Tidiga erfarenheter av ppen psykiatrisk tv ngsv rd i sverige
Download
1 / 23

Tidiga erfarenheter av öppen psykiatrisk tvångsvård i Sverige - PowerPoint PPT Presentation


 • 213 Views
 • Uploaded on

Tidiga erfarenheter av öppen psykiatrisk tvångsvård i Sverige. Stefan Sjöström, docent Institutionen för socialt arbete. Preliminär kunskap. 1,5 år av tillämpning Socialstyrelsens uppföljning Alla domar första 7,5 månaderna Inventering innan ÖPT trädde i kraft Enkäter och intervjuer

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Tidiga erfarenheter av öppen psykiatrisk tvångsvård i Sverige' - keenan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tidiga erfarenheter av ppen psykiatrisk tv ngsv rd i sverige

Tidiga erfarenheter av öppen psykiatrisk tvångsvård i Sverige

Stefan Sjöström, docent

Institutionen för socialt arbete


Prelimin r kunskap
Preliminär kunskap Sverige

 • 1,5 år av tillämpning

 • Socialstyrelsens uppföljning

  • Alla domar första 7,5 månaderna

  • Inventering innan ÖPT trädde i kraft

  • Enkäter och intervjuer

 • Genomgång av domar


Lagen om psykiatrisk tv ngsv rd 1992
Lagen om psykiatrisk tvångsvård (1992) Sverige

 • Minska på omfattningen av tvång

 • Stärka rättssäkerhet

 • Permission till (tvångs-) vårdperiodens slut

  • (tidigare försöksutskrivning överutnyttjades)


Intagningskriterier
Intagningskriterier Sverige

 • Allvarlig psykisk störning

 • Oungängligt behov av heldygnsvård

  • eller: behöver iaktta särskilda villkor

 • Motsätter sig vård

  • eller: pga. psykiskt tillstånd vården inte kan ges med samtycke

 • Farlighet för annan ska beaktas vid bedömning av vårdbehov


Intagningsprocedur
Intagningsprocedur Sverige

 • Tvåläkarprövning

 • Vårdintyg

 • Tvångsbehandling tillåten efter prövning av vårdintyg

 • Omedelbar domstolsprövning vid s.k. konvertering


R ttslig pr vning
Rättslig prövning Sverige

 • Vissa tvångsåtgärder måste rapporteras till Socialstyrelsen

 • Domstolsprövning inom 4 veckor

 • Förnyad domstolsprövning efter 4 månader, därefter 6-månadersperioder

 • Dessutom: närhelst patienten överklagar


Domstolsf rhandlingar
Domstolsförhandlingar Sverige

 • Förvaltningsdomstol

 • På sjukhuset

 • Ca 30 minuter

 • Domare + 3 nämndemän

 • Offentligt biträde (advokat)

 • Sakkunnig psykiater avger yttrande

 • Behandlande läkare har en åklagarliknande roll

 • Rätten bifaller nästan alltid chefsöverläkarens ansökan


Pt s rskilda villkor
ÖPT: Särskilda villkor Sverige

 • Medicinering eller annan vård/behandling

 • Hålla kontakt med en viss person

 • Bo i ett föreskrivet hem eller institution eller besöka primärvård eller socialtjänst

 • Vistelseort, bostad, utbildning, arbete

 • Förbud mot droger och alkohol

 • Förbud att vistas på vissa platser eller kontakta vissa personer

 • Andra villkor som är nödvändiga utifrån vårdplanen


Verg ng till pt
Övergång till ÖPT Sverige

 • Endast efter tvångsvård på sjukhus (sluten tvångsvård)

 • Avslag -> sluten tvångsvård upphör

 • Endast efter domstolsbeslut

  • Först 4, därefter 6 månader

  • Samordnad vårdplan

  • Särskilda villkor

 • Permission finns kvar


Terintagning till slutenv rd
Återintagning till slutenvård Sverige

 • Förbud mot tvångsåtgärder under ÖPT

 • Frivillig slutenvård möjlig under ÖPT

 • Samma intagningskriterier som för vanlig tvångsintagning

  • Ej som straff för dålig följsamhet

 • Skyndsam domstolsprövning


Allm nt om tv ngsv rd
Allmänt om tvångsvård Sverige

 • Svårt att veta omfattning

 • Nästan hälften av sängar upptas av tvångsvårdade

 • Stora regionala skillnader

 • Antalet LRV-patienter konstant

 • LRV-patienter vårdas längre

 • Grövre våldsbrott ovanligt bland LRV-patienter


Inventering 6 maj 2008 f re pt
Inventering 6 maj 2008 Sverige(före ÖPT)

 • LPT

  • 1548 patienter

  • 42% på permis

  • 51% kvinnor

  • 50% < 3 mån

 • LRV

  • 1518 patienter

  • 40% på permis

  • 14% kvinnor

  • Snitt 5,6 årOmfattning av ti
Omfattning av TiÖ Sverige

 • LPT

  • 1046 domar

  • <permissioner

  • 1% avslag (till frivillig vård)

  • 0,5% återintag till slutenvård

 • LRV

  • 788 domar

  • =permissioner

  • 4% avslag (fortsatt sluten)

  • 3% återintag till slutenvård


Var vistas personer under ti
Var vistas personer under TiÖ? (%) Sverige

 • LPT

  • Eget boende 29

  • Närstående 2

  • Gruppboende 28

  • HVB-hem 21

  • Behandlings-hem 19

 • LRV

  • Behandlings-hem motsv: 40

  • Eget boende eller gruppboende 60


S rskilda villkor
Särskilda villkor Sverige

 • Vistas på boendet och följa regler och/eller släppa in boendestödjare

 • Medicin

 • Regelbunden kontakt med vård/omsorg

 • Förbud mot berusningsmedel

 • Inte begå brott eller uppträda hotfullt/våldsamt (LRV)

 • Delegation till överläkaren


R ttstill mpning problem
Rättstillämpning - problem Sverige

 • Ej enhetlig terminologi

 • Permission från ÖPT

 • Länsrätten lägger till villkor

 • Betalningsansvar

 • Ökade kostnader för brukaren

 • Mer pappersarbete


Analys
Analys Sverige

 • Vetenskap

 • Ideologi

 • Kontroll

 • Autonomi

 • Äkta delaktighet eller förklädd kontroll?


Vetenskap
Vetenskap Sverige

 • Dåliga underlag

 • Viss uppmärksamhet på evidensbaserade metoder


Ideologi
Ideologi Sverige

 • Medicinering grundbulten


Kontroll
Kontroll Sverige

 • Inte net-widening

 • Farlighet inte framträdande för LPT-permissioner

 • Farlighetsdebatten har inte påverkat omfattningen av LRV

 • De särskilda villkor som används är av kontrollerande karaktär (medicin, droger, hålla kontakt)


Autonomi
Autonomi Sverige

 • Institutionsliknande öppenvård

 • Svag rättssäkerhet

  • Regional variation

  • Domstolarna ändrar nästan aldrig

 • Få särskilda villkor siktar mot delaktighet och positiva rättigheter


Fr gor f r framtiden
Frågor för framtiden Sverige

 • Effekter

  • Kontrollgrupper?

  • Utnyttja regionala skillnader

  • Följ upp fall där ansökan avslås

  • Systemeffekter?

 • Könsskillnader

  • Farlighet, utsatthet, förmåga att klara eget boende

 • Vad betyder det att nästan inga patienter återintas?


ad