1.
Download
1 / 6

1. Yks . Mon. Nom. iter illud difficile itinera illa difficilia - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

1. Yks . Mon. Nom. iter illud difficile itinera illa difficilia Akk . iter illud difficile itinera illa difficilia Gen. itineris illius difficilis itinerum illorum difficilium Dat. itineri illi difficili itineribus illis difficilibus

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 1. Yks . Mon. Nom. iter illud difficile itinera illa difficilia' - kelsey-douglas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 • 1.

 • Yks. Mon.

 • Nom. iterilluddifficileitinerailladifficilia

 • Akk. iterilluddifficileitinerailladifficilia

 • Gen. itinerisilliusdifficilisitinerumillorumdifficilium

 • Dat. itineriillidifficiliitineribusillisdifficilibus

 • Abl. itinereillodifficiliitineribusillisdifficilibus

 • Nom. memoriatristis et acerbamemoriaetristes et acerbae

 • Akk. memoriamtristem et acerbammemoriastristes et acerbas

 • Gen. memoriaetristis et acerbaememoriarumtristium et acerbarum

 • Dat. memoriaetristi et acerbaememoriistristibus et acerbis

 • Abl. memoriatristi et acerbamemoriistristibus et acerbis

 • Nom. is magnusaquaeductus ii magniaquaeductus

 • Akk. eum magnum aquaeductumeosmagnosaquaeductus

 • Gen. eiusmagniaquaeductuseorummagnorumaquaeductuum

 • Dat. eimagnoaquaeductuiiismagnisaquaeductibus

 • Abl. eomagnoaquaductuiismagnisaquaeductibus


 • 2. Yks. Yks.

 • akt. konj. imperf. 1. sentiremcolerem

 • 2. sentirescoleres

 • 3. sentiretcoleret

  Mon. Mon.

  1. sentiremuscoleremus

 • 2. sentiretiscoleretis

 • 3. sentirentcolerent

 • pass.ind.imperf. Yks. Yks.

  1. sentiebarcolebar

 • 2. sentiebariscolebaris

 • 3. sentiebaturcolebatur


 • Mon. Mon.

 • 1. sentiebamurcolebamur

 • 2. sentiebaminicolebamini

 • 3. sentiebanturcolebantur

 • akt.ind.pl.perf. Yks. Yks.

 • 1. senseramcolueram

 • 2. senserascolueras

 • 3. senseratcoluerat

 • Mon.

 • 1. senseramuscolueramus

 • 2. senseratiscolueratis

 • 3. senserantcoluerant


 • 3.

 • audiamini pass.konj.prees.mon.2.p

 • carpserunt akt.ind.perf.mon.3p.

 • coluissent akt.konj.pl.perf.mon.3.

 • delentur pass.ind.prees.mon.3.

 • fueratisakt.ind.pl.perf.mon.2.

 • repudiaberis pass.ind.fut.yks.2.p

 • 4. huicpopulo; consuleshuiusanni; cornuaillorumtaurorum; eomodo

 • 5. Susi hyökkää hampaalla, härkä sarvella. Kirjoilla on kohtalonsa. Asioiden ulkonäöt ovat pettäviä. Kansan hyvinvointi on korkein laki. Se, joka teistä on synnitön, heittäköön ensimmäisenä kiven tuota naista päin.

 • subjektit: lupus/taurus; libelli; species; salus; qui

 • predikaatit: petit; habent; sunt; est; est; mittat

 • objektit: fata;lapidem

 • predikatiivit: fallaces; suprema lex;

 • cornu (yks.abl, abl. instr), fata (mon. akk.; objekti), vestrum (mon.gen. gen.partitivus)


 • 6. puellalibrum magnum legitpass. libermagnus a puellalegitur.

 • imperatorlapidesmittebatpass. lapides ab imperatoremittebantur.

 • Antoniusoppidumdelevitpass. oppidum ab Antonio deletumest.

 • 7. a) Gladiaattori näki, että susi oli sairas

 • Tiedän, että rakastat minua

 • Cicero sanoi Antoniuksen erehtyneen

 • Tyttö sanoi erehtyneensä

 • Gladiaattorilla tiedetään olleen monta tytärtä.

 • b)

 • - ConstatCiceronemmultoslibroshabuisse.

 • Imperatordicitibitumludosfuisse.

 • IntellexiCiceronemrectesentire.

 • Puella se aegramessenuntiavit.


8.

b) gladiatore audiente/ puellis scientibus / puella librum legente / imperatore et gladiatore libros legentibus

c) Oppidis deletis / re audita / lapidibus missis / oratione habita

d) Cicerone consule/ imperatore auctore / puella legente / vobis legentibus / me laeto / nobis auctoribus / lapide misso / libris lectis


ad