűzés, összekülönbözés, összezördülés, disputa, szócsata, nézeteltérés,


Rvel s s vitakult ra az ontol giai coaching jegy ben

_______________________________________Az ontológiai coaching hatékonysága

függ

a társalgás hatékonyságától.


H paul grice a t rsalg s logik ja

H. Paul Grice: A társalgás logikája

Grice szerint a társalgás alapvetően szabályok

vezérelte tevékenység,

legfőbb szabálya az

EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAPELV:

a társalgáshoz történő hozzászólás legyen olyan, amit az adott helyen a beszélgetés elfogadott célja vagy iránya elvár.


Grice i maxim k

Grice-i maximák

Társalgási tranzakcióban

A társalgás világán túl - a társalgási maximák analógiája alapján

a Grice-i maximák megtestesítője:

McDonald’s


Rvel s s vitakult ra az ontol giai coaching jegy ben

A MENNYISÉG KATEGÓRIÁJA

Hozzájárulásod legyen a kívánt mértékben informatív.

Hozzájárulásod ne legyen informatívabb, mint amennyire szükséges.

 • Se többet, se kevesebbet!

 • Ha 1 Big Mac menüt kérek, azt várom, hogy……..

 • Szükséges és elégséges információ

  a szolgáltatásról, termékről, akciókról.


Rvel s s vitakult ra az ontol giai coaching jegy ben

A MINŐSÉG KATEGÓRIÁJASZUPERMAXIMA: Próbáld hozzájárulásodat igazzá tenni

 • Azt kapjam, amit várok.

 • Ha Fantát kérek, ne Colát kapjak.

 • Eladó kommunikációja: igaz,valós

 • Ételfotó, dekoráció: élethű

Ne mondj olyasmit, amiről úgy hiszed, hogy hamis. Ne mondj olyasmit, amire nézve nincs megfelelő evidenciád.

?


Rvel s s vitakult ra az ontol giai coaching jegy ben

A VISZONY KATEGÓRIÁJA

 • A McDonald’s-ban nem füzetet akarok venni, hanem jól akarok lakni.

 • Eladó nem kérdez az időjárásról, viszont adekvált választ ad a feltett kérdésemre.

Légy releváns.


Rvel s s vitakult ra az ontol giai coaching jegy ben

A MODOR KATEGÓRIÁJASZUPERMAXIMA: Légy érthető

Kerüld a kifejezés homályosságát.

Kerüld a kétértelműséget.

Légy tömör.

Légy rendezett.

Hogyan?

 • Azt várom el, hogy a kiszolgálás legyen gyors, pontos, udvarias

 • Az eladó kérdése és válasza egyértelmű, érthető legyen.

?


A t rsalg s logik ja

A társalgás logikája

Kérdés: milyen lehetőségeket nyújthat ez

az ontológiai coaching során?


T rsalg si szempontb l az ontol giai coaching lehets ges c lja

TÁRSALGÁSI SZEMPONTBÓL AZ ONTOLÓGIAI COACHING LEHETSÉGES CÉLJA:

A CÉL SZENTESÍTI AZ ESZKÖZT!

 • A lehető leghatékonyabb információcsere

 • Mások cselekedeteinek befolyásolása, irányítása

A maximák betartása hatékony információcsere?


Rvel s s vitakult ra az ontol giai coaching jegy ben

MENTELMI

JOG


Rvel s s vitakult ra az ontol giai coaching jegy ben

A maximát a társalgási implikatúra létrehozása

céljából használjuk ki.

 • Implikál:sugall, sugalmaz, sejtet, éreztet, utal valamire

 • Példa: - Milyen a bolt forgalma?

  Nem túl jó, de ezt nem akarom az orrára kötni, de azt sem akarom hazudni, hogy jó. Azt mondom, hogy a bolt előtt mindig sok autó áll. Ezzel azt implikálom, hogy a boltban sok vevő van, amiből a másik arra fog következtetni, hogy ha sok vevő van, akkor jól működő, széles választékú az üzlet, és jó árakat biztosít, tehát jó a forgalma.

 • Cél: A fogadó fél intuitíve megragadja az implikátumot.

  A COACHING ESZKÖZE A MAXIMÁK KREATÍV MEGSÉRTÉSE


Rvel s s vitakult ra az ontol giai coaching jegy ben

Példák a maximák megszegésére, kihasználására:

Implikatúra érdekében

Mennyiség

 • Szükséges információt visszatartom (rajzteszt) – kreativitásra, gondolkodásra ösztönzöm

 • A megjegyzésem információ híján van

  (a férfi az férfi  )

 • Azért adok a szükségesnél több infót, hogy belekeverjem a kellemetlen információt.


Rvel s s vitakult ra az ontol giai coaching jegy ben

Példák a maximák megszegésére, kihasználására:

Implikatúra érdekében

Minőség

 • Ha túlságosan bizonygat valamit, megkérdőjelezem, igaz-e, kétely merül fel, biztos úgy van? Annak ellenére teszem ezt, hogy nincs igazi okom feltételezni, hogy, nem mond igazat.

 • Irónia – Ön egy földre szállt angyal

  Az irónia lényege, hogy mindenki számára ismert tulajdonsággal ellentétes dolgot állítunk.

 • Metafora – Szó szoros értelemben nem igaz, a kijelentés a hasonlóságon alapszik. (jó játék!)


Ir nia

„Állandóság”

- Csinálni kellene már végre valamit...

- Jó ötlet...

IRÓNIA

Rajzfilmben

Karikatúrában

Politikában

Coaching során


Rvel s s vitakult ra az ontol giai coaching jegy ben

Példák a maximák megszegésére, kihasználására:

Implikatúra érdekében

Viszony

 • Ha egy témáról nem akarok beszélni, vagy ki akarom zökkenteni a coacheeta pillanatnyi állapotából, akkor oda nem illő dolgot mondok.

  Pl. mikor volt nyaralni utoljára, van-e testvére….

  Modor

 • Direkt fogalmazok homályosan, zavarosan, félreérthetően, kétértelműen, hogy tisztázzam a helyzetet, vagy gondolkodásra ösztönözzem.

 • Elég, ha az érti, mit akarok mondani, akinek szól.


Rvel s s vitakult ra az ontol giai coaching jegy ben

Kedvenc szövegem:

János érsek híres kétértelmű levele

A királynét megölni nem kell,

félnetek,jó lesz,,

ha mindenki egyetért,,

én nem,ellenzem.


Rvel s s vitakult ra az ontol giai coaching jegy ben

A METAFORA JELENTŐSÉGE

Valójában mekkora jelentősége van a metaforáknak életünkben, és mennyire fontos őket tanulmányozni?

Oidipusz mítosza: Oidipusz megérkezik Thébába, ahol találkozik a

sfinxszel, aki a városba vezető utat védi. A szfinx rejtvényeket ad

fel minden Thébába érkezőnek, és felfalja őket, ha nem fejtik meg

a rejtvényt. Oidipusz érkezéséig minden vándort felfalt.

A szfinx Oidipusznak is feladja a rejtvényt:

Melyik az az állat, amelyik reggel négy, délben kettő, este három lábon közlekedik?


Rvel s s vitakult ra az ontol giai coaching jegy ben

Melyik az az állat, amelyik reggel négy, délben kettő, este három lábon közlekedik?

AZ EMBER

aki csecsemő korában négykézláb mászik, felnőttkorában két lábon jár-kel,

öregkorában pedig bottal jár.


Rvel s s vitakult ra az ontol giai coaching jegy ben

AZ EMBERI ÉLET EGY NAP

AZ EMBERI ÉLET EGY UTAZÁS

2 fogalmi metafora

A fogalmi metaforát két tartomány alkotja,

Forrástartomány : fogalmi tartomány, ahonnan a metaforikus kifejezéseket merítjük

a nap (reggel, délidő, este)

utazás (lábak)

Céltartomány:az a tartomány, amelyet a forrástartomány használata révén megérteni próbálunk.

az emberi élet (csecsemőkor, felnőttkor, öregkor)


Rvel s s vitakult ra az ontol giai coaching jegy ben

LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT FORRÁS ÉS CÉLTARTOMÁNYOK

CÉLTARTOMÁNYOK

 • Érzelmek

 • Vágy

 • Erkölcs

 • Gondolatok

 • Társadalom, nemzet

 • Politika

 • Gazdaság

 • Emberi kapcsolatok

 • Kommunikáció

 • Idő

 • Élet és halál

 • Vallás

 • Események és cselekvések

FORRÁSTARTOMÁNYOK

 • Az emberi test

 • Egészség és betegség

 • Állatok

 • Növények

 • Épületek, építkezés

 • Gépek, eszközök

 • Sport és játékok

 • Pénz és üzlet

 • Főzés és ételek

 • Hideg és meleg

 • Világosság és sötétség

 • Erők

 • Mozgás és irányok


Metafora

METAFORA

A coaching során

 • A coachee fogalmakat, nyelvi metaforákat , betanult szövegeket használ.

  • ERŐS ONTOLÓGIA

 • Minden elvont fogalom mögött fogalmi metaforák állnak. A coach feladata a nyelvi metaforák mögött húzódó fogalmi metaforákat láthatóvá tenni a coachee számára.

  • GYENGE ONTOLÓGIA


 • Metafora1

  METAFORA

  A coaching során

  • A coach tudatosan és kreatívan sérti meg a minőség első maximáját.(Ne mondj olyasmit, amiről úgy hiszed, hogy hamis.)

  • A metafora, a metafora feladat eszköz a coach kezében.

  • Felhasználási területek:

   • acoachee feltérképezése

   • konfliktus, probléma természetének tisztázása

   • sztárgondolatok felmérése

   • ellentmondások felismerése, leleplezése, értelmezése,


  Nem kell a bullshit

  NEM KELL A BULLSHIT!

  • A bullshit a szó szoros értelmében: A bika emésztésből visszamaradt emészthetetlen bomlásterméke széklet formájában.

  • A bullshit valódi jelentése: hanta, humbug, rizsa, megemésztésre váró gondolatnak álcázott, emésztésből visszamaradt emészthetetlen végtermék.

   A bullshit hatalmi kérdés is, egy másik ember viselkedésére adott lekicsinylő reakció.Leszarom..

  • A bullshit nem csak színlelés, ami a hazugság egy fajtája, és leleplezhető, hanem szimuláció, vagyis tünetet is produkál.


  A szervezeti bullshit logik ja

  A szervezeti bullshit logikája

  Egymás ellentéte

  Mcdonalizáció

  Gyenge ontológia

  Igaz

  A mcdonalizált világ a valóság

  sivataga, az igaz és a hamis

  elkülönítésének logikai tere.

  Az életben keressünk egy

  mcdonalizált szigetet,

  ahol él a kétértékű logika.

  Mcbullshitelés

  Erős ontológia

  Hamis

  Nincs valóság alap, rendszer,

  nincs kritérium, játékszabály.

  Nem él a kétértékű logika.

  Előre jelezhető

  Hatékony

  Kalkulálható

  Kontrollált


  A t rsalg s logik j nak hasznoss ga az ontol giai coaching sor n

  A TÁRSALGÁS LOGIKÁJÁNAK HASZNOSSÁGA AZ ONTOLÓGIAI COACHING SORÁN


  Rvel s s vitakult ra az ontol giai coaching jegy ben

  AZ ÉRVELÉS ÉS VITAKULTÚRA TANTÁRGY ÉRTÉKE

  • Megtanulunk hatékonyan érvelni és kulturáltan vitatkozni

  • A fogalmak közötti kapcsolatok felismerése révén helyes következtetéseket tudunk levonni, ami hatékony problémamegoldást eredményez az ontológiai coaching során is.


  Rvel s s vitakult ra az ontol giai coaching jegy ben

  ÉRVELÉS

  ÉS VITAKULTÚRA

  1

  2

  3


  Rvel s s vitakult ra az ontol giai coaching jegy ben

  KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


 • Login