Resultatene av sp rreunders kelsen i langesund rotaryklubb
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 28

Resultatene av Spørreundersøkelsen i Langesund Rotaryklubb PowerPoint PPT Presentation


 • 62 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Resultatene av Spørreundersøkelsen i Langesund Rotaryklubb. Bakgrunn. Stagnasjon i medlemsutviklingen Økende gjennomsnittsalder Dette er også et problem for andre klubber. Mål. Avdekke årsaker som gjør at medlemmer slutter.

Download Presentation

Resultatene av Spørreundersøkelsen i Langesund Rotaryklubb

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Resultatene av Spørreundersøkelsen i Langesund Rotaryklubb


Bakgrunn

 • Stagnasjon i medlemsutviklingen

 • Økende gjennomsnittsalder

 • Dette er også et problem for andre klubber


Mål

 • Avdekke årsaker som gjør at medlemmer slutter.

 • Finne argumenter som kan brukes ved ”verving” av nye medlemmer.

 • Se hva vi bør gjøre mer av/mindre av for at medlemmene skal trives i klubben.


Om undersøkelsen

 • Medlemmene tok stilling til ulike påstander/utsagn ved å markere på en

  skala fra ”Helt enig” til ”Helt uenig”

 • Det var plass for egne kommentarer.

 • Resultatene er basert på 28 av 34 utsendte skjemaer.

 • I konklusjonene er Helt enig + Delvis enig = Enig.


Kommentarer som ble gitt.

 • Muligheter for egne næringsdrivende til å diskutere felles problemstillinger og å utveksle erfaringer.

 • Mer involvering av medlemmene i debatt om utvikling av klubben.

 • Mer oppmerksomhet rundt det å skape et godt klubbmiljø.

 • Det er ikke nødvendigvis ”redsel” som gjør at noen ikke ønsker å bli president.


Hovedkonklusjoner

 • Den generelle holdningen til det å være med i Rotary er positiv, fordi;

 • 86% mener at det å være med i Rotary har mer enn svart til forventningene

 • 89% føler de bidrar til noe positivt ved å være med i Rotary

 • Men, det er kanskje et visst forbedringspotensial da 43% sier de savner mer sosialt samvær utenom møtene, og

 • 39% er helt eller delvis enig at det med fordel kunne vært litt mer fest og morro.


Det ser ut som om det er et engasjement blant medlemmene som kunne vært utnyttet mer.

 • 82% sier de mener Rotary burde vært mer synlig i nærmiljøet, og 85% sier de kunne tenke seg å delta i slike aktiviteter.

 • 57% sier de savner mer aktivitet i kommiteene.

 • 90% mener det er positivt med prosjekter som f.eks. Litauen, og 85% sier de kunne tenke seg å delta i slike prosjekter.

 • 50% sier de gjerne skulle visst mer om Rotarys internasjonale aktiviteter


Det er en viss skepsis mot det å være noe mer enn vanlig medlem

29% er ”skremt” av muligheten for å måtte bli president

39% er gjerne med i Rotary bare de slipper å bruke helgene

36% sier de ikke har tid til å være mer enn vanlig medlem


Men,

det er også 53% som ikke skremmes av tanken på å kunne bli

president, det er 39% som er villig til å bruke helgene, og det

er 53% som har tid til å være noe mer enn vanlig medlem


Det er et visst forbedringspotensial når det gjelder å gjøre møter uten eksterne foredragsholdere mer spennende

 • 82% mener møter med eksterne foredragsholdere alltid er interessante 47% mener slike møter er mest interessante.

 • Mao., nesten halvparten mener klubbmøter o.l. er mindre interessante

 • Denne konklusjonen styrkes av en del kommentarer som går på mer aktiv bruk av klubbmøter.


 • Login