Legetjenesten i sykehjem
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

Legetjenesten i sykehjem PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Legetjenesten i sykehjem. Anne Helen Hansen kommuneoverlege Tromsø kommune 18.02.04. Legetjenesten i sykehjem. Medisinske behov hos pleietrengende eldre i dag Medisinske tilbud til beboere i sykehjem i dag Muligheter i framtida - kan tilbudet møte behovet?.

Download Presentation

Legetjenesten i sykehjem

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Legetjenesten i sykehjem

Legetjenesten i sykehjem

Anne Helen Hansen

kommuneoverlege

Tromsø kommune

18.02.04


Legetjenesten i sykehjem1

Legetjenesten i sykehjem

 • Medisinske behov hos

  pleietrengende eldre i dag

 • Medisinske tilbud til

  beboere i sykehjem i dag

 • Muligheter i framtida

  - kan tilbudet møte behovet?


Medisinske behov

Medisinske behov

Økte pasientrettigheter – gjelder også eldre

 • Rett til nødvendig helsehjelp

 • Rett til informasjon

 • Rett til individuell plan


Medisinske behov ker

Medisinske behov øker

Oppsummering:

 • Sykeligheten blant gamle har økt og vil fortsatt øke

 • Antall gamle har økt og vil fortsatt øke

 • Økte pasientrettigheter, også for gamle


Behov er ikke lik ettersp rsel

Behov er ikke lik etterspørsel


Det medisinske tilbudet

Det medisinske tilbudet

 • En lege pr 170 pasienter i sykehjem (Norge og Tromsø)

 • En lege pr 135 pasienter i sykehjem (Tromsø 1992)

 • En lege pr 2,2 pasienter i sykehus (Norge)


Det medisinske tilbudet1

Det medisinske tilbudet

 • 15 fastleger har 4-6 timer hver uke på 5(6) sykehjem i Tromsø

 • Legene har ofte lite faglig fellesskap med hverandre

 • Legene har liten fast kontakt med øvrig helsepersonell på sykehjemmene

 • Tilsynsleger, ikke sykehjemsleger


Det medisinske tilbudet2

Det medisinske tilbudet

 • Små bistillinger gjør engasjement vanskelig

 • Små bistillinger gjør legen til en fjern konsulent i sykehjemmet

 • Små bistillinger gir sykepleieren vanskeligere arbeidsforhold

 • Små bistillinger signaliserer at gamle trenger pleie, ikke lege og et medisinsk tilbud


Det medisinske tilbudet3

Det medisinske tilbudet

 • Kommunalt ansatt lege koster penger for kommunen, det gjør ikke fastlegen

 • Legen tjener mer i praksisen enn på shj

 • Ingen bemanningsnormer for legetjenesten i sykehjem i Norge

 • Fragmentert organisering av legetjenesten

 • Legetjeneste i >50 % stilling i sykehjem gir ikke poeng til spesialisering som lege


Det medisinske tilbudet4

Det medisinske tilbudet

 • Utgiftsdrivende, genererer ikke inntekter

 • Undersøkelsesforhold dårlige

 • Utstyr gammelt og nedslitt

 • Utilfredsstillende journalsystem

 • Usikkerhet vedr. rettigheter og plikter

 • Usikkerhet vedr. pas. sykehistorie, observasjoner, grunnlagsdata

 • Usikkerhet vedr. samarbeid


Kan tilbudet m te behovet

Kan tilbudet møte behovet?

 • Kvantitet

 • Organisering

 • Kvalitet


Kan tilbudet m te behovet1

Kan tilbudet møte behovet?

 • Fastlegen inn i sykehjemmet?

 • Kommunalt ansatte tilsynsleger?

 • Kommunalt ansatte sykehjemsleger?

 • Eldreoverlegen


Fastlegen inn i sykehjemmet

Fordeler

Pas beholder sin lege fra tidligere

Ikke særomsorg

Fastlegen får et mer helhetlig ansvar

Reduserte utgifter for kommunen

Ulemper

Geografiske avstander

Ingen institusjonslege

Sykepleieren må bruke mye tid på kommunikasjon med mange ulike leger

Fastlegen inn i sykehjemmet


Kommunale tilsynsleger som n

Fordeler

Mulig å få til innenfor eksisterende avtaler (7,5 timer tilplikting)

En eller få leger sykehjemmet forholder seg til

Ulemper

Pas får ny lege når sykehjemsplass

Ingen institusjonslege

”Doble” utgifter for kommunen

Særomsorg

Kommunale tilsynsleger som nå


Kommunale sykehjemsleger

Fordeler

Institusjonslege

Kontinuitet og engasjement

Mulighet for eget vaktsystem

Ulemper

Pas får ny lege når sykehjemsplass

”Doble” utgifter for kommunen

Særomsorg

Kommunale sykehjemsleger


Eldreoverlegen

Eldreoverlegen

 • 50% samfunnsmedisin, 50% klinikk

 • Bidra til utvikling av forebyggende tiltak og helsetjenester til eldre, både i og utenfor institusjon

 • Lede og koordinere teamet av sykehjemsleger

 • Være medisinsk ekspertise i sentralt inntaksteam for tildeling av po-tjenester


Kan tilbudet m te behovet2

Kan tilbudet møte behovet?

Det er spennende

å leve,

for da får man se

hvordan det går


 • Login