Realizacja zadania konkursowego
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

Dyskusja: prawda o napojach energetycznych PowerPoint PPT Presentation


  • 106 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Realizacja zadania konkursowego „ Bezpieczna szkoła- bezpieczny uczeń” Zadanie nr 5 Tytoń, narkotyki, dopalcze. Sz.

Download Presentation

Dyskusja: prawda o napojach energetycznych

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dyskusja prawda o napojach energetycznych

Realizacja zadania konkursowego„ Bezpieczna szkoła- bezpieczny uczeń” Zadanie nr 5Tytoń, narkotyki, dopalcze

Sz


Dyskusja prawda o napojach energetycznych

Cel: poznanie podstawowych informacji związanych z profilaktyką uzależnień, zrozumienie potrzeby walki z uzależnieniem, zna zagrożenia społeczne i osobiste płynące z używania tytoniu, narkotyków, dopalaczy;


Dyskusja prawda o napojach energetycznych

Uczniowie klas IV – VI na przyrodzie pod kierunkiem nauczyciela pana Andrzeja Bezmiana obejrzeli prezentację multimedialną na temat uzależnień.


Dyskusja prawda o napojach energetycznych

Dyskusja: prawda o napojach energetycznych


Uczniowie zastanawiaj si jak si przed tym broni

Uczniowie zastanawiają się jak się przed tym bronić?


Prezentacja multimedialna

Prezentacja multimedialna

Natomiast uczniom klas I – III zajęcia przygotowała pani Ewa Sowa


O szkodliwo ci napoj w energetyzuj cych

O szkodliwości napojów energetyzujących


Dyskusja prawda o napojach energetycznych

W dniu 28.02.2013 r. uczniowie kl. I, II i III zapoznali się ze szkodliwym działaniem dopalaczy oraz, że dzielą się one na napoje izotoniczne i energetyzujące.


Dyskusja prawda o napojach energetycznych

Po obejrzeniu prezentacji uczniowie wiedzą już, że napoje izotoniczne nawadniają organizm potrzebnymi mikroelementami, zaś napoje energetyzujące szkodzą zdrowiu.


Od dzisiaj b d czytali sk ad napoj w gazowanych cola energy drink i kupowali tylko

Od dzisiaj będą czytali skład napojów gazowanych (cola, energy drink) i kupowali tylko


Dyskusja prawda o napojach energetycznych

W ramach działań profilaktycznych i zdrowotnych realizowane są przez pedagoga szkolnego dwa programy profilaktyczne „ Nie pal przy mnie proszę” dla uczniów klas I-III oraz „Znajdź właściwe rozwiązanie” dla uczniów klas IV-VI.


Dyskusja prawda o napojach energetycznych

W roku szkolnym 2011/2012 programami tymi objęte były wszystkie klasy. Z realizacji programów zostały sporządzone sprawozdania i przesłane do PSSE

w Koszalinie.

Natomiast w tym roku szkolnym programem „Nie pal przy mnie proszę” objęta jest klasa pierwsza, a programem „Znajdź właściwe rozwiązanie” klasa IV, ponieważ dla tych klas te programy są realizowane po raz pierwszy.


Dyskusja prawda o napojach energetycznych

Oba programy to programy edukacji antynikotynowej i profilaktyki palenia tytoniu. Celami programu były: kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie, uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia, zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu nikotynowego, kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i bliskich, kształtowanie postaw asertywnych, wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach gdy inni ludzie przy nich palą.


Dyskusja prawda o napojach energetycznych

W pierwszym semestrze tego roku PSSE w Koszalinie zorganizowała konkurs fotograficzny pt. „Wolna przestrzeń od dymu nikotynowego” dla uczniów klas czwartych biorących udział w programie. W konkursie został nagrodzony nasz uczeń, który wykonał tryptyk fotograficzny.Uczniowie w programie uczestniczą chętnie, poszerzając swoją wiedzę i dzieląc się swoimi spostrzeżeniami i obserwacjami z najbliższego otoczenia.


Zako czenie

Zakończenie

  • Efektem pogadanek było wyposażenie uczniów w wiedzę, jakie zagrożenia społeczne i osobiste płyną z używania tytoniu, narkotyków, dopalaczy oraz jakie są źródła pomocy, wsparcia dla osób uzależnionych.

    Koordynator konkursu

    Marzena Smolińska


  • Login