Konstytucja 3 maja
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

Konstytucja 3 maja PowerPoint PPT Presentation


 • 197 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Konstytucja 3 maja. Obraz namalowany przez Jana Matejko. Konstytucja 3 maja. uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Download Presentation

Konstytucja 3 maja

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Konstytucja 3 maja

Konstytucja 3 maja

Obraz namalowany przez Jana Matejko


Konstytucja 3 maja1

Konstytucja 3 maja

 • uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

 • powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.


Konstytucja 3 maja

Konstytucja 3 maja została ustanowiona

ustawą rządową przyjętą tego dnia przez sejm.

Została zaprojektowana w celu poprawienia sytuacji wewnętrznej i

międzynarodowej.

Wprowadzała potrzebne

reformy i zmiany ustrojowe.

Oryginalny manuskrypt Konstytucji 3 maja


Kr l stanis aw august poniatowski jeden z autor w tekstu konstytucji 3 maja

Król Stanisław August Poniatowski, jeden z autorów tekstu Konstytucji 3 maja


Biskup kamieniecki adam stanis aw krasi ski jeden z tw rc w konstytucji 3 maja

Biskup kamieniecki Adam Stanisław Krasiński, jeden z twórców Konstytucji 3 maja


Ignacy potocki wni s wielki wk ad w redakcj ostatecznego kszta tu konstytucji 3 maja

Ignacy Potocki, wniósł wielki wkład w redakcję ostatecznego kształtu Konstytucji 3 maja


Konstytucja 3 maja

 • Wstępny projekt Konstytucji został przygotowany przez

  króla Stanisława Augusta Poniatowskiego z udziałem :

 • Hugona Kołłątaja

 • Stanisława Staszica

 • Ignacego Potockiego

 • Stanisława Małachowskiego

 • oraz osobistego sekretarza króla

 • Scipione Piattoliego


Konstytucja 3 maja

Przyjęcie Konstytucji

Wieczorem 2 maja 1791 w Pałacu Radziwiłłowskim odbyło się zebranie na którym odczytano projekt konstytucji. Tej nocy z 2 na 3 maja w domu marszałka Małachowskiego senatorowie podpisali „Assekuracyę”  - akt poparcia konstytucji. Obrady nad przyjęciem Konstytucji odbyły się na Zamku Królewskim w Warszawie.

Zaprzysiężenie Konstytucji 3 maja, rysunek 

Jana Piotra Norblina

 Do przyjęcia konstytucji przez sejm wezwał poseł Michał Zabiełło , a króla do jej zaprzysiężenia. Król złożył przysięgę na ręce biskupa krakowskiego Feliksa Turskiego, następnie odbyło się nabożeństwo dziękczynne w kolegiacie św. Jana.

Konstytucja została przyjęta 3 maja 1791 przytłaczającą większością głosów, co zostało owacyjnie przyjęte przez tłum zgromadzony przed zamkiem.


Prawa zawarte w konstytucji 3 maja

Prawa zawarte w Konstytucji 3 maja

 • Trójpodział władzy na : ustawodawczą (dwuizbowy parlament)

  wykonawczą (król)

  sądowniczą

 • Prawo powszechnej niepodległości dla szlachty i mieszczaństwa

 • Ograniczenie immunitetów prawnych i politycznych przywilejów szlachty

 • Prawo do posiadania majątku przez mieszczaństwo i zajmowaniu stanowisk oficerskich i w administracyjnych

 • Prawo do uzyskiwania szlachectwa

 • Objęto opieką „prawa i administracji rządowej” chłopów


Zmiany w prawie

Zmiany w prawie

 • Konstytucja zniosła – m.in. liberum veto – szlacheckie „nie pozwalam” wstrzymujące obrady sejmu; konfederacje – związek szlachty utworzony dla osiągnięcia określonych celów; skonfederowane sejmy  oraz nadmierny wpływ sejmików ziemskich .


Konstytucja 3 maja

Prezentacje przygotowała:

Kamila Przybyła kl. VI b

SP- 3 Lubsko


 • Login