Teorie kszta tuj ce administracj w pa stwach europejskich
Download
1 / 15

Teorie kształtujące administrację w państwach europejskich - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Teorie kształtujące administrację w państwach europejskich. Model biurokracji Maxa Webera (1922 r.). Cechuje się ciągłością, precyzją i szybkością działania, całkowitym posłuszeństwem pracowników oraz koniecznością stałego obniżania kosztów.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Teorie kształtujące administrację w państwach europejskich' - keegan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Model biurokracji maxa webera 1922 r
Model biurokracji Maxa Webera (1922 r.) europejskich

 • Cechuje się ciągłością, precyzją i szybkością działania, całkowitym posłuszeństwem pracowników oraz koniecznością stałego obniżania kosztów.

 • Weber kładł szczególny nacisk na depersonalizację stosunków wewnętrznych organizacji administracyjnej


Model biurokracji maxa webera 1922 r1
Model biurokracji Maxa Webera (1922 r.) europejskich

 • Cechy:

  • Ciągłość organizacyjna funkcji urzędowych wyrażająca się podporządkowaniem organizacyjnym i takim powiązaniem stanowisk między sobą, że zapewnia to ciągłość wykonywania poleceń służbowych

  • Podział zadań, który polega na precyzyjnym określeniu dla każdego stanowiska zakresu kompetencji (obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności)

  • Przejrzysta hierarchia organizacyjna


Model biurokracji maxa webera 1922 r2
Model biurokracji Maxa Webera (1922 r.) europejskich

 • Zarządzanie organizacją administracyjną opiera się na:

  • normach stanowiących prawo powszechnie obowiązujące

  • rozdzieleniu członków organizacji od jej własności

  • pisemnym formułowaniu wszelkich aktów administracyjnych i decyzji

  • silnej kontroli zewnętrznej


Poweberowskie koncepcje administracji wg m abbot a i lowell a
Poweberowskie koncepcje administracji wg. M. Abbot’a i Lowell’a

 • Dobra organizacja powinna coraz lepiej i skuteczniej eliminować ze spraw urzędowych miłość, nienawiść i czysto osobiste emocjonalne elementy, które nie podlegają weryfikacji.

 • Istotą struktury organizacyjnej jest racjonalność.

 • Duch sformalizowanych, bezosobowych stosunków w administracji jest konieczny do wyodrębnienia uprawnień i obowiązków organizacyjnych od życia prywatnego urzędników

 • Działając tylko bezosobowo urzędnicy zapewnić mogą racjonalność procesu decyzyjnego.

 • Gwarantuje to równe traktowanie wszystkich podwładnych


Szko a organiczna e mayo p selznick
Szkoła organiczna Lowell’a(E. Mayo, P. Selznick)

 • Organizacja administracyjna jest złożoną instytucją stale przystosowującą się do zmieniającego się otoczenia.

 • Istotne są personalne więzi między jej uczestnikami dające poczucie bezpieczeństwa

 • Więziom wewnętrznym podporządkowana musi być efektywność organizacji

 • Zachowuje się jak żywy organizm („organiczna” jak u człowieka organizm biologiczny


Szko a racjonalna h simon ch bernard
Szkoła racjonalna Lowell’a(H. Simon, Ch. Bernard)

 • Sensem każdej organizacji administracyjnej jest jej skuteczne działanie uwarunkowane jej racjonalną strukturą i racjonalnymi mechanizmami zarządzania

 • Zadania i kompetencje w racjonalnej administracji deleguje się na niższe szczeble w dół

 • Kontrolę zewnętrzną w takiej organizacji ogranicza się na rzecz samokontroli


Szko a filozoficzno motywacyjna v thompson r golembiewski ch hodghinson
Szkoła filozoficzno-motywacyjna Lowell’a(V.Thompson, R.Golembiewski, Ch. Hodghinson

 • Wiąże cele i wartości organizacyjne z motywacją ludzkich działań.

 • Organizacja jest tylko polem do działania urzędników

 • Urzędnicy tworzą, utrzymują i niszczą organizację

 • Funkcjonuje jak żywy organizm, który jest silny zaletami ludzi, którzy w nim pracują a słaby, ich słabościami

 • Motywacja do działania sięga poza formalno-prawne uwarunkowania organizacji, aż po etyczne wartości dobra i zła


Szczeble etycznej motywacji urz dnik w wg kohlberga
Szczeble etycznej motywacji urzędników wg Kohlberga Lowell’a

 • Definiują stopień etycznej dojrzałości personelu organizacji administracyjnej.

 • Określają stopień koncentracji urzędników na:

  • zakazach i karach

  • współdziałaniu wewnątrz organizacji

  • zachowaniu osobistej pozycji w organizacji

  • prawie i obowiązkach prawnych

  • wartościach dobra i zła


Klasyfikacja organizacji administracyjnych wg a etzioni
Klasyfikacja organizacji administracyjnych wg A. Etzioni Lowell’a

 • Opiera się na kryterium stosunków wewnątrz organizacji , jakie obowiązują pomiędzy przełożonymi a podwładnymi

 • A. Etzioni rozróżnia organizacje administracyjne:

  • dyrektywno-przymusowe

  • płatno-wyrachowane

  • prawno-wartościowe


Sta e strukturalne cechy organizacji administracyjnej
Stałe strukturalne cechy organizacji administracyjnej Lowell’a

 • Podział zadań oparty na specjalizacji

 • Hierarchiczny podział władzy i kompetencji

 • Formalny system regulacji prawnej konkretyzujący obowiązki, uprawnienia, zadania i sposoby realizacji zadań


Scentralizowany system administrowania
Scentralizowany system administrowania: Lowell’a

 • Wzmacnia sformalizowaną stronę organizacji

 • Rozszerza normy i procedury, które zabezpieczają władztwo kierownicze

 • Rozbudowuje kontrolę zewnętrzną

 • Redukuje możliwość samodzielnego działania urzędników ograniczając liczbę organów podejmujących istotne decyzje

 • Zamazuje odpowiedzialność za realizowane zadania

 • Rozbudowuje normy wewnątrz-organizacyjne i prawo powielaczowe

 • Prowadzi do autokratycznego modelu zarządzania


Dekoncentracja i decentralizacja administracji
Dekoncentracja i decentralizacja administracji Lowell’a

 • Polega na spłaszczeniu systemu i struktur zarządzania tak, by niewielkie grupy osób, na coraz to niższych szczeblach:

  • samodzielnie planowały wykonanie zadań administracyjnych

  • samodzielnie realizowały te zadania

  • bezpośrednio odpowiadały za realizację tych zadań

  • szukały optymalnych sposobów do coraz bardziej efektywnej realizacji zadań

  • organizowały konkursy na sfinansowanie tych zadań, tak by zrealizowane zostały najbardziej ekonomicznie


Warto ci wsp lne dla organizacji i urz dnik w
Wartości wspólne dla organizacji i urzędników: Lowell’a

 • Godność

 • Potrzeba dokształcania i wprowadzania zmian

 • Uczciwość

 • Orientacja na rezultatach

 • Praca zespołowa


Jeśli bezrefleksyjne życie nie jest warte przeżywania, tym bardziej bezrefleksyjne wartości nie są wartę stosowania

Sokrates


ad