Znaczenie Internetu w doradztwie zawodowym dla młodzieży - PowerPoint PPT Presentation

Znaczenie internetu w doradztwie zawodowym dla m odzie y
Download
1 / 20

  • 85 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Znaczenie Internetu w doradztwie zawodowym dla młodzieży. Sebastian Błaszczykiewicz. Podsumowanie badań z pracy magisterskiej przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. B. J. Ertelt’a. W badaniach wzięło udział:. 42 mężczyzn. 73 osoby. 31 kobiet. Plany edukacyjno-zawodowe młodzieży. ?.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Znaczenie Internetu w doradztwie zawodowym dla młodzieży

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Znaczenie internetu w doradztwie zawodowym dla m odzie y

Znaczenie Internetu w doradztwie zawodowym dla młodzieży

Sebastian Błaszczykiewicz

Podsumowanie badań z pracy magisterskiej przygotowanej

pod kierunkiem

prof. dr hab. B. J. Ertelt’a


W badaniach wzi o udzia

W badaniach wzięło udział:

42 mężczyzn

73 osoby

31 kobiet


Plany edukacyjno zawodowe m odzie y

Plany edukacyjno-zawodowe młodzieży

?


Zdecydowanie w zakresie wybranego zawodu lub bran y

Zdecydowanie w zakresie wybranego zawodu lub branży


Kontakt uczni w z doradc zawodowym

Kontakt uczniów z doradcą zawodowym


Osoby wspomagaj ce decyzje m odzie y

Osoby wspomagające decyzje młodzieży…

doradca zawodowy - 3 osoby

nauczyciel - 3 osoby

psycholog - 1 osoba

partner - 1 osoba


Gdzie badana m odzie poszukiwa a informacji

Co 20 uczeń deklarował kontakt ze specjalistą związanym z doradztwem

Gdzie badana młodzież poszukiwała informacji…


Cenione r d a informacji w opinii m odzie y

Cenione źródła informacji w opinii młodzieży


R d a informacji kt re w opinii m odzie y wcale nie pomog y w podj ciu decyzji

Źródła informacji, które w opinii młodzieży wcale nie pomogły w podjęciu decyzji…

czasopisma

radio

telewizja

specjaliści

pracodawca lub firma

doradca zawodowy

psycholog

pedagog szkolny


Najcz ciej wykorzystywane media w celu zdobywania informacji o wiecie

Najczęściej wykorzystywane media w celu zdobywania informacji „o świecie”


Istotne dla badanych informacje pomagaj ce w podj ciu decyzji dotycz cej cie ki kariery

Istotne dla badanych informacje pomagające w podjęciu decyzji dotyczącej ścieżki kariery

o zawodach, charakterze pracy i zarobkach

informacje o rodzajach i profilach szkół…

możliwości pracy po ukończeniu szkoły lub studiów

kryteria przyjęć do danej szkoły lub uczelni

atrakcyjność wyuczonego zawodu na rynku pracy


Motywy korzystania z internetu w celu zdobywania informacji

Motywy korzystania z Internetu w celu zdobywania informacji

szybkość wyszukiwania informacji

wygoda i łatwość obsługi

dowolność w zakresie wykorzystywania Internetu

możliwość zapisywania, kopiowania i drukowania

anonimowość

niski koszt zdobywania informacji


Znaczenie internetu w doradztwie zawodowym dla m odzie y

Popularność usług internetowych wykorzystywanych do poszukiwania informacji o zawodach, studiach lub pracy


Znaczenie internetu w doradztwie zawodowym dla m odzie y

Znajomość „miejsc” w Internecie służących pomocą w zakresie wyboru kierunku studiów lub ścieżki własnej kariery

Tylko 6 z 73 osób wymieniło adresy WWW

37 badanych nie zapamiętało adresu WWW

22 osoby nie poszukiwały takich miejsc

8 osób nie znalazło takich usług w Internecie


Cechy dobrze wykonanej strony internetowej w opinii badanej m odzie y

Cechy dobrze wykonanej strony internetowej w opinii badanej młodzieży

Aktualność i rzetelność zawartych treści

Szybkość ładowania i działania

Łatwe wyszukiwanie informacji

Mała ilość reklam

Bezpieczeństwo korzystania


Potrzeba istnienia profesjonalnego portalu doradczego w opinii m odzie y

Potrzeba istnienia profesjonalnego portalu doradczego w opinii młodzieży


Deklarowana ch skorzystania z us ug specjalist w przez internet

Deklarowana chęć skorzystania z usług specjalistów przez Internet


Podstawowy model doradztwa zawodowego poprzez serwis internetowy

Podstawowy model doradztwa zawodowego poprzez serwis internetowy


Konkluzje

Konkluzje

  • Należy intensywniej wykorzystywać Internet w celu propagowania doradztwa zawodowego i jego usług dla młodzieży

  • Zwiększyć inwestycje w nowe media

  • Spopularyzować bezpośrednie i zdalne usługi doradcze dla młodzieży


Dzi kuj za uwag

Dziękuję za uwagę

Sebastian Błaszczykiewicz

www.blaszczykiewicz.pl


  • Login