presentatie melding bewakingsactiviteiten en exploitatiezetel
Download
Skip this Video
Download Presentation
Presentatie - Melding bewakingsactiviteiten en exploitatiezetel

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Presentatie - Melding bewakingsactiviteiten en exploitatiezetel - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

Presentatie - Melding bewakingsactiviteiten en exploitatiezetel. Geneviève FRANCHET - SPV. Historiek meldingsplicht Onderzoek naar de meldingsplicht Wetgeving Wat moet gemeld worden? Hoe gebeurt de melding? Vragen. 1. Historiek meldingsplicht. Vóór 1990: melding 1990-2004: burgemeester

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Presentatie - Melding bewakingsactiviteiten en exploitatiezetel' - kelsey-hurley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
presentatie melding bewakingsactiviteiten en exploitatiezetel

Presentatie - Melding bewakingsactiviteiten en exploitatiezetel

Geneviève FRANCHET - SPV

slide2
Historiek meldingsplicht
 • Onderzoek naar de meldingsplicht
 • Wetgeving
 • Wat moet gemeld worden?
 • Hoe gebeurt de melding?
 • Vragen
1 historiek meldingsplicht
1. Historiek meldingsplicht
 • Vóór 1990: melding
 • 1990-2004: burgemeester
 • 2004-2010: korpschef lokale politie
 • 2011: korpschef lokale politie via centraal meldingspunt
2 onderzoek naar de meldingsplicht 1 4
2. Onderzoek naar de meldingsplicht 1/4
 • 2008: onderzoek bij Lokale Politie en private bewakingsector
   • Kennis en ervaring van de lokale politie.
   • Hoe ondernemingen en diensten de meldingsplicht in de praktijd omzetten?
2 onderzoek naar de meldingsplicht 2 4
2. Onderzoek naar de meldingsplicht 2/4
 • Enkele opvallende resultaten:
  • 5% v/d meldingen  uitsluitend burgemeester.
  • 33% v/d meldingen  burgemeester én lokale politie.
  • 11%  per brief.
  • 38%  per email (> helft naar persoonlijk emailadres)
2 onderzoek naar de meldingsplicht 3 4
2. Onderzoek naar de meldingsplicht 3/4
 • Meegestuurde gegevens:
  • Locatie: 80 %
  • Aard locatie: 71 %
  • Periode: 85 %
  • Welke activiteiten: 47%
2 onderzoek naar de meldingsplicht 4 4
2. Onderzoek naar de meldingsplicht 4/4
 • Conclusie:
  • Onduidelijkheid: naar wie?
  • Grote diversiteit over de meegestuurde gegevens.
  • Nodige gegevens ≠ politiezone.
  • Manier van toesturing ≠ politiezone.
  • Communicatie tussen politiezone en ondernemingen/diensten  grotendeels elektronisch.
  • Grote vraag bij beide groepen  uniform maken gevraagde gegevens én centraal aanmeldingspunt.
3 wetgeving 1 4
3. Wetgeving 1/4

Art. 9 §1 wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid:

“De Koning bepaalt de instanties die voorafgaandelijk aan de uitvoering van de activiteiten, bedoeld in artikel 1, moeten worden op de hoogte gebracht.”

3 wetgeving 2 4
3. Wetgeving 2/4

KB 28/03/2011 tot vaststelling van de instanties die voorafgaandelijk aan de uitvoering van activiteiten, bedoeld in artikel 1 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, moeten worden op de hoogte gebracht

B.S 22 juni 2011

3 wetgeving 3 4
3. Wetgeving 3/4
 • Art. 9 § 2 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid:

“De minister van Binnenlandse Zaken kan bepalen dat de meldingen, bedoeld in of krachtens § 1, op een elektronische wijze aan de administratie van de FOD Binnenlandse Zaken worden overgemaakt, die op haar beurt de instantie van bestemming op de hoogte brengt.”

3 wetgeving 4 4
3. Wetgeving 4/4

MB 1 juni 2011 tot bepaling van de elektronische overmaking van de meldingen bedoeld in of krachtens artikel 9 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

B.S. 22 juni 2011

4 wat moet gemeld worden 1 9
4. Wat moet gemeld worden? 1/9
 • Exploitatiezetels
 • Bewakingsactiviteiten
4 wat moet gemeld worden 2 9
4. Wat moet gemeld worden? 2/9

4.1 Exploitatiezetel:

 • Voor wie? Alle bewakingsondernemingen, interne bewakingsdiensten en veiligheidsdiensten van openbare vervoersmaatschappijen.
 • Wat? Een exploitatiezetel = elke permanente infrastructuur van waaruit bewakingsactiviteiten worden georganiseerd.
4 wat moet gemeld worden 3 9
4. Wat moet gemeld worden? 3/9

4.1 Exploitatiezetel:

 • Wanneer? Eenmaal, voorafgaandelijk aan de eerste ingebruikname. De op dit moment in gebruik zijnde exploitatiezetels moeten ook worden aangemeld  uiterlijk vóór 1 augustus 2011.
 • Hoe? Gebruik elektronisch formulier.
4 wat moet gemeld worden 4 9
4. Wat moet gemeld worden? 4/9

4.1 Exploitatiezetel:

 • Bestemmeling?
  • Korpschef van de lokale politie van de plaats waar de exploitatiezetel gevestigd is.
  • Directie Private Veiligheid – FOD Binnenlandse Zaken.
4 wat moet gemeld worden 5 9
4. Wat moet gemeld worden? 5/9

4.2 Bewakingsactiviteiten:

 • Voor wie? Alle bewakingsondernemingen en interne bewakingsdiensten. Niet voor veiligheidsdiensten van openbare vervoersmaatschappijen.
 • Wat? In principe: alle bewakingsactiviteiten. Deze verplichting geldt niet voor:
  • Interventie na alarm.
  • Bescherming van personen.
  • Beheer van alarmcentrales.
4 wat moet gemeld worden 6 9
4. Wat moet gemeld worden? 6/9

4.2 Bewakingsactiviteiten:

 • Beveiligd vervoer van waarden: volgens de bestaande regels en de bestaande wijze.
 • Begeleiding van uitzonderlijke voertuigen: elektronisch formulier.
 • Alle overige bewakingsactiviteiten: elektronisch formulier:
   • Goederenbewaking (uitgezonderd interventie na alarm)
   • Persooncontrole
   • Vaststellingen
   • Verkeersbegeleiding personen
4 wat moet gemeld worden 7 9
4. Wat moet gemeld worden? 7/9

4.2 Bewakingsactiviteiten:

 • Wanneer? Eenmaal en voorafgaandelijk aan de eerste uitoefening van de activiteit op deze plaats.
4 wat moet gemeld worden 8 9
4. Wat moet gemeld worden?8/9

Ook de op dit moment aan de gang zijnde bewakingsactiviteiten moeten worden aangemeld, dit moet gebeuren voor:

 • Begeleiding van uitzonderlijke voertuigen: uiterlijk voor 17 juli 2011.
 • Alle andere bewakingsactiviteiten: uiterlijk voor 1 augustus 2011.
4 wat moet gemeld worden 9 9
4. Wat moet gemeld worden? 9/9
 • Bestemmeling:
  • Begeleiding van uitzonderlijke voertuigen: provinciale verkeerseenheid van de federale politie van de plaats van vertrek.
  • Alle andere bewakingsactiviteiten: korpschef van de lokale politie van de plaats waar de bewakingsactiviteit zal plaatsvinden.
5 hoe verloopt de melding
5. Hoe verloopt de melding?
 • Aanvraag van een gebruikersnaam en paswoord – presentatie Smals, Mevrouw Peersmans.
 • Invullen van het elektronisch formulier op www.vigilis.be .
ad