De rol van RI&E/ARBO begeleide duik (3* duiker) - PowerPoint PPT Presentation

De rol van ri e arbo begeleide duik 3 duiker
Download
1 / 10

  • 74 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

De rol van RI&E/ARBO begeleide duik (3* duiker). Lesdoelstelling : Over 15 minuten hebben de cursisten onder andere door discussie inzicht verkregen in de kaders en regels voor wat betreft de RI&E en ARBO bij een begeleide duik door een 3* duiker.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

De rol van RI&E/ARBO begeleide duik (3* duiker)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


De rol van ri e arbo begeleide duik 3 duiker

De rol van RI&E/ARBO begeleide duik (3* duiker)

Lesdoelstelling: Over 15 minuten hebben de cursisten onder andere door discussie inzicht verkregen in de kaders en regels voor wat betreft de RI&E en ARBO bij een begeleide duik door een 3* duiker.

1* Instructeur i.o.- 2014


De rol van ri e arbo begeleide duik 3 duiker1

De rol van RI&E/ARBO begeleide duik (3* duiker)

Is er een Risico Inventarisatie en Evaluatie benodigd bij een begeleide duik?

  • Gelden voor de begeleidend 3* duiker dezelfde ARBO regels als voor een duik-instructeur

1* Instructeur i.o.- 2014

2


De rol van ri e arbo begeleide duik 3 duiker2

De rol van RI&E/ARBO begeleide duik (3* duiker)

Waarom deze afvraging?

NOB-site, mijn waarneming:

- Verantwoordelijkheden voor instructeurs aanwezig en duidelijk, maar verantwoordelijkheden voor begeleidende 3* duikers vrij beperkt en lastig te filteren.

Wordt wél veel gebruik van gemaakt:

‘De begeleide duik is één van de drie gebieden van dienstverlening van een duikvereniging/duikschool.’

1* Instructeur i.o.- 2014


De rol van ri e arbo begeleide duik 3 duiker3

De rol van RI&E/ARBO begeleide duik (3* duiker)

RvVD: Hiervan is sprake wanneer een duiker in opleiding voor een brevet of specialisatie geen specifieke vaardigheden meer hoeft aan te leren, maar wel ervaring hiermee moet opdoen.

Vraag: Wanneer mag je het middel ‘begeleide duik’ inzetten?

Voorwaarden:

Een begeleide duik van een leerling mag alleen na autorisatie van een daartoe bevoegd instructeur worden uitgevoerd door een NOB 3*-duiker (of gelijkwaardig).

Wanneer het om specialisaties gaat, moet de begeleidende 3*-duiker zelf in het bezit zijn van de desbetreffende specialisatie.

1* Instructeur i.o.- 2014

4


De rol van ri e arbo begeleide duik 3 duiker4

De rol van RI&E/ARBO begeleide duik (3* duiker)

Begeleide duiken

Het bestuur van een vereniging stelt een programma op voor de georganiseerde en/ofbegeleide duiken. In overleg met een daartoe door het bestuur aangezochte 2*-instructeur worden duikplaats(en) en de voor deze duikplaats/activiteit gevraagde brevettering van de deelnemers vastgelegd.

Tevens stellen zij een noodplan op voor de gekozen duikplaats.

Stelling: Je mag nooit een begeleide duik doen op een duikstek die niet is geïnventariseerd en aangewezen door je bestuur.

1* Instructeur i.o.- 2014

5


De rol van ri e arbo begeleide duik 3 duiker5

De rol van RI&E/ARBO begeleide duik (3* duiker)

Voor het uitvoeren van de geplande duik moeten de aanwezige instructeurs en/of 3*-duikers ter plaatse een risico-inventarisatie uitvoeren.

Begeleide duiken die plaatsvinden tijdens een georganiseerde duik vallen onder dezelfde eisen.

Stelling: Als de duikstek reeds is goedgekeurd vanuit bestuur is een RI&E overbodig.

1* Instructeur i.o.- 2014

6


De rol van ri e arbo begeleide duik 3 duiker6

De rol van RI&E/ARBO begeleide duik (3* duiker)

De ARBO-wet komt in beeld zodra er sprake is van een gezagsverhouding.

Dan geldt onderstaand:

Artikel 6.13.3 Arbeidsomstandighedenbesluit:

Op duikarbeid met Self-Contained Underwater BreathingApparatus (SCUBA), bestaande uit de instructie van sportduikers tot een duikdiepte van maximaal 50 meter, met een decompressietijd van ten hoogste 20 minuten en met een partiële zuurstofdruk in het ademgas van maximaal 1,4.10^5 PA, zijn uitsluitend de artikelen 6.14 en 6.15, eerste lid, onder a en b en d, van toepassing.

1* Instructeur i.o.- 2014

7


De rol van ri e arbo begeleide duik 3 duiker7

De rol van RI&E/ARBO begeleide duik (3* duiker)

Uit Arbo voor duik-instructeurs: ‘Zodra een vereniging of persoon (bijvoorbeeld een sportduikinstructeur of andere beroepsduiker) opdracht geeft tot het verzorgen van een instructie en deze opdracht ook wordt uitgevoerd, ontstaat er een gezagsverhouding.’

Een 3*-duiker heeft GEEN bevoegdheid tot het geven van sportduikinstructie!

Stelling: de ARBO-wet is niet van toepassing op een begeleide duik door een 3* duiker

1* Instructeur i.o.- 2014

8


De rol van ri e arbo begeleide duik 3 duiker8

De rol van RI&E/ARBO begeleide duik (3* duiker)

Vragen?

1* Instructeur i.o.- 2014

9


De rol van ri e arbo begeleide duik 3 duiker9

De rol van RI&E/ARBO begeleide duik (3* duiker)

Lesdoelstelling: Binnen 15 minuten hebben de cursisten onder andere door discussie inzicht verkregen in de kaders en regels voor wat betreft de RI&E en ARBO bij een begeleide duik door een 3* duiker.

- Heb ik dit bereikt?

Mijn uitdaging: - Is mijn lesdoelstelling SMART (genoeg)?

1* Instructeur i.o.- 2014

10


  • Login