Bistabiln klopn obvod
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 8

Bistabilní klopný obvod PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Bistabilní klopný obvod. 1 SS. 2 SS. Q 2. Q 1. In 1. In 2. Princip bistabilního klopného obvodu. pracuje ve dvou stabilních stavech, které jsou vyjádřeny binární hodnotou O (L) nebo 1 (H). Stav, ve kterém se klopný obvod nachází se objeví na výstupech Q1 a Q2. Definice stabilního stavu:

Download Presentation

Bistabilní klopný obvod

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bistabiln klopn obvod

Bistabilní klopný obvod


Bistabiln klopn obvod

1 SS

2 SS

Q 2

Q 1

In 1

In 2

Princip bistabilního klopného obvodu

 • pracuje ve dvou stabilních stavech, které jsou vyjádřeny binární hodnotou O (L) nebo 1 (H). Stav, ve kterém se klopný obvod nachází se objeví na výstupech Q1 a Q2.

 • Definice stabilního stavu:

  • obvod se nachází ve stabilním stavu ( L nebo H ) nekonečně dlouhou dobu, nebo při malých změnách se do tohoto stavu vrací.

 • Pro bistabilní klopný obvod platí, že k překlopení do jiného stabilního stavu musí dojít vnějším řízením. Vnější řízení je na vstupech In 1 a In 2.

 • Pro technické využití BKO je jeden vstup pro nastavení (Set) klopného obvodu => S a druhý vstup je využit pro mazání informace BKO (Reset) => R


Bistabiln klopn obvod

 • Základní zapojení bistabilního klopného obvodu, který je tvořen diskrétními součástkami.


Bistabiln klopn obvod

+

+

-

-

+

+

-

-

Činnost bistabilního klopného obvodu

U BKO se předpokládá symetrické zapojení, tj. tranzistory T1 a T2, rezistory R1 a R2, rezistory R3 a R4, rezistory R5 a R6 mají stejnou hodnotu.

Činnost:

Po připojení napájecího napětí nastane 1. stabilní stav (např. T1 otevřen, T2 zavřen)

Je-li T1 otevřen teče jím kolektorový proud IC1 => UR2 = velký, UCE(T1) = malé => kolektor T1 je záporný, což podpoří zavření tranzistoru T2.

Je-li T2 zavřen teče jím zbytkový kolektorový proud IC2 => UR1 = minimální, UCE(T2) = velké => kolektor T1 je kladný, což podpoří otevření tranzistoru T1.

K překlopení do druhého stabilního stavu ( T1 zavřen, T2 otevřen) musí dojít vnějším spouštěcím impulsem tak, aby se tranzistor T2 otevřel (kladný spoušť. Impuls) nebo T1 zavřel (záporný spoušť. Impuls).


Bistabiln klopn obvod

+

+

-

-

+

+

-

-

Překlopení bistabilního klopného obvodu do druhého stabilního stavu

Stav pře příchodem překlápěcího impulsu:T1 = otevřen;T2 = zavřen

Varianta a)

Na bázi T2 se přivede kladný impuls, což způsobí otevření tranzistoru T2.

Je-li T2 otevřen teče jím kolektorový proud IC2 => UR1 = velký, UCE(T2) = malé => kolektor T2 je záporný, což podpoří zavření tranzistoru T1.

Je-li T1 zavřen teče jím zbytkový kolektorový proud IC1 => UR2 = minimální, UCE(T1) = velké => kolektor T2 je kladný, což podpoří otevření tranzistoru T2.

K překlopení do prvního stabilního stavu ( T1 otevřen, T2 zavřen) musí dojít vnějším spouštěcím impulsem tak, aby se tranzistor T2 zavřel (záporný spoušť. Impuls) nebo T1 otevřel (kladný spoušť. Impuls).


Bistabiln klopn obvod

+

+

-

-

+

+

-

-

Překlopení bistabilního klopného obvodu do druhého stabilního stavu

Stav pře příchodem překlápěcího impulsu:T1 = otevřen;T2 = zavřen

Varianta b)

Na bázi T1 se přivede záporný impuls, což způsobí zavření tranzistoru T1.

Je-li T1 zavřen teče jím zbytkový kolektorový proud IC1 => UR2 = minimální, UCE(T1) = velké => kolektor T2 je kladný, což podpoří otevření tranzistoru T2.

Je-li T2 otevřen teče jím kolektorový proud IC2 => UR1 = velký, UCE(T2) = malé => kolektor T2 je záporný, což podpoří zavření tranzistoru T1.

K překlopení do prvního stabilního stavu ( T1 otevřen, T2 zavřen) musí dojít vnějším spouštěcím impulsem tak, aby se tranzistor T2 zavřel (záporný spoušť. Impuls) nebo T1 otevřel (kladný spoušť. Impuls).


Bistabiln klopn obvod

BKO

R

S

i

S

R

0

0

0

T1=Otevřen;T2=Zavřen nebo T1=Zavřen;T2=Otevřen

1

0

1

0

1

T1=Otevřen(Uce=Min=>Q=0); T2=Zavřen(Uce=Max=>Qnon=1)

2

1

0

1

0

T1=Zavřen(Uce=Max=>Q=1); T2=Otevřen(Uce=Min=>Qnon=0)

3

1

1

-

-

Zakázaný stav (oba tranzistory se otevírají => nelze určit který se otevře dříve => hazardní stav)

Pravdivostní tabulka bistabilního klopného obvodu

S=0 R=0

S=0 R=1

S=1 R=0

S=1 R=1

S=0 R=0

S=0 R=1

S=1 R=0

S=1 R=1


Bistabiln klopn obvod

1 SS

2 SS

Q 2

Q 1

In 1

In 2

Funkce bistabilního klopného obvodu

Po připojení napájení a jsou-li nepřipojeny vstupy In 1 a In 2 nastane vnitřní stav klopného obvodu.

a) Q1 = 0 ; Q2 = 1

b) Q1 = 1 ; Q2 = 0

Pokud není vnější řízení setrvává obvod v tomto stavu nekonečně dlouhou dobu.

Vnější řízení (překlopení) BKO.


 • Login