ชุมชน มีความสามารถ ในการ กำหนดแผนพัฒนาสุขภาวะด้านเด็กและเยาวชน - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 20

 • 114 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ชุมชน มีความสามารถ ในการ กำหนดแผนพัฒนาสุขภาวะด้านเด็กและเยาวชน และดำเนินการผ่านรูปแบบกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว โดยการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและสิ่งแวดล้อมของชุมชนเอง ภายใต้ฐานข้อมูลแนวคิดเชิงบวก (ต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย). การแก้ปัญหาเด็กและเยาวชน.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ชุมชน มีความสามารถ ในการ กำหนดแผนพัฒนาสุขภาวะด้านเด็กและเยาวชน

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


4533496

()


4533496


4533496

1.

2.

3. :

4.

1.

2.

3.

4.


4533496

 • ()

 • 360


4533496


4533496

....


4533496

=

()

()

()


Risk protection model

(RISK-PROTECTION MODEL)

Developmental assets survey

-< 6

6 -< 12

12 -<18


4533496

(Community strategies)

DA

DA

DA

0

6

12

18

25

1

2

3

,


4533496

5 48

1. ( )

2. ( )

3. ()

4. ( )

5. ( )


4533496

1.

2.

3.

4.

5.


4533496

 • 1, 4, 6, 8

 • 2, 3, 9

 • 5, 7, 10

 • 8, 11, 12

 • 13, 14


4533496

 • 16,18, 22, 24, 27, 41

 • 20, 26, 47

 • 21, 35, 48

 • 42, 43, 44, 45


4533496

 • 10, 23, 34, 40

 • 15, 33, 46

 • 28,29,30,31,32

 • 19, 25, 47

 • 17

 • 36, 37, 39


4533496

DA

()

DA

()=DA


4533496


4533496

/


4533496

3

(DA)

DA

/ DA


4533496

Expect to see

...... Expect to see

/PL

20 . Like to see

10 . Love to see

( competency

,)

 • /

 • Love to see

 • (. / )

Like to see


4533496


 • Login