technologia i organizacja rob t budowlanych
Download
Skip this Video
Download Presentation
TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH - PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH. ROBOTY MONOLITYCZNE – TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ NA PODSTAWIE WYKŁADÓW P. WOYCIECHOWSKI I A. CHUDAN. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ. Wymagania ogólne: transport nie powinien spowodować segregacji mieszanki betonowej

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH' - keefer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
technologia i organizacja rob t budowlanych

TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY MONOLITYCZNE – TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ

NA PODSTAWIE WYKŁADÓW P. WOYCIECHOWSKI I A. CHUDAN

transport mieszanki betonowej
TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ

Wymagania ogólne: transport nie powinien spowodować

 • segregacji mieszanki betonowej
 • zmiany składu mieszanki betonowej
 • zanieczyszczenia mieszanki betonowej
 • nadmiernego obniżenia temperatury mieszanki bet.
 • zmiany właściwości mieszanki bet. chyba, że założono inaczej
transport mieszanki betonowej1
TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ

Transport powinien:

 • trwać jak najkrócej - dobór odp. środków i organizacja
 • obywać się bez przeładunków o ile to możliwe
 • środki transportu powinny mieć możliwość łatwego oczyszczenia
transport daleki mieszanki betonowej drogowy
TRANSPORT DALEKI MIESZANKI BETONOWEJ (DROGOWY)

Dotyczy tzw. betonu towarowego

 • Definicja wg EN206 - beton zarobiony poza placem budowy […] i dostarczony użytkownikowi przez wyspecjalizowanego producenta w postaci gotowej do użycia mieszanki betonowej.
transport daleki mieszanki betonowej drogowy1
TRANSPORT DALEKI MIESZANKI BETONOWEJ (DROGOWY)

Środki transportu dalekiego:

 • betoniarka samochodowa - urządzenie do mieszania mieszanki betonowej zamontowane na samojezdnym podwoziu, przeznaczone do wytwarzania i transportu mieszanki betonowej (większa prędkość mieszania)
 • mieszalnik samochodowy - urządzenie do mieszania mieszanki betonowej zamontowane na samojezdnym podwoziu, przeznaczone do transportu i utrzymania jednorodności mieszanki betonowej w czasie transportu (mniejsza prędkość mieszania)
 • wywrotka samochodowa - urządzenia przeznaczone do transportu mieszanki betonowej bez mieszania
mieszalniki i betoniarki samochodowe
MIESZALNIKI I BETONIARKI SAMOCHODOWE
 • Przeznaczone do transportu mieszanki suchej (bez wody) lub do transportu gotowej mieszanki o konsystencji plastycznej, półciekłej, ciekłej
 • Mieszalniki samochodowe - do utrzymywania jednorodności gotowej mieszanki ( z wodą ) - prędkość obrotów 2-6/min
mieszalniki i betoniarki samochodowe1
MIESZALNIKI I BETONIARKI SAMOCHODOWE
 • Betoniarki samochodowe - mieszanie takie jak przy produkcji - składniki suche lub z wodą - prdkość 6-18 obr/min. Betoniarki samochodowe pozwalają skrócić czas mieszania w wytwórni, gdyż zapewniają dodatkowy czas efektywnego mieszania w czasie jazdy
 • W przypadku transportu suchych składników wodę dodaje się na placu budowy - albo z dozownika zewnętrznego, albo ze zbiornika dozującego zamontowanego na mieszarce.
mieszalniki i betoniarki samochodowe2
MIESZALNIKI I BETONIARKI SAMOCHODOWE

Charakterystyka betoniarek i mieszalników samochodowych

 • Budowa podobna jak betoniarek wolnospadowych (brak wału z łopatkami) - mieszanie dzięki sile odśrodkowej
 • pojemność od 3 do 12 m3, z tym, że użyteczna stanowi 70-80% geometrycznej
 • prędkość obrotów mieszalnika od 2 do 18 obr/min
 • napęd mieszalnika - hydrauliczny bądź spalinowy
 • napełnianie - przez lej zasypowy
 • rozładunek - różne rozwiązania:
  • przechył gruszki - rzadko
  • rynna zsypowa krótka lub długa wysuwana teleskopowo
  • pompa zamontowana na podwoziu betoniarki
  • przenośnik taśmowy zamontowany na podwoziu betoniarki
wywrotki
WYWROTKI
 • Wywrotki - skrzynia przechylna do tyłu lub na bok, o pojemności 1,5 - 5 m3
 • Przeznaczone są do przewożenia mieszanek betonowych o suchszych konsystencjach - wilgotna, gęstoplastyczna - na niewielkie odległości 4-5 km
 • Powinno się okrywać mieszankę plandekami - ochrona przed zjawiskami atmosferycznymi (deszcz, słońce)
 • Ważna jest szczelność skrzyni ze względu na wyciekanie wody.
transport daleki mieszanki betonowej drogowy2
TRANSPORT DALEKI MIESZANKI BETONOWEJ (DROGOWY)

Czas transportu gotowej mieszanki w betoniarkach zależy od konsystencji mieszanki betonowej, temperatury mieszanki i temperatury zewnętrznej, składników mieszanki (cement, domieszki)

Przy transporcie mieszanek plastycznych i półciekłych zaleca się czas:

 • 1,5 godziny - przy temperaturze 15oC
 • 0,5 godziny - przy temperaturze 30oC
transport daleki mieszanki betonowej drogowy3
TRANSPORT DALEKI MIESZANKI BETONOWEJ (DROGOWY)

TRANSPORT SUCHYCH MIESZANEK

 • Znacznie mniej efektywny, ze względu na współczynnik wykorzystania pojemności mieszalnika.
 • Współczynnik wykorzystania pojemności mieszalnika przy transporcie suchych mieszanek wynosi 0,55 - 0,58.
 • Dozowanie suchych składników do betoniarki samochodowej i transport "na sucho" ze wstępnym mieszaniem. Wodę dozuje się już na placu budowy, najczęściej z własnego zbiornika betoniarki. Czas mieszania do pełnego ujednorodnienia mieszanki jest określany albo w minutach (min. 5 min) albo poprzez minimalną liczbę obrotów mieszalnika ( min 60 obrotów wg. normy branżowej Beton towarowy ).
 • Ze względu na jakość mieszanki ogranicza się maksymalną ilość obrotów dla mieszanki.
 • Czas transportu suchych mieszanek - przy założeniu naturalnej wilgotności kruszywa - do 480 min.
transport bliski mieszanki betonowej
TRANSPORT BLISKI MIESZANKI BETONOWEJ

Transport mieszanki na placu budowy i w obrębie zakładu prefabrykacji

Środki transportu bliskiego

 • pojazdy o napędzie ręcznym - taczki, wózki ręczne itp.
 • wózki akumulatorowe
 • zasypnikiprzenoszone żurawiem
 • przenośniki taśmowe
 • zasypnikpodwieszone na estakadzie ( koleby uchylne, pojemniki otwierane zasuwą od dołu)
 • pompy do betonu
transport bliski mieszanki betonowej1
TRANSPORT BLISKI MIESZANKI BETONOWEJ
 • Rozładunek środka transportu dalekiego na placu budowy następuje bezpośrednio do konstrukcji albo do pojemnika związanego ze środkiem transportu bliskiego (np. pojemnik pompy, zasypnik itp.)
 • W zakładzie prefabrykacji transport bliski łączy odział produkcji mieszanki betonowej z oddziałem produkcji prefabrykatów. Najczęściej odbywa się to bez pośrednich przeładunków.
transport bliski mieszanki betonowej2
TRANSPORT BLISKI MIESZANKI BETONOWEJ

Pojazdy ręczne i wózki akumulatorowe

 • Stosowane głównie w przypadku wytwarzania mieszanki na budowie w małych porcjach, rzadziej przy rozładunku małych porcji mieszanki z betoniarek samochodowych.
 • Ze względu na możliwość segregacji niedopuszczalne są w tym wypadku przeładunki pośrednie
transport bliski mieszanki betonowej3
TRANSPORT BLISKI MIESZANKI BETONOWEJ

Zasypniki przenoszone żurawiem

 • Powszechnie stosowane, zwłaszcza przy betonowaniu mniejszych objętości i przy wykorzystywaniu mieszanek o niskim stopniu ciekłości, a także w zakładach prefabrykacji.
 • Zasypniki mają kształt leja - górą otwarty, dołem zasuwa - otwierana bezpośrednio nad deskowaniem
transport bliski mieszanki betonowej4
TRANSPORT BLISKI MIESZANKI BETONOWEJ

Przenośniki taśmowe

 • Możliwe zastosowanie przy niewielkich odległościach transportu (kilka metrów);
 • Sposób wydajny, ale sprzyja segregacji mieszanki betonowej, stąd stosowane tylko do konsystencji gęstoplast. i plast.
 • Stosunkowo kosztowne utrzymanie sprzętu
 • Prędkość ruchu taśmy - 1-1,2 m/s,
 • kąt nachylenia zależy od konsystencji mieszanki i kierunku ruchu; jeśli transport w dół - nachylenie małe 10-12, jeśli w górę - nieco większe ( 15-18 stopni)
 • Powinna być możliwość przykrycia - przed opadami
transport bliski mieszanki betonowej6
TRANSPORT BLISKI MIESZANKI BETONOWEJ

Zasypniki na estakadzie

 • Wyłącznie w zakładzie prefabrykacji - rozładunek bezpośrednio do formy przez uchylenie koleby lub przez otwarcie zasuwy
transport bliski mieszanki betonowej pompy do betonu
TRANSPORT BLISKI MIESZANKI BETONOWEJ – POMPY DO BETONU

Pompy do betonu

 • Powszechny sposób transportu mieszanki betonowej na budowie zwłaszcza przy betonowaniach dużych objętości
transport bliski mieszanki betonowej pompy do betonu1
TRANSPORT BLISKI MIESZANKI BETONOWEJ – POMPY DO BETONU

Pompą możliwe jest podawanie mieszanki betonowej o określonych właściwościach:

 • konsystencja tzw. "pompowalna" - 8-12 cm opadu stożka ( ew. 4-14 cm), dobrze gdy z domieszkami
 • duża ilość zaprawy w składzie mieszanki
 • kruszywo z odpowiednio dużą ilością drobnych frakcji
 • maksymalne ziarno kruszywa dostosowane do średnicy przewodu
transport bliski mieszanki betonowej pompy do betonu2
TRANSPORT BLISKI MIESZANKI BETONOWEJ – POMPY DO BETONU

Pompy konstruowane są jako samojezdne lub jako przyczepy dwukołowe do holowania za ciągnikiem

Ogólny podział pomp pod względem napędu:

 • hydrauliczno - mechaniczne
 • pneumatyczne
 • mechaniczne - rotorowe (perystaltyczne)
transport bliski mieszanki betonowej pompy do betonu3
TRANSPORT BLISKI MIESZANKI BETONOWEJ – POMPY DO BETONU
 • hydrauliczno - mechaniczne są stosowane najczęściej konstruowane są jako jedno tłokowe lub dwutłokowe zapewniają ciągłość strumienia mieszanki betonowej
 • Pompa zazwyczaj jest połączona z układem rurociągu (rury stalowe), co pozwala pompować mieszankę na większe odległości.
transport bliski mieszanki betonowej pompy do betonu4
TRANSPORT BLISKI MIESZANKI BETONOWEJ – POMPY DO BETONU

Podstawowe parametry standardowych pomp hydraulicznych:

 • Zasięg poziomy - 12-60 m (pompy specjalne: do 4000 m )
 • Zasięg pionowy - 15 - 60 m (pompy specjalne: do 500 m)
 • Kąt obrotu - 360o
 • Średnica rurociągu - 100 - 125 mm
 • Ciśnienie tłoczenia - 45 - 130 barów
 • Długość przewodu gumowego na końcu rury - 3-5m
transport bliski mieszanki betonowej pompy do betonu5
TRANSPORT BLISKI MIESZANKI BETONOWEJ – POMPY DO BETONU

Wydajność pompy

W tech = 60* F*s*n*i*η

 • F - powierzchnia przekroju tłoka w m2
 • s - skok tłoka w m
 • n - liczba skoków tłoka na minutę
 • i - liczba cylindrów ( 1 lub 2)
 • η - współczynnik sprawności
transport bliski mieszanki betonowej pompy do betonu6
TRANSPORT BLISKI MIESZANKI BETONOWEJ – POMPY DO BETONU

Odległość podawania mieszanki betonowej

Dla danej pompy określony jest maksymalny zasięg podawania mieszanki betonowej Lmax

Droga, którą może przebyć mieszanka Lp musi być mniejsza od Lmax

Lp = Lrp + kw*H + Σki*αi/90o

 • Lrp- odległość podawania w rzucie poziomym
 • kw- współczynnik oporów podawania
 • H - odległość podawania w rzucie pionowym
 • ki - współczynnik oporów załamania rurociągu
 • αi - kąt załamania w stopniach
transport bliski mieszanki betonowej pompy do betonu7
TRANSPORT BLISKI MIESZANKI BETONOWEJ – POMPY DO BETONU

Ogólne wymagania dotyczące transportu pompowego

 • minimalna możliwa liczba załamań rurociągu na trasie transportu
 • sprawdzenie ciśnienia urządzenia pompującego przed rozpoczęciem pompowania
 • zwilżenie wewnętrznej powierzchni przewodów i przetłoczenie zaprawy przed rozpoczęciem pompowania mieszanki ( "smarowanie" przewodów)
 • jeśli przerwa w podawaniu przekracza 1/2 godziny czyszczenie i przepłukanie przewodu
ad