Analiza poređenja u prijevodu Andrićeva romana „Na Drini ćuprija“ na njemački
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 43

Analiza poređenja u prijevodu Andrićeva romana „Na Drini ćuprija“ na njemački Paul Gruber [email protected] PowerPoint PPT Presentation


 • 239 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Analiza poređenja u prijevodu Andrićeva romana „Na Drini ćuprija“ na njemački Paul Gruber [email protected] SE: Ivo Andrić: „ Na Drini ćuprija“ – Poetik, Stilistik und Linguistik LV-Leiter: O.Univ.-Prof. Mag. Dr.phil . Branko Tosovi ć SS12

Download Presentation

Analiza poređenja u prijevodu Andrićeva romana „Na Drini ćuprija“ na njemački Paul Gruber [email protected]

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Analiza poređenja u prijevodu Andrićeva romana „Na Drini ćuprija“ na njemački

Paul Gruber

[email protected]

SE: Ivo Andrić: „ Na Drini ćuprija“ – Poetik, Stilistik und Linguistik

 • LV-Leiter: O.Univ.-Prof. Mag. Dr.phil. Branko Tosović

 • SS12

 • Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz


Sadržaj

 • Šta je poređenje

 • Hipoteza

 • Analitička šema

 • Analiza poređenja u romanu „Na Drini ćuprija“

 • Zaključak


Poređenje(Burger 2010: 46-47.)

AdresatSubjekt

Neko/Neštomutna voda

„Tertium comparationis“

jasan/ jasno


Hipoteza

 • Prvapremisa:

  I doslovanprijevodmožekaoiprijevodkoji se

  previšeudaljava od originalabitiproblematičan.

 • Drugapremisa:

  Pogotovoje zapoređenjaveomavažno da se ta

  različitostuzme u obzir.


Hipoteza

Štosupoređenjakoja se u različitimjezicimarazlikujupo

tertiumucomparationisuiličiji se pojediničlanovi

razlikuju u pogleduuobičajnostiizmeđuizvorneiciljne

kulturedoslovnijaprevedena, to je vjerojatnije da se

uvozijedanstraniliegzotičanprizvuk u prijevodkojine

odgovarau originaluizraženojatmosferi.


Analitička šema (Vrste poređenja)

 • Graduativna poređenja (Hahnemann 1999: 50-55.)

  • „Tertium comparationis“ je pridjev

  • Identičnost ili sličnost

  • 53 primjerka u romanu „Na Drini ćuprija“


Analitička šema (Vrste poređenja)

 • Analogijska poređenja (Hahnemann 1999: 103-142.)

  • „tertium comparationis“ je glagol

  • Funkcija/uloga ili kvalitet zbivanja

  • „kao“ ili „poput“ (nema „poput“ u romanu)

  • Predikativna dopuna ili modifikacijski dodatak


Analitička šema (Kategorije)

 • 1. kategorija: Doslovan prijevod

  • Prijevod koji nije problematičan

  • Prijevod koji je problematičan


Analitička šema (Kategorije)

 • 2. kategorija: prijevod koji nije doslovan

  • Modificiranja ne mijenjaju oblik poređenja (n.pr.: pojedina je riječ dodana)

  • Modificiranja mijenjaju oblik poređenja (poređenje se gubi, poređenje je zamjenjen sasvim drugačijem poređenjem)


Analiza poređenja u „Na Drini ćuprija“

 • Graduativna poređenja

  • 53 primjera

 • Analogijska poređenja

  • 329 primjera


Graduativna poređenja

 • 39 doslovno prevedenih poređenja (38 neproblematičnih)

 • 14 promijenjeno pri prijevodu


Neproblematičnidoslovniprijevodi

„Pismo koje je stiglo od njega bilo je savršeno

sročeno, jedan mali uzorak literarne veštine, ali

odmerenokao advokatsko mišljenje i jasno i

prozirno kao prazan sud od stakla.“


Neproblematičnidoslovniprijevodi

„Der Brief, der von ihm eintraf, war vollendet

formuliert, ein kleines Muster literarischer Kunst,

aber abgewogen wie die Meinung eines Advokaten

und klar und durchsichtig formuliert wie ein

leeres Glasgefäß.“


Neproblematičnidoslovniproijevodi

“Taj mladić u dvadeset i trećoj godini bio je

Džinovskog rasta i detinje duše, snažan kao

medved i stidljiv kao devojka.“


Neproblematični doslovni prijevodi

„Dieser dreiundzwanzigjährige Mann war von

riesenhaftem Wuchs und kindlichem Gemütstark

wie ein Bär und schüchtern wie ein Mädchen.“


Problematični doslovni prijevodi

“Zbacio sa sebe feredžu, gurnuo Jelenku na

žandarma tako snažno da su se oboje zaneli (jer

on je sitan i malena rasta, ali jak kao zemlja, a

ima srce mimo druge ljudi!)“.


Problematični doslovni prijevodi

“Еrwarf die Feredžaab und stießJelenkamitsolcher

Kraft gegenden Gendarmen, dassbeidetaumelten

(denneristschmächtigund klein von Gestalt, aber

stark wie die Erdeund hat einHerzwienurseltenein

Mensch!)“.


Promijenjena prijevoda (g. p.)

 • 13 primjera

 • U 7 se ne mijenja glavni oblik poređenja.

 • U 6 se mijenja glavni oblik poređenja.


Grupa manjih promjena

 • Zamijenio se „agens“ (1 primjer).

 • Poređenje se pretvorilo u poredbenurečenicu (1 primjer).

 • Zamijenila se pojedinariječilivrstariječi (11 primjera).


Grupa manjih promjena

“Jer, većinu kasabalijskih događaja muderis nije smatrao dovoljno važnim ni dostojnima da uđu u njegovu hroniku, zbog toga je ona ostala tako neplodna, suva i štura kao ohola usedelica.“


Grupa manjih promjena

“Denn die meisten Stadtereignisse hielt der Muderis nicht für wichtig oder würdig genug, in seine Chronik einzugehen. Daher war sie karg, trocken und unfruchtbar wie eine hochmütige alte Jungfrau.“


Grupa većih promjena

 • Poređenje se izgubilo (4 primjera).

 • Poređenje je zamijenjenodrugačijempoređenjem

  (2 primjera)


Grupa većih promjena

„Вio je riđ, visok i punčovek, u besprekornojmodroj

uniformi, sažutimgajtanima, crvenimkićkankama, sa

srebrnimzvezdicamapodvratom, kaobeharbelim

kožnimrukavicama na rukama i crvenimfesomna

glavi.“


Grupa većih promjena

„Еr war ein rothaariger, großer und fülliger Mann,

in einer tadellosen blauen Uniform, mit gelben

Schnüren, roten Troddeln und silbernen Sternen

am Kragen, schneeweißen Lederhandschuhen an

den Händen und einem roten Fez auf dem Kopf.“


Grupa većih promjena

“To je čovek ćutljiv a nemiran, mršav i crn kao ugarak.“

“Das war ein schweigsamer, aber unruhiger Mann,

mager und schwarz wie ein Rabe.“


Grupa većih promjena

“Мršava je i žuta u licu; kosa bez sjaja i retka na

temenu; a zubi, njeni sjajni i nekad kao grad tvrdi

zubi, proredili se i požuteli.“


Grupa većih promjena

“Sie war mager und blaß im Gesicht; das Haar

glanzlos und schütter am Scheitel, und ihre Zähne,

einst strahlend und fest wie Stein, hatten sich

gelichtet und gelb gefärbt.“


Analogijska poređenja

 • 329 analogijskihpoređenja (bezvremenskapoređenjai bez„kaoslučajno“, „kaouzgred“, „kaoobično“, „kaonehatno“)

 • 56 je promjenjenopriprijevodu.


Neproblematični doslovni prijevodi

„Slušaj, takotiovogionogsvijeta, učinidobroiprobodi

me, da se ne mučimkao pas.“

„Hör zu, bei dieser und jener Welt, tu ein gutes Werk und

erstich mich, damit ich mich nicht wie ein Hund quälen

muss.“


Neproblematični doslovni prijevodi

“I opet bi se dizao i počinjao da igra, šireći ruke,

pucketajući prstima i vijući se u pasu kao čengija,

dokazujući sve novim živim i oštrim pokretima da nije na kocu, i dahćući u ritmu igre .“


Neproblematični doslovni prijevodi

“Und wiedererhobersich und begannzutanzen, mit

ausgebreitetenArmen, mit den Fingernschnalzend

und sichin den HüftenwieeineTänzerinwiegend, um

mitimmerneuenlebhaftenund hastigenBewegungenzubeweisen, dassernicht auf demPfahl war.“


Neproblematični doslovni prijevodi

„StarigazdaMihailo, njegova baba isnaha, služeoveneobičnegostekaonaslavi.“

„Der alte Mihailo, seine Frau und seine Schwiegertochter bewirteten diese

ungewöhnlichen Gäste wie bei der Slava.“


Problematični doslovni prijevodi

“S vremena na vrijeme bi obišao izložene glave na kolju, kao bostandžija bostan, pa bi opet legao na svoju dasku u hladu, zevajući i protežući se, težak, krmeljiv i dobroćudan, kao prestareo torni pas rundov.“


Problematični doslovni prijevodi

“Von Zeit zu Zeit inspizierte er die auf den Pfählen

ausgestellten Köpfe, wie ein Melonengärtner seine

Melonen, um sich dann wieder auf sein Brett im

Schatten zu legen, gähnend und sich streckend,

schwerfällig, triefäugig und gutmütig, wie ein zotteliger Schäferhund.“


Promijenjena poređenja (a. p.)

 • 54 poređenja

  • 41 grupa manjih promjena

  • 13 grupa većih promjena


Grupa manjih promjena

 • Agens rečenice se promijenio (3 primjera)

 • Pojedina riječ ili relativna rečenica je dodana ili ispala (6 primjera)

 • Poređenje u poredbenu rečenicu (7 primjera)

 • Zamijenjena je pojedina riječ ili vrsta riječi (25 primjera)


Grupa manjih promjena

“Вijesanvlah (psi mu se mesa nabili!) skačemubasiruu oči, vičenanjegakaonamlađegiprijeti mu u glavu.“

“Der wütendeWalache - mögenihn die Hundefressen-fielüberMubasir her, schrieihnwieeinenUntergebenenan und drohteihmmitdemTod.“


Grupa manjih promjena

„Najstariji i najboljiTurciizvarošiodlazečesto u Crnčukaona nekihadžilukda posede i porazgovarajusaŠemsibegom.“

„Die ältesten und besten Türken der Stadt pilgertenoft nach Crnčawie in einen Wallfahrtsort, um Šemsibegzu besuchen und mit ihm zu sprechen.“


Grupa manjih promjena

“Оva kasaba na samoj granici Bosne i Srbije oduvek je u neposrednoj vezi i stalnom dodiru sa svim što se dešava u Srbiji, srasla sa njom 'kao nokat i meso'.“


Grupa manjih promjena

“Die Stadt direkt an der Grenze zwischen Bosnien und Serbien, stand schon seit jeher in unmittelbarer Verbindung und ständiger Berührung mit allem, was in Serbien vorging, sie war mit ihm „wie der Nagel mit dem Finger“ verwachsen.“


Grupa većih promjena

 • Izgubilose poređenje (9 primjera)

 • Poređenje je zamijenjenodrugačijempoređenjem (4

  primjera)


Literatura

 • Ivorna literatura:

  • Ivo Andrić (1963): “Na Drini ćuprija”. Zagreb: Mladost. (= Sabrana djela Ive Andrića)

  • Ivo Andrić (2011): “Die Brücke über die Drina. Eine Chronik aus Višegrad”. Dt. von Ernst E. Jonas. Überarb. von Katharina Wolf-Grießhaber. Wien: Zsolnay.


Literatura

 • Stručnaliteratura:

  • Burger, Harald (2010): “Phraseologie. EineEinführung am Beispiel des Deutschen.” 4., neubearb. Auflage. Berlin: Erich Schmidt Verlag. (= Grundlagen der Germanistik; 36)

  • Engel, Ulrich/Pavica Mrazović [Hrsg.] (1986): “Kontrastive Grammatik. Deutsch-Serbokroatisch.” Novi Sad: Prosveta. (= Radoviinstitutazastranejezike I književnosti; 7)

  • Hahnemann, Suzan (1999): „Vergleiche im Vergleich. Zur Syntax und Struktur ausgewählter Vergleichstrukturen mit ‚als‘ und ‚wie‘ im Deutschen.“ Tübingen: Niemeyer. (= Linguistische Arbeiten; 397)

  • Mrazović, Pavica (2009): “Gramatikasrpskogjezikazastrance.” 2., überarb. u. erw. Auflage. SremskiKarlovci/Novi Sad: ZoranStojanović.


 • Login