สำนักงาน โยธาธิ การและผังเมืองจังหวัด ระนอง - PowerPoint PPT Presentation

นายอานนท์  ทองสว่าง
Download
1 / 11

  • 92 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

นายอานนท์ ทองสว่าง หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ. นางสาวภัทรพร สังข์คง นักผังเมืองชำนาญการ. นายประคอง ชูนวล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด. สำนักงาน โยธาธิ การและผังเมืองจังหวัด ระนอง. นายรังสรรค์ ปานบุญ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ. นางเนตรชนก วิลาควง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

สำนักงาน โยธาธิ การและผังเมืองจังหวัด ระนอง

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5916760

นายอานนท์ ทองสว่าง

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

นางสาวภัทรพร สังข์คง

นักผังเมืองชำนาญการ

นายประคอง ชูนวล

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

ระนอง

นายรังสรรค์ ปานบุญ

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ

นางเนตรชนก วิลาควง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


5916760

Function


5916760

Function


5916760

Function


5916760

Function


5916760

Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

ต่อเนื่องปีงบประมาณ 2555


5916760

Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

ปีงบประมาณ 2556


5916760

Agenda


5916760

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ


5916760

สถานภาพผังเมืองในพื้นที่

18 (1)

56

56

56

56


  • Login