NestorPartners Finland Nestorit ja kansainvälinen toiminta - PowerPoint PPT Presentation

Nestorpartners finland nestorit ja kansainv linen toiminta
Download
1 / 14

 • 82 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

NestorPartners Finland Nestorit ja kansainvälinen toiminta . Yritysjohtajien yhteisö. NestorPartners ry

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

NestorPartners Finland Nestorit ja kansainvälinen toiminta

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nestorpartners finland nestorit ja kansainv linen toiminta

NestorPartners Finland Nestorit ja kansainvälinen toiminta

NestorPartners 2014


Yritysjohtajien yhteis

Yritysjohtajien yhteisö

NestorPartners ry

 • on kokeneiden yritysjohtajien yhteisö, jonka jäsenet toimivat aktiivisesti elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tehtävissä, hallituksen jäseninä, liiketoiminnan asiantuntijoina, liikkeenjohdon konsultteina ja johdon mentoreina.

  Nestorit

 • omaavat laajan osaamisen ja kokemuksen yritysten eri tehtävissä. Jäsenemme tarjoavat palvelujaan yksin tai tiiminä asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

 • toimivat myös asiantuntijoina erilaisissa kehitys- ja selvityshankkeissa kotimaassa ja ulkomailla.


Toimialakokemus ja maatuntemus

Toimialakokemus ja maatuntemus

Monipuolinen toimialakokemus

Kauppa ja palvelut

Metalli- ja konepajateollisuus

Metsäteollisuus

Energia

Elintarvike- ja kulutustavarat

Rakennusteollisuus ja kiinteistöliiketoiminta

Tietoliikenne ja elektroniikka

Kemian teollisuus

Viestintä, kustannustoiminta ja media

Majoitus ja ravintola-ala

Terveydenhoidon tuotteet ja kosmetiikka

IPR- ja innovaatiotoiminta

Konsultointi

NestorPartners 2014

 • Laaja maatuntemus

 • Pohjoismaat

 • Venäjä

 • Baltian maat

 • Valko-Venäjä

 • Ukraina

 • USA

 • Saksa


Kansainv linen toiminta

Kansainvälinen toiminta

Nestorien kansainvälisen toiminnan tavoitteena on

 • edistää hankkeita, jotka voivat johtaa yhden tai useamman Nestorin kansainväliseen liiketoimintaan

 • tuoda esille kansainvälisten asioiden merkitystä Nestorien koko jäsenkunnalle ja pyrkiä lisäämään heidän kiinnostustaan kansainvälisiin asioihin

 • tuottaa tietoa Nestoreille toimintamahdollisuuksista kansainvälisellä sektorilla

 • ylläpitää valikoitua kontaktiverkkoa yhteistyökumppaneihin

 • ylläpitää ja kehittää kontakteja potentiaalisiin kansainvälistyneisiin tai kansainvälistyviin asiakkaisiin


Kansainv linen toiminta1

Kansainvälinen toiminta

Kansainvälisen toiminnan painopistealueita ovat:

 • Nestorien kiinnostuksen lisääminen kansainvälisiin asioihin mm. järjestämällä esitelmätilaisuuksia ja vierailuja sekä jakamalla tietoa

 • Team Finland-työskentely ja sen edistäminen eri tavoin

 • Yhteistyö Business Team Russian ja erityisesti SVKK:n ja muiden Venäjän kauppaa edistävien tahojen kanssa; kontaktit, toimenpiteet sekä hankkeet ja niiden koordinoiminen

 • Yhteydenotot työ- ja elinkeinoministeriöön ( TEM/ELY -keskukset, konsulttirekisterit ) pyrkimyksenä osallistua soveltuviin asiantuntijatehtäviin sekä tehtäviin, joilla edistetään investointeja Suomeen

 • Yhteydet kehityspankkeihin, erityisesti EBRD:n EGP-ohjelmaan, sopivien hankkeiden löytämiseksi

 • Ajatuspajatoiminnan kehittäminen, jolla otetaan nopeasti kantaa ajankohtaisiin hankkeisiin tai tarjotaan laaja-alaista Nestorien osaamista.


Kansainv linen toiminta2

Kansainvälinen toiminta

Yhteistyötahoja ovat mm.

UM, TEAM FINLAND, FINNPARTNERSHIP

SVKK, EAST OFFICE, RUBICON

EBRD / EGP

TEM, ELY-keskukset, TEKES

CESES jäsenineen

Eri alojen yritykset ja muut järjestöt

Nestorien Kansainvälinen valiokunta aktivoi ja motivoi Nestoreita osallistumaan mahdollisiin tuleviin toimeksiantoihin.


Nestorit yhteisty kumppanina

NestorPartners

Tilaajayritys ja Nestorit

Hanke

NestorPartnersin neutraalin asiantuntijaverkoston laajalla osaamisella ja kokemuksella sparrataan ja vauhditetaan yritystoimintaa sekä ratkaistaan ongelmia

Nestorit yhteistyökumppanina

Nestorit

Yritys


Yhteisty

Yhteistyö

NestorPartnersien vahvuuksia yhteistyössä

Senioritasonkokemus; osaaminen ja osaamisensiirto

liikkeenjohdossa ja hallitustehtävissä

teknisessä, talodellisessa ja hallinnollisisessatoiminnassa

projektinjohtokonsultoinnissa

Kiinnostusedistääsuomalaisyritysten ja –toimijoidenetua ja suomalaistenmahdollisuuksia

Valmiussenioritasontoimeksiantoihin, kutentekemään tai johtamaan

lyhytaikaisiaasiantuntijatehtäviäkohdemaissa

ratkaisujenarviointeja ja evaluointeja

konsultointia, ongelmienratkaisuja

lausuntoja

johtoryhmä- tai ohjausryhmätyöskentelyä

mentorointia, sparrausta

koulutushankkeita

NestorPartners 2014


Kansainv linen toiminta3

Kansainvälinen toiminta

Yhteistyön markkinoinnissa ja kehittämisessä korostetaan Nestorien

 • Kokemusta

 • Osaamista

 • Puolueettomuutta

 • Joustavuutta

 • Tiimityöskentelyä

 • Verkottumista ja yhteistyökykyä

 • Arviointi- ja evaluointitaitoja


Kansainv linen toiminta4

Kansainvälinen toiminta

Esimerkki rakennus- ja kiinteistöalalta

Suomalaisia yrityksiä Venäjälle:

 • Nestorien tähän mennessä toteuttamia toimeksiantoja:

  • markkinaselvitykset, sijaintipaikkaselvitykset

  • strategia- yms. asiantuntijakonsultointi

  • tontinhankintapalvelut

  • hankekehitys

  • yrityskauppajärjestelyt

  • tilaajan edustaja- ja rakennuttamispalvelut

  • yritysklinikat ja esitelmät


Kansainv linen toiminta5

Kansainvälinen toiminta

Nestor-kokemusta EBRD projekteissa:

 • Maatalous & elintarvikeViro, Ukraina, Venäjä, Mongolia

 • PaperiteollisuusVenäjä

 • RakennusteollisuusVenäjä, Georgia

 • SähköteollisuusUkraina

 • Tekstiili, nahka ja jalkineetUkraina, Viro

 • PuuteollisuusUkraina

 • Tukku- ja vähittäiskauppaUkraina, Venäjä

 • MetalliteollisuusUkraina, Venäjä

 • Hygienia ja farmasiaUkraina


Kansainv linen toiminta6

Kansainvälinen toiminta

CESES,

CONFEDERATION OF EUROPEAN SENIOR EXPERT SERVICES

CESES on eurooppalaisten seniorijärjestöjen liitto

Nestorit ja yli 20 vastaavaa järjestöä Euroopassa ovat jäseniä

Kansainvälinen valiokunta (KV) ylläpitää yhteyksiä CESES:iin ja huolehtii, että CESES:istä tulee kansainvälisiä tietoja ja hankemahdollisuuksia Nestoreiden tietoon

CESES on saanut rahoitusta EU:n kehitysapubudjetista

KV-valiokunta ylläpitää myös tietoja Nestoreiden henkilökohtaisesta kiinnostuksesta saada tietoja hankkeista


Kansainv linen toiminta7

Kansainvälinen toiminta

Hankkeet ja rekisteröityminen:

Mahdollisia projekteja on esillä mm.

UM:n nettisivuilla www.formin.fi ja

Hilmassa, www.hankintailmoitukset.fi tai www.hilma.fi

Asiantuntijatehtävät edellyttävät rekisteröitymistä, esim.

Finnpartnership: http://www.finnpartnership.fi

EBRD EGP: http://www.ebrd.com

Asiantuntijat: www.asiantuntijahaku.fi


Yhteystiedot

Yhteystiedot

NestorPartnersry

Pasilan puistotie 2 A00240 Helsinki

www.nestorpartners.fi

GSM  +358 40-701 1227       

E-mail: info@nestorpartners.fi

PuheenjohtajaJarmoKuusivuori

ToiminnanjohtajaElizabeth Asikainen

Kansainvälisen valiokunnan puheenjohtaja Kari Sipilä kari.sipila@futureinnovations.fi GSM +358 400 70 1007

Kansainvälisen valiokunnan sihteeri Kari Tolvanen kari.kalevi.tolvanen@gmail.com GSM +358 50 556 2534

NestorPartners 2014

14


 • Login