By ť otcom krásneho a zdravého malého bábätka, by mala byť tá najúžasnejšia chvíľa v jeho živote. - PowerPoint PPT Presentation

By otcom kr sneho a zdrav ho mal ho b b tka by mala by t naj asnej ia chv a v jeho ivote
Download
1 / 9

  • 77 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

By ť otcom krásneho a zdravého malého bábätka, by mala byť tá najúžasnejšia chvíľa v jeho živote. Každá žena by mala túžiť držať v pevnom objatí ten svoj zázrak, ktorý nosila pod svojim srdiečkom. Privinúť si a zasypať nehou to bezbranné telíčko s pokožkou nežnou ako bavlnka.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

By ť otcom krásneho a zdravého malého bábätka, by mala byť tá najúžasnejšia chvíľa v jeho živote.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


By otcom kr sneho a zdrav ho mal ho b b tka by mala by t naj asnej ia chv a v jeho ivote

Byť otcom krásneho a zdravého malého bábätka, by mala byť tá najúžasnejšia chvíľa v jeho živote.


Ka d ena by mala t i dr a v pevnom objat ten svoj z zrak ktor nosila pod svojim srdie kom

Každá žena by mala túžiť držať v pevnom objatí ten svoj zázrak, ktorý nosila pod svojim srdiečkom.


Privin si a zasypa nehou to bezbrann tel ko s poko kou ne nou ako bavlnka

Privinúť si a zasypať nehou to bezbranné telíčko s pokožkou nežnou ako bavlnka.


Nez le na tom i je biele alebo ierne

Nezáleží na tom či je biele, alebo čierne.


Z le na tom o chceme pre svoje die atko urobi

Záleží na tom, čo chceme pre svoje dieťatko urobiť.


I mu budeme oporou budeme ho podporova chr ni ho a venova sa mu

Či mu budeme oporou, budeme ho podporovať, chrániť ho a venovať sa mu.


Nechce by sam bez l sky tlkotu srdie ka svojej matky a otcov ch bezpe n ch r k

Nechce byť samé bez lásky, tlkotu srdiečka svojej matky a otcových bezpečných rúk.


Mysl me na na e deti na to o potrebuj a po om t ia na to ak kr sne je ich vidie r s a dospieva

Myslíme na naše deti, na to čo potrebujú a po čom túžia. Na to aké krásne je ich vidieť rásť a dospievať.


By otcom kr sneho a zdrav ho mal ho b b tka by mala by t naj asnej ia chv a v jeho ivote

V živote nie je dôležité mať majetky, drahé oblečenie, alebo super auto.

Najdôležitejšie je mať pri sebe niekoho kto Vás bude Milovať a stáť pri Vás. Pre koho budú Vaše bozky, objatia, neha tie jediné a najsladšie na celom svete.

Keď píšem týchto pár riadkov, v očiach mám slzy a v srdci smútok muža ktorý nemôže byť tým ozajstným otcom akým vo svojom živote túžil byť.

Píšem to preto, aby všetci vedeli, že aj napriek tomu Milujem ženu ktorá čaká moje dieťa. Opustila ma, ale v mojom srdci ostane navždy.

S láskou k môjmu bábätku a žene ktorá pre mňa znamenala veľmi veľa.


  • Login