Vloga dr ave v sodobnem gospodarstvu
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

Vloga države v sodobnem gospodarstvu PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Vloga države v sodobnem gospodarstvu. Zagovorniki trga in tržnega mehanizma. Zagovorniki večje vloge države. :. Vloga države. čas. Država blaginje. Kriza države blaginje. Sedanja gosp. kriza. Obdobje liberalnega kapitalizma. Liberalni kapitalizem.

Download Presentation

Vloga države v sodobnem gospodarstvu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vloga države v sodobnem gospodarstvu


Zagovorniki trga in tržnega mehanizma

Zagovorniki večje vloge države

:


Vloga države

čas

Država

blaginje

Kriza države

blaginje

Sedanja gosp. kriza

Obdobje liberalnega kapitalizma


Liberalni kapitalizem

 • Država skrčena na osnovne funkcije

  • Deluje kot “nočni čuvaj”

 • Takratni ekonomisti države ne “hvalijo”

  • Trg avtomatsko vodi do ravnotežja ob polni zaposlenosti

  • Krize so začasne

  • Egoizem posameznikov v razmerah konkurence prinaša večjo učinkovitost gospodarstva (nižanje cen, uvajanje inovacij)


Država blaginje

 • Po II. sv. vojni

 • Okrepljena vloga države na socialnem področju

 • Javne dobrine so na voljo brezplačno ali po ceni, nižji od tržne

 • Cilj posegov države:

  • enakomernejši gospodarski razvoj

  • višja življenjska raven prebivalstva


Kriza države blaginje


Sodobna socialna država

 • Želeli bi gospodarsko rast IN socialno državo!?

Ekonomska učinkovitost

Socialna enakost

:


Sodobna socialna država

 • Značilnosti sodobne socialne države:

  • Učinkovita država

  • Privatizacija državne lastnine

  • Deregulacija trga

  • Ustvarjanje razmer za gospodarski razvoj

  • Aktivna socialna politika

  • Krčenje velikodušne države blaginje

  • Regionalizem in decentralizacija


 • Login