Download

Analiza poređenja u prijevodu Andrićeva romana „Na Drini ćuprija“ na njemački Paul Gruber pauljg@gmx.net


Advertisement
/ 43 []
Download Presentation
Comments
keegan
From:
|  
(1073) |   (0) |   (0)
Views: 28 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
Analiza poređenja u prijevodu Andrićeva romana „Na Drini ćuprija“ na njemački Paul Gruber pauljg@gmx.net SE: Ivo Andrić: „ Na Drini ćuprija“ – Poetik, Stilistik und Linguistik LV-Leiter: O.Univ.-Prof. Mag. Dr.phil . Branko Tosovi ć SS12
Analiza poređenja u prijevodu Andrićeva romana „Na Drini ćuprija“ na njemački Paul Gruber pauljg@gmx.net

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Analiza poredenja u prijevodu andriceva romana na drini cuprija na njemacki paul gruber pauljggmx se ivo andSlide 1

Analiza poređenja u prijevodu Andrićeva romana „Na Drini ćuprija“ na njemački

Paul Gruber

pauljg@gmx.net

SE: Ivo Andrić: „ Na Drini ćuprija“ – Poetik, Stilistik und Linguistik

 • LV-Leiter: O.Univ.-Prof. Mag. Dr.phil. Branko Tosović

 • SS12

 • Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz

Sadr ajSlide 2

Sadržaj

 • Šta je poređenje

 • Hipoteza

 • Analitička šema

 • Analiza poređenja u romanu „Na Drini ćuprija“

 • Zaključak

Pore enje burger 2010 46 47Slide 3

Poređenje(Burger 2010: 46-47.)

Adresat Subjekt

Neko/Nešto mutna voda

„Tertium comparationis“

jasan/ jasno

HipotezaSlide 4

Hipoteza

 • Prvapremisa:

  I doslovanprijevodmožekaoiprijevodkoji se

  previšeudaljava od originalabitiproblematičan.

 • Drugapremisa:

  Pogotovoje zapoređenjaveomavažno da se ta

  različitostuzme u obzir.

Hipoteza1Slide 5

Hipoteza

Štosupoređenjakoja se u različitimjezicimarazlikujupo

tertiumucomparationisuiličiji se pojediničlanovi

razlikuju u pogleduuobičajnostiizmeđuizvorneiciljne

kulturedoslovnijaprevedena, to je vjerojatnije da se

uvozijedanstraniliegzotičanprizvuk u prijevodkojine

odgovarau originaluizraženojatmosferi.

Analiti ka ema vrste pore enjaSlide 6

Analitička šema (Vrste poređenja)

 • Graduativna poređenja (Hahnemann 1999: 50-55.)

  • „Tertium comparationis“ je pridjev

  • Identičnost ili sličnost

  • 53 primjerka u romanu „Na Drini ćuprija“

Analiti ka ema vrste pore enja1Slide 7

Analitička šema (Vrste poređenja)

 • Analogijska poređenja (Hahnemann 1999: 103-142.)

  • „tertium comparationis“ je glagol

  • Funkcija/uloga ili kvalitet zbivanja

  • „kao“ ili „poput“ (nema „poput“ u romanu)

  • Predikativna dopuna ili modifikacijski dodatak

Analiti ka ema kategorijeSlide 8

Analitička šema (Kategorije)

 • 1. kategorija: Doslovan prijevod

  • Prijevod koji nije problematičan

  • Prijevod koji je problematičan

Analiti ka ema kategorije1Slide 9

Analitička šema (Kategorije)

 • 2. kategorija: prijevod koji nije doslovan

  • Modificiranja ne mijenjaju oblik poređenja (n.pr.: pojedina je riječ dodana)

  • Modificiranja mijenjaju oblik poređenja (poređenje se gubi, poređenje je zamjenjen sasvim drugačijem poređenjem)

Analiza pore enja u na drini uprijaSlide 10

Analiza poređenja u „Na Drini ćuprija“

 • Graduativna poređenja

  • 53 primjera

 • Analogijska poređenja

  • 329 primjera

Graduativna pore enjaSlide 11

Graduativna poređenja

 • 39 doslovno prevedenih poređenja (38 neproblematičnih)

 • 14 promijenjeno pri prijevodu

Neproblemati ni doslovni prijevodiSlide 12

Neproblematičnidoslovniprijevodi

„Pismo koje je stiglo od njega bilo je savršeno

sročeno, jedan mali uzorak literarne veštine, ali

odmerenokao advokatsko mišljenje i jasno i

prozirno kao prazan sud od stakla.“

Neproblemati ni doslovni prijevodi1Slide 13

Neproblematičnidoslovniprijevodi

„Der Brief, der von ihm eintraf, war vollendet

formuliert, ein kleines Muster literarischer Kunst,

aber abgewogen wie die Meinung eines Advokaten

und klar und durchsichtig formuliert wie ein

leeres Glasgefäß.“

Neproblemati ni doslovni proijevodiSlide 14

Neproblematičnidoslovniproijevodi

“Taj mladić u dvadeset i trećoj godini bio je

Džinovskog rasta i detinje duše, snažan kao

medved i stidljiv kao devojka.“

Neproblemati ni doslovni prijevodi2Slide 15

Neproblematični doslovni prijevodi

„Dieser dreiundzwanzigjährige Mann war von

riesenhaftem Wuchs und kindlichem Gemüt stark

wie ein Bär und schüchtern wie ein Mädchen.“

Problemati ni doslovni prijevodiSlide 16

Problematični doslovni prijevodi

“Zbacio sa sebe feredžu, gurnuo Jelenku na

žandarma tako snažno da su se oboje zaneli (jer

on je sitan i malena rasta, ali jak kao zemlja, a

ima srce mimo druge ljudi!)“.

Problemati ni doslovni prijevodi1Slide 17

Problematični doslovni prijevodi

“Еrwarf die Feredžaab und stießJelenkamitsolcher

Kraft gegenden Gendarmen, dassbeidetaumelten

(denneristschmächtigund klein von Gestalt, aber

stark wie die Erdeund hat einHerzwienurseltenein

Mensch!)“.

Promijenjena prijevoda g pSlide 18

Promijenjena prijevoda (g. p.)

 • 13 primjera

 • U 7 se ne mijenja glavni oblik poređenja.

 • U 6 se mijenja glavni oblik poređenja.

Grupa manjih promjenaSlide 19

Grupa manjih promjena

 • Zamijenio se „agens“ (1 primjer).

 • Poređenje se pretvorilo u poredbenurečenicu (1 primjer).

 • Zamijenila se pojedinariječilivrstariječi (11 primjera).

Grupa manjih promjena1Slide 20

Grupa manjih promjena

“Jer, većinu kasabalijskih događaja muderis nije smatrao dovoljno važnim ni dostojnima da uđu u njegovu hroniku, zbog toga je ona ostala tako neplodna, suva i štura kao ohola usedelica.“

Grupa manjih promjena2Slide 21

Grupa manjih promjena

“Denn die meisten Stadtereignisse hielt der Muderis nicht für wichtig oder würdig genug, in seine Chronik einzugehen. Daher war sie karg, trocken und unfruchtbar wie eine hochmütige alte Jungfrau.“

Grupa ve ih promjenaSlide 22

Grupa većih promjena

 • Poređenje se izgubilo (4 primjera).

 • Poređenje je zamijenjenodrugačijempoređenjem

  (2 primjera)

Grupa ve ih promjena1Slide 23

Grupa većih promjena

„Вio je riđ, visok i punčovek, u besprekornojmodroj

uniformi, sažutimgajtanima, crvenimkićkankama, sa

srebrnimzvezdicamapodvratom, kaobeharbelim

kožnimrukavicama na rukama i crvenimfesomna

glavi.“

Grupa ve ih promjena2Slide 24

Grupa većih promjena

„Еr war ein rothaariger, großer und fülliger Mann,

in einer tadellosen blauen Uniform, mit gelben

Schnüren, roten Troddeln und silbernen Sternen

am Kragen, schneeweißen Lederhandschuhen an

den Händen und einem roten Fez auf dem Kopf.“

Grupa ve ih promjena3Slide 25

Grupa većih promjena

“To je čovek ćutljiv a nemiran, mršav i crn kao ugarak.“

“Das war ein schweigsamer, aber unruhiger Mann,

mager und schwarz wie ein Rabe.“

Grupa ve ih promjena4Slide 26

Grupa većih promjena

“Мršava je i žuta u licu; kosa bez sjaja i retka na

temenu; a zubi, njeni sjajni i nekad kao grad tvrdi

zubi, proredili se i požuteli.“

Grupa ve ih promjena5Slide 27

Grupa većih promjena

“Sie war mager und blaß im Gesicht; das Haar

glanzlos und schütter am Scheitel, und ihre Zähne,

einst strahlend und fest wie Stein, hatten sich

gelichtet und gelb gefärbt.“

Analogijska pore enjaSlide 28

Analogijska poređenja

 • 329 analogijskihpoređenja (bezvremenskapoređenjai bez„kaoslučajno“, „kaouzgred“, „kaoobično“, „kaonehatno“)

 • 56 je promjenjenopriprijevodu.

Neproblemati ni doslovni prijevodi3Slide 29

Neproblematični doslovni prijevodi

„Slušaj, takotiovogionogsvijeta, učinidobroiprobodi

me, da se ne mučimkao pas.“

„Hör zu, bei dieser und jener Welt, tu ein gutes Werk und

erstich mich, damit ich mich nicht wie ein Hund quälen

muss.“

Neproblemati ni doslovni prijevodi4Slide 30

Neproblematični doslovni prijevodi

“I opet bi se dizao i počinjao da igra, šireći ruke,

pucketajući prstima i vijući se u pasu kao čengija,

dokazujući sve novim živim i oštrim pokretima da nije na kocu, i dahćući u ritmu igre .“

Neproblemati ni doslovni prijevodi5Slide 31

Neproblematični doslovni prijevodi

“Und wiedererhobersich und begannzutanzen, mit

ausgebreitetenArmen, mit den Fingernschnalzend

und sichin den HüftenwieeineTänzerinwiegend, um

mitimmerneuenlebhaftenund hastigenBewegungenzubeweisen, dassernicht auf demPfahl war.“

Neproblemati ni doslovni prijevodi6Slide 32

Neproblematični doslovni prijevodi

„StarigazdaMihailo, njegova baba isnaha, služeoveneobičnegostekaonaslavi.“

„Der alte Mihailo, seine Frau und seine Schwiegertochter bewirteten diese

ungewöhnlichen Gäste wie bei der Slava.“

Problemati ni doslovni prijevodi2Slide 33

Problematični doslovni prijevodi

“S vremena na vrijeme bi obišao izložene glave na kolju, kao bostandžija bostan, pa bi opet legao na svoju dasku u hladu, zevajući i protežući se, težak, krmeljiv i dobroćudan, kao prestareo torni pas rundov.“

Problemati ni doslovni prijevodi3Slide 34

Problematični doslovni prijevodi

“Von Zeit zu Zeit inspizierte er die auf den Pfählen

ausgestellten Köpfe, wie ein Melonengärtner seine

Melonen, um sich dann wieder auf sein Brett im

Schatten zu legen, gähnend und sich streckend,

schwerfällig, triefäugig und gutmütig, wie ein zotteliger Schäferhund.“

Promijenjena pore enja a pSlide 35

Promijenjena poređenja (a. p.)

 • 54 poređenja

  • 41 grupa manjih promjena

  • 13 grupa većih promjena

Grupa manjih promjena3Slide 36

Grupa manjih promjena

 • Agens rečenice se promijenio (3 primjera)

 • Pojedina riječ ili relativna rečenica je dodana ili ispala (6 primjera)

 • Poređenje u poredbenu rečenicu (7 primjera)

 • Zamijenjena je pojedina riječ ili vrsta riječi (25 primjera)

Grupa manjih promjena4Slide 37

Grupa manjih promjena

“Вijesanvlah (psi mu se mesa nabili!) skačemubasiruu oči, vičenanjegakaonamlađegiprijeti mu u glavu.“

“Der wütendeWalache - mögenihn die Hundefressen-fielüberMubasir her, schrieihnwieeinenUntergebenenan und drohteihmmitdemTod.“

Grupa manjih promjena5Slide 38

Grupa manjih promjena

„Najstariji i najboljiTurciizvarošiodlazečesto u Crnčukaona nekihadžilukda posede i porazgovarajusaŠemsibegom.“

„Die ältesten und besten Türken der Stadt pilgertenoft nach Crnčawie in einen Wallfahrtsort, um Šemsibegzu besuchen und mit ihm zu sprechen.“

Grupa manjih promjena6Slide 39

Grupa manjih promjena

“Оva kasaba na samoj granici Bosne i Srbije oduvek je u neposrednoj vezi i stalnom dodiru sa svim što se dešava u Srbiji, srasla sa njom 'kao nokat i meso'.“

Grupa manjih promjena7Slide 40

Grupa manjih promjena

“Die Stadt direkt an der Grenze zwischen Bosnien und Serbien, stand schon seit jeher in unmittelbarer Verbindung und ständiger Berührung mit allem, was in Serbien vorging, sie war mit ihm „wie der Nagel mit dem Finger“ verwachsen.“

Grupa ve ih promjena6Slide 41

Grupa većih promjena

 • Izgubilose poređenje (9 primjera)

 • Poređenje je zamijenjenodrugačijempoređenjem (4

  primjera)

LiteraturaSlide 42

Literatura

 • Ivorna literatura:

  • Ivo Andrić (1963): “Na Drini ćuprija”. Zagreb: Mladost. (= Sabrana djela Ive Andrića)

  • Ivo Andrić (2011): “Die Brücke über die Drina. Eine Chronik aus Višegrad”. Dt. von Ernst E. Jonas. Überarb. von Katharina Wolf-Grießhaber. Wien: Zsolnay.

Literatura1Slide 43

Literatura

 • Stručnaliteratura:

  • Burger, Harald (2010): “Phraseologie. EineEinführung am Beispiel des Deutschen.” 4., neubearb. Auflage. Berlin: Erich Schmidt Verlag. (= Grundlagen der Germanistik; 36)

  • Engel, Ulrich/Pavica Mrazović [Hrsg.] (1986): “Kontrastive Grammatik. Deutsch-Serbokroatisch.” Novi Sad: Prosveta. (= Radoviinstitutazastranejezike I književnosti; 7)

  • Hahnemann, Suzan (1999): „Vergleiche im Vergleich. Zur Syntax und Struktur ausgewählter Vergleichstrukturen mit ‚als‘ und ‚wie‘ im Deutschen.“ Tübingen: Niemeyer. (= Linguistische Arbeiten; 397)

  • Mrazović, Pavica (2009): “Gramatikasrpskogjezikazastrance.” 2., überarb. u. erw. Auflage. SremskiKarlovci/Novi Sad: ZoranStojanović.


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro