procena li nosti
Download
Skip this Video
Download Presentation
Procena ličnosti

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Procena ličnosti - PowerPoint PPT Presentation


 • 249 Views
 • Uploaded on

Procena ličnosti. Osnovne postavke procene ličnosti. Procena ličnosti je opisivanje i, po mogućnosti, kvantitativno izražavanje osobina ličnosti

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Procena ličnosti' - keith-norris


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
osnovne postavke procene li nosti
Osnovne postavke procene ličnosti
 • Procena ličnosti je opisivanje i, po mogućnosti, kvantitativno izražavanje osobina ličnosti
 • Procena se zasniva na pretpostavci da se razlike u ponašanju od osobe do osobe mogu pripisati njihovim relativno trajnim osobinama, kao i da su te osobine odgovorne za doslednost ponašanja pojedinca u sličnim situacijama
 • Osobine ličnosti su konstrukti – pojmovi čiji je sadržaj delom zasnovan na spoljašnjem ponašanju, a delom je hipotetičke, teorijske prirode
t eorija konstrukti operacionalizacija
Teorija – konstrukti - operacionalizacija
 • Pristupi proceni ličnosti, metode i konstruisane tehnike imaju svoju teorijsku pozadinu; postoji povezanost teorije, njenih konstrukata i načina procene. Primeri:
  • Psihoanaliza – nesvesni motivi i konflikti - projektivne tehnike
  • Razvojna psihologija – teorija afektivne vezanosti – obrasci vezanosti – procena prilagođena uzrastu (ponašanje/mentalne reprezentacije)
 • Ishod procene zavisi od operacionalizacije konstrukta
svrha procene
Svrha procene
 • Klinička procena
  • Klinički instrumenti za procenu psihopatologije
  • Opšti instrumenti za procenu dimenzija/crta ličnosti
 • Psihologija ljudskih resursa: selekcija, profesionalno savetovanje, profesionalno usavršavanje
 • Istraživanje
najva nije tehnike za procenu li nosti
Najvažnije tehnike za procenu ličnosti
 • Intervju
 • Projektivne tehnike
 • Inventari ličnosti
intervju
Intervju
 • Strukturisani istraživački/klinički intervju
  • Structured Clinical Interview for DSM-IV (SCID)
   • ne služi, u užem smislu, za procenu ličnosti
   • procenjuje 33 psihijatrijska poremećaja opisana u Diagnostic and statistic manual, APA
  • SCID II
   • Procenjuje poremećaje ličnosti
  • Oblasti:
   • Demografski podaci
   • Obrazovanje i radna istorija
   • Istorija smetnji
   • Aktuelno funkcionisanje
intervju1
Intervju
 • Strukturisani intervju za procenu afektivne vezanosti na nivou mentalnih reprezentacija
  • Adult Attachment Interview (AAI): procenjuju se sadržaj i koherentnost diskursa
intervju2
Intervju
 • Nestrukturisani dubinski intervju
  • U kvalitativnim istraživanjima
  • Istraživač se interesuje za individualna iskustva, mišljenja, osećanja, često u vezi osetljivih tema
  • Ispitanik se tretira kao ekspert za određenu temu, a ispitivač kao učenik koji želi od ispitanika da nauči sve što je on spreman da s njime podeli o istraživanoj temi
  • Intervjuer mora pažljivo da sluša, podstiče i postavlja pitanja koja omogućavaju ispitaniku da istraži i izrazi kako vidi veze između određenih događaja, fenomena, verovanja...
  • Intervju se najčešće snima, vrši se transkript, odgovori se kodiraju i analiziraju
projektivne tehnike
Projektivne tehnike
 • Roršahove mrlje
 • TAT
 • “Test” nedovršenih rečenica
inventari li nosti
Inventari ličnosti
 • MMPI (Minesota multifazni inventar ličnosti)
  • prva verzija:1939
  • Ateorijski pristup: iz ogromnog broja stavki odabrane su one koje su se grupisale u skale na kojima su visoke skorove postizali pacijenti s dijagnozom određenih poremećaja
  • MMPI-2, revidiran, standardizovan 1989, 567 stavki
 • NEO PI-R
  • Jedan od inventara baziran na petofaktorskom modelu ličnosti
  • Procena pet dimenzija ličnosti (Neuroticizam, Ekstraverzija, Otvorenost, Saradljivost, Savesnost) i njihovih aspekata
inventari li nosti1
Inventari ličnosti
 • Procena užih konstrukata
  • Bekov inventar depresivnosti (BDI)
  • Špilbergerov inventar za procenu anksioznosti kao crte/stanja (STAI)
  • Rosenbergova skala za procenu samopoštovanja
  • Skala za procenu self-koncepta
  • Inventar iskustava u bliskim odnosima (ECR)
  • Upitnik za procenu afektivne vezanosti (UPIPAV)
ad