slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
اطلاعات

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

اطلاعات - PowerPoint PPT Presentation


  • 181 Views
  • Uploaded on

اطلاعات. اطلاعات اصطلاحي است كه مردم به دلايل مختلف و در موارد گوناگون به كار مي برند و هركس بنا به قصد و هدفي كه دارد معني خاصي از آن مراد مي كند . در برخي نوشته هاي فارسي اطلاعات را برابر خبر و گاه دانش به كار برده اند. مفهوم اطلاعات در حوزه های مختلف.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' اطلاعات' - keefer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

اطلاعات

  • اطلاعات اصطلاحي است كه مردم به دلايل مختلف و در موارد گوناگون به كار مي برند و هركس بنا به قصد و هدفي كه دارد معني خاصي از آن مراد مي كند .
  • در برخي نوشته هاي فارسي اطلاعات را برابر خبر و گاه دانش به كار برده اند.

ثریا طباطبایی، فاطمه اسکندری

slide3

مفهوم اطلاعات در حوزه های مختلف

  • از دیدگاه برجستگان رياضي و فيزيك= انرژي
  • در حوزه زیست شناسی = چیستی اطلاعات موجود در RNA,DNA و پروتئینها
  • در حوزه اطلاع رسانی و ارتباطات :اطلاعات به طور گسترده ای با پیام ها ارتباط پیدا می کند.
  • در حوزه روانشناسی =متغیری که با برداشت حسی، ادراک یا دیگر فرایندهای روانشناختی سرو کار دارد.

ثریا طباطبایی، فاطمه اسکندری

slide4

اطلاعات و آنتروپي

  • آنتروپي در مکانیک
  • آنتروپي در اطلاعات

ثریا طباطبایی، فاطمه اسکندری

slide5

رابطه آنتروپي واطلاعات از دو ديدگاه قابل تامل است:

الف. هر چه آنتروپي بيشتر باشد ، براي رفع آن، نياز به اطلاعات بيشتري است.

ب. هر چه آنتروپي بيشتر باشد، حضور اطلاعات در سيتم كمتر است، يعني سطح دو منبع ارسال كننده و دريافت كننده به هم نزديكتر است.

ثریا طباطبایی، فاطمه اسکندری

slide6

اطلاعات و احتمال

رابطه اطلاعات و احتمال نيز نظير آنتروپي بنابر شيوه برخورد نسبت به آن به دو صورت قابل بررسي است:

الف. هر چه درجه احتمال بالاتر باشد حضور اطلاعات كمتر است.

ب. هر چه درجه احتمال بالاتر باشد براي تبيين آن نياز به اطلاعات بيشتري است.

ثریا طباطبایی، فاطمه اسکندری

slide7

نظريه هاي اطلاعات

با توجه به سياليت و گستردگي اطلاعات كه به اصطلاح همه چيز است و هيچ چيز نيست، بهتر است معناي اطلاعات را در سه سطح بررسي كنيم:

- معناي خاص

- معناي عام

- عام ترين و گسترده ترين معنا

- در سطح نخست كه اطلاعات به معناي اخص آن بررسي مي شود با اطلاعات به منزله ويژگي پيام(كه با احتمالاتي قابل برآورد و اندازه گيري است) برخورد مي شود و نظريه هاي شانون و شانون – ويور در اين سطح قرار دارند.

ثریا طباطبایی، فاطمه اسکندری

slide8

نظريه رياضي ارتباطات شانون

  • كلود شانون، رياضي دان و دانش آموخته موسسه فناوري ماساچوست(ام.آي.تي ) در سال 1948، نظريه مهم خود را با عنوان نظريه رياضي ارتباطات در مقاله اي با همين نام عرضه كرد.
  • در اين مقاله انتقال پيام، در نظام ارتباطي(مثل تلفن يا تلگراف) كه متشكل از فرستنده ، رسانه، گيرنده و فرايندهاي رمزگذاري و رمزگشايي است تحليل و توصيف آماري مي شود و سه عامل مورد تاكيد و توجه است:
  • چگونه رمز گذاري پيام
  • وجود اختلال
  • ظرفيت كانال

ثریا طباطبایی، فاطمه اسکندری

slide9

نظريه رياضي ارتباطات شانون ...

در اين نظريه(كه نظريه ارتباطات است و به نظريه اطلاعات شهرت يافته)، آنچه اهميت دارد توصيف آماري پيام هايي است كه به وسيله رمز ها توليد مي شود و معناي پيام ها هيچ نقشي ندارد. از اين رو سودمندي آن در الكترونيك و علوم رايانه محرز و در مطالعات مربوط به ارتباطات انساني محل تامل است.

ثریا طباطبایی، فاطمه اسکندری

slide10

نظريه رياضي ارتباطات شانون – ويور

- مقاله مهم شانون در سال 1348 منتشر شد و در همين سال دانشگاه ايلينويز، اين مقاله را همراه با مقاله وارن ويور در تك نگاشت كم حجمي منتشر كرد كه به نظريه اطلاعات شانون- ويور معروف شد.

- اهميت اين نظريه که در واقع تفسير تازه اي از نظريه رياضي شانون است، تنها به لحاظ تسهيلي است كه ويور براي بهره گيري دانشمندان علوم اجتماعي از اين نظريه فراهم كرد.

ثریا طباطبایی، فاطمه اسکندری

slide11

تفاوت هاي نظريه شانون و ويور

  • يكي در باب آنتروپي
  • ديگري در زمينه احتمال

ثریا طباطبایی، فاطمه اسکندری

slide12

منابع

1.حری، عباس؛ مروری بر اطلاعات و اطلاع رسانی/تهران:دبیرخانه هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور، نشر کتابخانه، 1372.

2.محسنی، حمید؛ خلاصه مباحث کتابداری و اطلاع رسانی/تهران: پردازش،1389.

3.http://www.portal.nlai.ir

4.http://www.aqlibrary.org

5. http://www.en.wikipedia.org

ثریا طباطبایی، فاطمه اسکندری

slide13

با سپاس از توجه شما

ثریا طباطبایی، فاطمه اسکندری

ad