Přenosové soustavy v roce 2013 - PowerPoint PPT Presentation

P enosov soustavy v roce 2013
Download
1 / 19

 • 52 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Přenosové soustavy v roce 2013. Miroslav Vrba Člen představenstva Dispečerské řízení, ICT, VaV Jelenovská, 22.1. 2014. Transmission Security Cooperation (TSC). CTDS : společná IT platforma pro výměnu dat a hodnocení bezpečnosti provozu propojených soustav.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Přenosové soustavy v roce 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


P enosov soustavy v roce 2013

Přenosové soustavy v roce 2013

Miroslav Vrba

Člen představenstva

Dispečerské řízení, ICT, VaV

Jelenovská, 22.1. 2014


Transmission security cooperation tsc

TransmissionSecurityCooperation (TSC)

CTDS: společná IT platforma pro výměnu dat a hodnocení bezpečnosti provozu propojených soustav

RAAS: Real-timeAwarness&AlarmingSystem


Tsc aktu ln stav

TSC – aktuální stav

 • Společné pracoviště v Mnichově v provozu 7 x 24 od 1.7.2013

  • 20 zástupců 12ti členských TSO

  • Nově přistoupil dánský Energienet, očekává se vstup maďarského MAVIR; zájem projevila italská TERNA, SEPS zvažuje

  • Slavnostní otevření 25.10.2013

 • Organizace

 • Sdružení TSO, od dubna GmbH

 • Provozní ředitel, operátoři, analytici, IT expert, koordinátor tréningů, PR expert, asistentka


Tsc v zvy

TSC - výzvy

 • Společné výpočty volných kapacit pro trh

 • Středně a dlouhodobá příprava provozu

 • Klíč pro sdílení nákladů na nápravná opatření

 • Tréninky a certifikace operátorů

 • Spolupráce s CORESO a s dalšími evropskými platformami (RSCIs)

 • Log-book a Monitoring reports

 • TSC jihovýchodní Evropa ?


High level koncept integrovan ho zen kapacit

High-level koncept integrovaného řízení kapacit


Sebevrah na sto ru vvn

Sebevrah na stožáru vvn


T402 r chodov 18 6 2013 22 40

T402 R Chodov 18.6.2013 22:40


Za arovan rozvodna chodov

Začarovaná rozvodna Chodov

 • 18. června 22:28destrukce průchodky transformátoru T402 ve fázi L3 způsobila následné zahoření a únik transformátorového oleje

  • důsledkem bylo omezení konzumu 170 MW ≈ třetina Prahy bez proudu

  • obnova dodávek těsně po půlnoci (po 90 minutách)

  • přímá škoda 38 mil. Kč

 • 26.června zahájen provoz druhého transformátoru

 • 20.srpna výpadek Rz Chodov lidskou chybou

  • omezení konzumu 200 MW v řádu minut

 • 28. srpna výpadek Rz Chodov lidskou chybou

  • omezení konzumu 200 MW v řádu minut

 • 31.srpna zahájen provoz náhradního transformátoru


Cvi en restart

Cvičení RESTART

1) náhradní trasa + záchrana zraněného

 • 2) simulovaný výpadek dodávek elektřiny na části území ČR

  • vyhlášení stavu nouze

  • cvičení součinnosti složek záchranného integrovaného systému, provozovatele distribuční soustavy


Ochrana esk ps p ed nadm rn mi p etoky elekt iny z n mecka

Ochrana české PS před nadměrnými přetoky elektřiny z Německa

(1)

(2)

50HzT: 2 x PST, 1 x 1200 MVA

ČEPS: 2 x PST, 1 x 1700 MVA

(4)

(3)

ČEPS: 4 x PST, 2 x 1700 MVA

50HzT: 4 x PST, 2 x 1200 MVA

Předmětem hodnocení bylo:

1) účinnost ochrany české PS

2) soulad s českými právními normami

3) schopnost a připravenost realizace

4) provozování v rámci propojených sítí


Spole n e en ochrany ps r kombinace 4 pst na stran eps a 2 pst na stran 50hertz

Společné řešení ochrany PS ČR: kombinace 4 PST na straně ČEPS a 2 PST na straně 50Hertz

 • Výhody:

  • Vysoká flexibilita nastavování úhlů a řízení toků

  • Minimalizace nákladů na alternativní nápravná opatření (redispeč)

  • Koordinace provozu

Roehrsdorf

Možnost by-pasování

1200 MVA

1200 MVA

D

CZ

850 MVA

850 MVA

850 MVA

850 MVA

Hradec


Pro 50hertz jsou propojen s polskem a eskem jen jedn m z mnoha probl m

Pro 50Hertz jsou propojení s Polskem a Českem jen jedním z mnoha problémů

Streumen

Röhrsdorf

Dresden/Süd

South-West connector

Remptendorf

Hradec

HVDC corridor South-East

Redwitz


Pst pou it v okoln ch tso

PST – použití v okolních TSO


Diagram t denn ch maxim zat en

Diagram týdenních maxim zatížení

Diagram průměrných týdenních maxim zatížení ES ČR (dnů po-pá, přepočteno na 50Hz)

Roční maximum zatížení: 22. 1. 2013 v 17. hod. ve výši 10 337 MW (dle definice ENTSO-E 9 907 MW)

Roční minimum zatížení: 7. 7. 2013 v 5. hod LEČ ve výši 4 380 MW (dle definice ENTSO-E 3 952 MW)


Zahrani n spolupr ce v r 2013 ro n toky energie gwh

Zahraniční spolupráce v r. 2013 - roční toky energie (GWh)

Objemy plánovaných výměn [GWh]

Objemy fyzikálních toků [GWh]


V voj brutto spot eby elektrick energie v es r

Vývoj brutto spotřeby elektrické energie v ES ČR

4,9%

1,6%

0,6%

-0,2%

0,2%

2,1%

0,9%

-2,1%

-0,1%


Fve pr b h a maximum v roby

FVE- průběh a maximum výroby


P enosov soustavy v roce 2013

Vedeme elektřinu nejvyššího napětí

Miroslav Vrba

Člen představenstva

ČEPS, a.s.

Elektrárenská 774/2

Praha 10

vrba@ceps.cz

www.ceps.cz


 • Login