Itinerary Systems AB - PowerPoint PPT Presentation

Itinerary systems ab
Download
1 / 13

 • 121 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Itinerary Systems privatägt, lundabaserat företag som fokuserar på teknikutveckling inom Location Based Services (LBS) området. Londonbaserade wcities (wcities.com) är huvudägare.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Itinerary Systems AB

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Itinerary systems ab

Itinerary Systems privatägt, lundabaserat företag som fokuserar på teknikutveckling inom Location Based Services (LBS) området.

Londonbaserade wcities (wcities.com) är huvudägare.

Itinerary System visar vägen mellan A och B med målet att förse bilindustri, telekomoperatörer och tjänsteleverantörer med trådlös navigation, kartor och trafikinformationstjänster.

Itinerary Systems har sitt ursprung i ett navigationsutvecklingsprojekt hos Ericsson som friköptes 1995.

Itinerary Systems AB


Produkter

Produkter

WEB-applikationer

Call Center Applikationer

Itinerary Server

Mobil vägvisning

Navigation


System versikt

Systemöversikt


Ange start m l och intressen

Fyll i start och mål

Ange intressen och maximalt avstånd för ruttavvikelse för att nå intressanta mål nära färdvägen

Ange start, mål och intressen


V gbeskrivningen

Vägbeskrivningen

 • Rutten beräknas med hänsyn tagen till nuvarande trafiksituation

 • De platser kunden angivit som intressanta nära rutten visas i kartan

 • Information om och från visade platser går att få presenterad i kartan.


Dynamisk information

Dynamisk information

 • Bilist på väg längs förberäknad rutt.

 • Trafikolycka inträffar längs rutten.

 • Ny rutt beräknas och skickas till bilisten.

 • Navigatorn informerar bilisten och ger nya körinstruktioner.

 • Bilisten följer den nya rutten och undviker att fastna i bilkö.


V gbeskrivningar

Vägbeskrivningar

 • Vägbeskrivning:

 • som e-post, text & kartbild

 • på WEB-sida

 • i Call-Center Klienten

 • som SMS

 • som WAP-länk

 • till Navigator

 • i framtiden även MMS.


Hastighetsanpassning

ISA projektet

Dynamiska hastighets-förändringar

Med eller utan navigation

Summer eller aktiv gaspedal

Genererar statistiskt underlag

Hastighetsanpassning


Fordonsnavigator

Fordonsnavigator

”Destination reached

in 100 m”

Vid felkörning anges riktningen tillbaka till rutten.

Föraren kan också knacka på displayen och på så sätt initiera nedladdning av ny rutt till målet.

Exampel på navigation med en iPaq som presentation enhet.


V g och trafikdata

Innehållskrav för navigation:

Hög positionsnoggrannhet

Hastighetsbegränsningar

Svängrestriktioner, trafikregler

Text på vägvisningsskyltar

Bärighetsklass

Adresser och vägnummer

Vägens utseende och egenskaper

Väg- och trafikdata


V g och trafikdata1

Innehållskrav för att skapa mervärden:

Dynamisk information i rätt tid

Parkeringsplatser

”Gula sidorna” information

Sevärdheter

Väg- och trafikdata


V g och trafikdata2

Andra önskemål på data:

Gång och cykelvägar

Bebyggelse

Landmärken

Fonetiska regler

Hög uppdateringsfrekvens

Väg- och trafikdata


Contact information

Business developer

Martin Wenhov

wenhov@itinerary.com

Mobile: +46 (0)703 20 75 11

Phone: +46 (0)46 23 52 65

Product Manager

Jonas Sellergren

jonas@itinerary.com

Mobile: +46 (0)706 85 90 01

Phone: +46 (0)46 23 52 94

Postal address

P.O Box 1154

S-221 05 Lund

Homepage

www.itinerary.com

Contact Information

CEO

David Harris-Evans

dhevans@wcities.com

Mobile: +44 7 767 870 540

Phone: +46 (0)46 23 52 00

Head of development

Stefan Bengtsson

stefan@itinerary.com

Mobile: +46 (0)708 39 52 50

Phone: +46 (0)46 23 52 09

Visiting address

Regionshuset

Baravägen 1

S-222 40 Lund


 • Login