„ZIPIO DRAUGAI“ FORMUOJANT SAUGAUS IR DRAUGIŠKO ELGESIO GEB ĖJIMUS - PowerPoint PPT Presentation

Edita girijotien prie mokyklinio ugdymo pedagog garg d lop elis dar elis uoliukas 2012 m vilnius
Download
1 / 29

 • 134 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Edita Girijotien ė priešmokyklinio ugdymo pedagogė Gargždų lopšelis-darželis „ Ąžuoliukas” 2012 m. Vilnius. „ZIPIO DRAUGAI“ FORMUOJANT SAUGAUS IR DRAUGIŠKO ELGESIO GEB ĖJIMUS. SĖKMINGAM UGDYMUISI MOKYKLOJE VIENA SVARBIAUSIŲ KOMPETENCIJŲ – SOCIALINĖ KOMPETENCIJA.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

„ZIPIO DRAUGAI“ FORMUOJANT SAUGAUS IR DRAUGIŠKO ELGESIO GEB ĖJIMUS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Edita girijotien prie mokyklinio ugdymo pedagog garg d lop elis dar elis uoliukas 2012 m vilnius

EditaGirijotien priemokyklinio ugdymo pedagog Gargd lopelis-darelis uoliukas2012m. Vilnius

ZIPIO DRAUGAI FORMUOJANT SAUGAUS IR DRAUGIKO ELGESIO GEBJIMUS


S kmingam ugdymuisi mokykloje viena svarbiausi kompetencij socialin kompetencija

SKMINGAM UGDYMUISI MOKYKLOJE VIENA SVARBIAUSI KOMPETENCIJ SOCIALIN KOMPETENCIJA

 • Socialin kompetencija - gyventi ir bti greta, kartu;

 • Tai vaiko gebjimas suvokti save ir kitus, savo viet eimoje, vaik grupje, ryius su bendruomene, kai kuriuos socialinius ir kultros reikinius;

 • Tai gebjimas bti kartu su kitais, bendrauti, bendradarbiauti, draugauti, sprsti kilusias problemas, veikti kilusius sunkumus, padti sau ir kitiems gerai jaustis, mokytis gerbti save ir kitus.


Prie mokykliniame am iuje vaiko bendravimo s km lemia

PRIEMOKYKLINIAME AMIUJE VAIKO BENDRAVIMO SKM LEMIA

 • jo nuostatos - domjimasis kitais,

 • nusiteikimas laikytis susitarim,

 • supratingumas inios apie saveirkitus, atsiradusios asmenins patirties pagrindu,

 • socialiniai gebjimaigarantuoja skm umegzti ry, susidraugauti, sprsti nesutarimus.


Zipio draugai formuojant saugaus ir draugi ko elgesio geb jimus

VIENAS I ZIPIO DRAUGAI PROGRAMOS UGDOM GEBJIM - SUTEIKTI GALIMYB VAIKAMS GYTI DRAUGIKUS IR SAUGIUS BENDRAVIMO GDIUS


Zipio draugai formuojant saugaus ir draugi ko elgesio geb jimus

VAIKAI, KALBDAMI PROGRAMOS VALANDLSE, PERTEIKIA SAVO MINTIS, IGYVENIMUS, RODO EMOCIJAS GYJA TVIRTESNIUS BENDRAVIMO GDIUS


Zipio draugai formuojant saugaus ir draugi ko elgesio geb jimus

 • perima kit nuotaik, jausmus, dalijasi savais igyvenimais;

 • keiiasi informacija, mintimis, nuomone pasako kitiems k ino;

 • diskutuoja vairiais klausimais.


Zipio draugai formuojant saugaus ir draugi ko elgesio geb jimus

 • derina norus, interesus, veiksmus susitaria, k ir kaip ais, sprendia ikilusius klausimus;

 • rodo vali prao, nurodo, vadovauja, derasi, nusileidia, tikina.


Zipio draugai formuojant saugaus ir draugi ko elgesio geb jimus

 • SOCIALINI SANTYKI SUPRATIMUI IR UGDYMUI PADEDA SUFORMULUOTOS ELGESIO IR BENDRAVIMO TAISYKLS.

 • PROGRAMOS ,,ZIPIO DRAUGAI VALALANDLI TAISYKLES PUIKIAI PRITAIKOME SKMINGAM VAIK BENDRAVIMUI IR BENDRADARBIAVIMUI.


Taisykl s padeda bendrauti ir kurti draugi kus saugius tarpusavio santykius

TAISYKLS PADEDA BENDRAUTI IR KURTI DRAUGIKUS, SAUGIUS TARPUSAVIO SANTYKIUS:

 • ryto rato metu,

 • kitoje kasdieninje veikloje,

 • aidimuose.

  Tveliai taisyklespritaiko ir namuose.


Programa zipio draugai vaikams pad eda suprasti surasti ir i mokti draugi k o elgesio b d

PROGRAMA ,,ZIPIO DRAUGAI VAIKAMS PADEDA SUPRASTI, SURASTI IR IMOKTI DRAUGIKO ELGESIO BD

 • vaikai mokosi tiksliai pasakyti, kas jiems patinka ir kas nepatinka?

 • mokosi paklausti kito, kas nutiko?

 • geba vertinti kito bsen (piktas, lidnas, nelaimingas...);

 • geba pasilyti kitam ieit i susidariusios padties;


Zipio draugai formuojant saugaus ir draugi ko elgesio geb jimus

 • ikilus problemai, ieko bd ir msto, kaip j sprsti;

 • netinkamai pasielg - atsiprao;

 • mokosi derinti savo elges ir draug nuomon;


Zipio draugai formuojant saugaus ir draugi ko elgesio geb jimus

 • mokosi pasakyti, tai k nori pasakyti;

 • laikosi aidimo taisykli.


Zipio draugai formuojant saugaus ir draugi ko elgesio geb jimus

KONFLIKTAMS SPRSTI SKIRTOSE VALANDLSE, VAIKAI GALI RINKTIS NAUJUS IR VAIRIUS KONFLIKTO SPRENDIMO BDUS

Programos valandlse vaidinamos situacijospadeda vaikams:

 • patiems rasti ieitis i susidariusios padties ar konfliktini situacij;

 • konfliktus sprsti taikiai;

 • laiku pastebti konflikt ir pasakyti STOP;

 • pasilyti vairi nusiraminimo bd bendraamiams ir suaugusiems.


Da niausiai vaik si lomi atsipalaidavimo ir nusiraminimo b dai

DANIAUSIAI VAIK SILOMI ATSIPALAIDAVIMO IR NUSIRAMINIMOBDAI:

 • pasikalbti,

 • pasikalbti su Zipiu,

 • eiti pasivaikioti park,

 • drauge pieti,

 • drauge aisti,

 • drauge vaintis dviraiais,

 • skaniai pavalgyti,

 • pasdti ir paskaityti knyg,

 • pabti vienam,

 • apsikabinti, kad pabgt pyktis ar lidesys.


Valand li metu vaidindami situacijas vaikai mokosi perteikti emocijas jas vardinti

VALANDLI METU, VAIDINDAMI SITUACIJAS, VAIKAI MOKOSI PERTEIKTI EMOCIJAS, JAS VARDINTI


Zipio draugai formuojant saugaus ir draugi ko elgesio geb jimus

PROGRAMOS VALANDLSE PASILYTOS TINKAMOS IEITYS PADEDA VAIKAMS VALDYTI PYKT, KONFLIKTUS IR PADTI DRAUGUI

DANIAUSIAI VAIK SILOMOS IEITYS I KONFLIKTINI SITUACIJ:

 • Pasakyti aukltojaiarbamamai, kad ...

 • Pasakyti, kaip a jauiuosi dl tokio elgesio...

 • Sustoti ir pasikalbti...

 • Pirmiausia nusiraminti...

 • Pasilyti aisti kartu...


Zipio draugai formuojant saugaus ir draugi ko elgesio geb jimus

Vaik mintys:

Viktorija Kamil vadina storule, sako jai, kad ji daug valgo. Kamil pyksta ir nenori aisti...

(Beata)

Paulius kiekvien dien mans prao saldaini, lenda mano spintel, a jam sakau, kad man tai nepatinka ir jauiuosi nusimins...

(Martynas)


Zipio draugai formuojant saugaus ir draugi ko elgesio geb jimus

PROBLEMINSE SITUACIJOSE VAIKAI ATPASTA PRIEKABIAVIM IR PATYIAS, GEBA KREIPTIS PAGALBOS SUAUGUSIUOSIUS AR SAVO BENDRAAMIUS

Kiekvienais metais staigoje organizuojame SAVAIT BE PATYI


Reng ia me vaik darb parod les duok draugui rank draugyst s takeliu

RENGIAME VAIK DARB PARODLESDuok draugui rank , Draugysts takeliu


Grup s ugdytiniai ruo plakat mes nesity iojam mes draugaujam

GRUPS UGDYTINIAI RUO PLAKAT MES NESITYIOJAM, MES DRAUGAUJAM


Vaidin o me draugi ko elgesio situacijas inscenizavome r ka ausko pasakojim draugai

VAIDINOME DRAUGIKO ELGESIO SITUACIJASInscenizavome R. Kaausko pasakojim DRAUGAI


Zipio draug programos d jas naudojame vykdydami sveikatos saugojimo projektus

ZIPIO DRAUG PROGRAMOS DJAS NAUDOJAME VYKDYDAMI SVEIKATOS SAUGOJIMO PROJEKTUS


Projektas a saugus ir svekas kai inau

PROJEKTAS A SAUGUS IR SVEKAS, KAI INAU

 • Rengme ir krme PROBLEM ALBUM Kai atrodo viskas - blogai.

 • Ugdytiniai pie ar ra, su kokiomis problemomis daniausiai susiduria:

 • bendraujant su vaikais,

 • bendraujant su suaugusiais,

 • kartu aidiant kieme ar namuose,

 • kartu aidiant darelyje.


Vaikai tur jo galimyb vardinti savo jausmus ir emocijas pildant jausm dienora t

VAIKAI TURJO GALIMYB VARDINTI SAVO JAUSMUS IR EMOCIJAS PILDANT JAUSM DIENORAT


Zipio draugai formuojant saugaus ir draugi ko elgesio geb jimus

PARENGTAS SITUACIJ KORTELI AIDIMAS PADARIAU TAI, NES... PADJO VAIKAMS IEKOTI IEII I SUDTING SITUACIJ


Vaidinimas jausm sala pagal pasak apie meil ir draugyst

VAIDINIMAS JAUSM SALAPAGAL PASAK APIE MEIL IR DRAUGYST


Programos vykdymo pabaigoje pasteb jome

PROGRAMOS VYKDYMO PABAIGOJE PASTEBJOME

 • Iaugo vaik pasitikjimas savimi ir savo gebjimais, gebjimas susivaldyti.

 • Vaikai tapo jautresni savo artimj ir draug emocinei bsenai, draugikesni, imoko susitarti.

 • Vaikamstapolengviau veikti kasdieninius sunkumus.

 • Vaikai imoko pasakyti ties, atsipraytibendraami ir suaugusi.


Zipio draugai formuojant saugaus ir draugi ko elgesio geb jimus

Draugyst, tai pati reikalingiausia gyvenime doryb, reikalinga ir turtingiems, ir vargstantiesiems. Niekas nenort gyventi be draug, net jeigu bt perteks vis kit grybi.

Aristotelis


A i u d mes

AI U DMES


 • Login