1.Care sunt cei cinci paşi în transmiterea Apocalipsului? - PowerPoint PPT Presentation

1 care sunt cei cinci pa i n transmiterea apocalipsului
Download
1 / 37

  • 75 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

1.Care sunt cei cinci paşi în transmiterea Apocalipsului?. Descoperirea lui Isus Hristos, pe care I-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Şi le-a făcut-o cunoscut, trimeţând prin îngerul Său la robul Său Ioan. Apocalipsa 1:1-5.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

1.Care sunt cei cinci paşi în transmiterea Apocalipsului?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1 care sunt cei cinci pa i n transmiterea apocalipsului

1.Care sunt cei cinci paşi întransmiterea Apocalipsului?

Descoperirea lui Isus Hristos, pe care I-a

dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Şi le-a făcut-o cunoscut, trimeţând prin îngerul Său la robul Său Ioan

Apocalipsa 1:1-5


1 care sunt cei cinci pa i n transmiterea apocalipsului

1.Care sunt cei cinci paşi întransmiterea Apocalipsului?

Apocalipsa 1:1-5

Isus

1.Dumnezeu a dat-o lui _____

înger

2.Isus a dat-o unui ______

Ioan

3.Îngerul a dat-o lui ______


1 care sunt cei cinci pa i n transmiterea apocalipsului

1.Care sunt cei cinci paşi întransmiterea Apocalipsului?

Apocalipsa 1:1-5

Ce vezi, scrie într-o carte, şi trimete-o celor şapte Biserici: la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia şi Laodicea.


1 care sunt cei cinci pa i n transmiterea apocalipsului

1.Care sunt cei cinci paşi întransmiterea Apocalipsului?

Apocalipsa 1:1-5

1.Dumnezeu a dat-o lui Isus

2.Isus a dat-o unui înger

3.Îngerul a dat-o lui Ioan

4.Ioan a scris-o într-o ______

carte

celor 7 Biserici

5.Ioan a trimis-o ______________


1 care sunt cei cinci pa i n transmiterea apocalipsului

2.Dumnezeu va binecuvânta pe cei care?

Apocalipsa 1:3

citește

Ferice de cine _______, şi de cei ce __________ cuvintele acestei proorocii, şi _______ lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape!

ascultă

păzesc


1 care sunt cei cinci pa i n transmiterea apocalipsului

3.Pe Cine a spus Isus că descoperă Scriptura?

Ioan 5:39

Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre ______.

Mine (spunea Domnul Isus)


1 care sunt cei cinci pa i n transmiterea apocalipsului

4.Ce metodă de a învăţa a folosit Isus?

Luca 24:25-27

Şi a început dela Moise, şi dela toţi proorocii, şi le-a ______, în toate __________, ce era cu privire la El

tâlcuit

Scripturile


1 care sunt cei cinci pa i n transmiterea apocalipsului

4.Ce metodă de a învăţa a folosit Isus?

Luca 24:32

Şi au zis unul către altul: ,,Nu ne ardea inima în noi, când ne vorbea pe drum, şi ne deschidea Scripturile?


1 care sunt cei cinci pa i n transmiterea apocalipsului

5.Cum a descoperit Dumnezeu solia Sa?

Apocalipsa 1:1

Descoperirea lui Isus Hristos, ... ca să _______ robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând.

arate

Apocalipsa este "cartea-fotografie"


1 care sunt cei cinci pa i n transmiterea apocalipsului

6.Cum a comunicat Dumnezeu solia Sa?

Apocalipsa 1:1

Şi le-a _______________, trimeţând prin îngerul Său la robul Său Ioan,

făcut-o cunoscut


1 care sunt cei cinci pa i n transmiterea apocalipsului

7. De ce a vorbit Isus în parabole?

Luca 8:10

El le-a răspuns: ... dar celorlalţi li se vorbeşte în pilde, ca, măcar că văd, să nu ______, şi măcar că aud, să nu __________.

vadă

înțeleagă


1 care sunt cei cinci pa i n transmiterea apocalipsului

8. Putem noi să înţelegem simbolurile profetice din Biblie?

Caută semnificaţia următoarelor simboluri:

Daniel 7:23

Fiaraa patra, este o a patra _____________

Împărăție


1 care sunt cei cinci pa i n transmiterea apocalipsului

8. Putem noi să înţelegem simbolurile profetice din Biblie?

Caută semnificaţia următoarelor simboluri:

Apocalipsa 17:15

Apele, pe care le-ai văzut,..., sunt ______________ gloate, neamuri și limbi.

noroade


1 care sunt cei cinci pa i n transmiterea apocalipsului

8. Putem noi să înţelegem simbolurile profetice din Biblie?

Caută semnificaţia următoarelor simboluri:

Ezechiel 4:6

îţi pun câte o zi pentru fiecare _____.

an


1 care sunt cei cinci pa i n transmiterea apocalipsului

9.Cât de demnă de încredere este profeţia biblică?

2Petru 1:19

Şi avem cuvântul ___________ făcut şi mai _______; la care bine faceţi că luaţi aminte, ...

Proorociei

tare


1 care sunt cei cinci pa i n transmiterea apocalipsului

10. Avertizează Dumnezeu cu adevărat, împotriva interpretării personale?

2Petru 1:20

Fiindcă mai întâi de toate, să ştiţi că

nicio proorocie din Scriptură nu se tâlcuieşte __________.

singură


1 care sunt cei cinci pa i n transmiterea apocalipsului

10. Avertizează Dumnezeu cu adevărat, împotriva interpretării personale?

Apocalipsa 22:18

Mărturisesc oricui aude cuvintele proorociei din cartea aceasta că, dacă va ________cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta.

adăuga


1 care sunt cei cinci pa i n transmiterea apocalipsului

10. Avertizează Dumnezeu cu adevărat, împotriva interpretării personale?

Apocalipsa 22:19

scoate

Şi dacă _______cineva ceva din cuvintele cărţii acestei proorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui dela pomul vieţii şi din cetatea sfântă, scrise în cartea aceasta


1 care sunt cei cinci pa i n transmiterea apocalipsului

11. De ce unii spun că Apocalipsa nu poate fi înţeleasă? 

Isaia 29:10-14

Ci pentrucă Domnul a turnat peste voi un duh de adormire; v-a închis ochii, proorocilor, şi v-a acoperit capetele, văzătorilor.


1 care sunt cei cinci pa i n transmiterea apocalipsului

11. De ce unii spun că Apocalipsa nu poate fi înţeleasă? 

Isaia 29:10-14

... "Nu pot, căci este pecetluită!"

Sau dacă dai cartea unuia care nu ştie să citească şi-i zici: "Ia citeşte!" El răspunde: "Nu ştiu să citesc."


1 care sunt cei cinci pa i n transmiterea apocalipsului

11. De ce unii spun că Apocalipsa nu poate fi înţeleasă? 

Isaia 29:10-14

Când se apropie de Mine poporul acesta, Mă cinsteşte cu gura şi cu buzele, dar inima lui este departe de Mine, şi frica pe care o are de Mine


1 care sunt cei cinci pa i n transmiterea apocalipsului

12. Cât din Biblie este inspirată?

2Timotei 3:16

Toată

________ Scriptura este _________ de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe

insuflată


1 care sunt cei cinci pa i n transmiterea apocalipsului

13. Ce se poate întâmpla dacă noi răstălmăcim Scriptura?

2Petru 3:15.16

... cei neştiutori şi nestatornici le răstâlmăcesc ca şi pe celelalte Scripturi, spre __________ lor.

pierzarea


1 care sunt cei cinci pa i n transmiterea apocalipsului

14. Numeşte şase cerinţe pentru o adevărată înţelegere a Bibliei.

1Corinteni 2:14

Dar omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci, pentru el, sunt o nebunie; ...., pentrucă trebuiesc judecate ______________.

duhovnicește


1 care sunt cei cinci pa i n transmiterea apocalipsului

14. Numeşte şase cerinţe pentru o adevărată înţelegere a Bibliei.

Apocalipsa 21:6

sete

Celui ce îi este _____, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieţii.


1 care sunt cei cinci pa i n transmiterea apocalipsului

14. Numeşte şase cerinţe pentru o adevărată înţelegere a Bibliei.

2Timotei 3:15

din pruncie ________ Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea

care duce la mântuire, prin credinţa în Hristos Isus.

cunoști


1 care sunt cei cinci pa i n transmiterea apocalipsului

14. Numeşte şase cerinţe pentru o adevărată înţelegere a Bibliei.

Faptele 17:11

Au primit Cuvântul cu toată râvna, şi cercetau Scripturile în fiecare zi, __________ dacă ce li se spunea, este aşa

ca să vadă


1 care sunt cei cinci pa i n transmiterea apocalipsului

14. Numeşte şase cerinţe pentru o adevărată înţelegere a Bibliei.

Apocalipsa 1:3

citește

Ferice de cine _______,

şi de cei ce _________ cuvintele acestei proorocii, şi ________ lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape!

ascultă

păzesc


1 care sunt cei cinci pa i n transmiterea apocalipsului

14. Numeşte şase cerinţe pentru o adevărată înţelegere a Bibliei.

Ioan 7:17

Dacă vrea cineva să _______ voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învăţătura este de la Dumnezeu, sau dacă Eu vorbesc dela Mine.

facă


1 care sunt cei cinci pa i n transmiterea apocalipsului

15. Ce promisiune este facută celor care ascultă?

Apocalipsa 3:10

Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, te voi păzi şi Eu de ______________, care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului.

ceasul încercării


1 care sunt cei cinci pa i n transmiterea apocalipsului

15. Ce promisiune este facută celor care ascultă?

Apocalipsa 22:14

Ferice de cei ce îşi spală hainele, ca să aibă drept la ___________, şi să ___________________________!

pomul vieții

intre pe porți în cetate


1 care sunt cei cinci pa i n transmiterea apocalipsului

16. Doreşti tu să asculţi, pe măsură ce Dumnezeu îţi descoperă adevărul Său?

Răspunsul tău:


  • Login