Opl g itu 28 okt 2010
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

Oplæg ITU 28. okt . 2010 PowerPoint PPT Presentation


 • 54 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Gammelt logo. Oplæg ITU 28. okt . 2010. Dansk Netværk for Kaffe , Te og Kakao. Mærkeligt navn. Hvem er vi?. Et netværk for kaffevirksomheder, udviklingsorganisationer, forskningsinstitutioner og forbrugere siden 2005. Udvalgte medlemmer. Hvem er vi?.

Download Presentation

Oplæg ITU 28. okt . 2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Opl g itu 28 okt 2010

Gammelt logo

OplægITU 28. okt. 2010

Dansk Netværk for Kaffe, Te ogKakao

Mærkeligt navn


Hvem er vi

Hvemer vi?

Et netværk for kaffevirksomheder, udviklingsorganisationer, forskningsinstitutioner og forbrugere siden 2005

Udvalgte medlemmer


Hvem er vi1

Hvemer vi?

 • En lille NGO med 3 deltidsansatte

 • Tidligere kun kaffe – fra foråret 2010 også te og kakao

 • Vi lever af virksomheder, der betaler kontingent


Hvad laver vi

Hvad laver vi?

 • Arrangementer for vores medlemmer

 • Tilbyder konsulentrådgivning

 • Fremtidigt mål: Danmark og kaffe-, te- og kakaobranchen skal gå forrest ift bæredygtighed

 • Fremtidigt mål: At være dem man henvender sig til, hvis man vil vide mere om kaffe, te og kakao


Mission

Mission

At sammenkoble højnelsen af dansk kaffe-, te- og kakaokultur og bæredygtig udvikling i de producerende lande.

Formålet fremmes ved hjælp af et gensidigt samarbejde langs produkternes vej fra jord til bord. Et samarbejde, der inddrager virksomheder i Danmark og udviklingslande samt danske udviklingsorganisationer og forbrugere.


Vision

Vision

At være et synergiskabende, innovativt netværk for kaffe, te, og kakaoproducenter, udviklingsorganisationer, forskningsinstitutioner, studerende, importører, risterier, caféer, restaurationer, forbrugere samt interesserede organisationer og virksomheder.


Hvem er vi2

Hvem er vi?

 • Svær balance mellem de to grene i missionen

 • Værdikæder

 • Distributører

 • Bæredygtighed

 • CSR

 • Ristegrader

 • Kaffekvalitet

 • Opstartsmuligheder

 • Networking

 • Brancheforening-agtigt


Hvem er vi3

Hvem er vi?

 • Og forskellige brancher…


Om vores nuv rende side

Om voresnuværende side

www.danskkaffenetvaerk.dk

Størsteproblemer

 • Handler omkaffe

 • Menu med fire niveauer

 • For meget scroll

 • Rodet look

 • Ca 100 siderogingenstruktur

 • Intetsøgefelt


Hvad nsker vi fra jer

Hvadønsker vi frajer?

Need to have

 • Forslag til ny hjemmeside

 • Forslag til ny struktur

  Nice to have

 • Forslag til nyt navn

 • Forslag til logo

  - Opsætning af CMS


Fremtidig hjemmeside

Fremtidighjemmeside

 • Ordentligtnyhedsmodul

  • Folk skallæsevoresnyheder

 • Vidensportalinden for kaffe, te, kakaosamtværdikæderogbæredygtighed

 • Lokkemedlemmertil

 • Referencepunkt for alle med interesseinden for kaffe, teogkakao


Fremtidig hjemmeside1

Fremtidighjemmeside

 • Paraplyhjemmeside – vi ved, hvadderforgåribranchen (ogpåandresider)

 • Ikkenødvendigvis login…

 • Opdelingmellem private ogvirksomheder

  • Hvilken information har de hverisærbrug for?


M lgruppe

Målgruppe

 • Nuværendeogkommendemedlemmer

 • NGOer

 • Studerendeogandre, dervil vide mere omkaffe

 • Journalister, derskalskriveomkaffe, teogkakao

 • Folk med interesse for kaffe, teogkakao


Samarbejde

Samarbejde

 • Q’n’Amøde den 18. novemberkl 16-17 på ITU

  med Camilla og Caroline

 • Skriv en e-mail tilcaroline@danskkaffenetvaerk.dk


Kontakt

Kontakt

Caroline Pedersen

caroline@danskkaffenetvaerk.dk

Camilla Valeur

camilla@danskkaffenetvaerk.dk

Nuværendesitetreekanhentes her:

http://www.itu.dk/people/carp/webdesign/kaffe/


 • Login