Samenwerkingsverband vo amsterdam
Download
1 / 29

Samenwerkingsverband VO Amsterdam - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

Samenwerkingsverband VO Amsterdam. Tbv Ouderkindadviseurs Proeftuin 13-14 Joy Bijleveld. Wat is samenwerkingsverband VO (SWV)? Hoe is de onderwijszorg georganiseerd? Rol zorgcoordinator Onderwijs Schakel Loket Bovenschoolse voorzieningen Permanente Commissie leerlingenzorg.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Samenwerkingsverband VO Amsterdam' - kedem


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Samenwerkingsverband vo amsterdam

Samenwerkingsverband VO Amsterdam

Tbv Ouderkindadviseurs

Proeftuin 13-14

Joy BijleveldWat is het samenwerkingsverband VO?

Centrale opdracht: passende onderwijs- en zorgstructuur in de regio Amsterdam

Passend onderwijs: dekkende doorgaande zorglijn


SWV

 • VO en VSO

 • Zorgco overleggen

 • Directie overleggen (pro – havo+ en vmbo)

 • Onderwijs Schakel Loket

 • Permanente Commissie LeerlingenzorgRol zorgcoordinator

Instroom – doorstroom – uitstroom

Zorgdragen voor kwalitatieve overdracht van (zorg)leerlingen van de toeleverende school (PO, ELKK, VO, KP2), handelingsgerichtheid bij instroom, doorstroom en uitstroom met handelingsadviezen.

2. Doorlopende zorglijn: 1e, 2e en 3e lijns zorg

Bewaken, monitoren, zorgdragen voor doorlopende zorglijn vanaf kwalitatieve signalering in de 1e lijn tot doorverwijzing via ZAT. Coordinator van de zorglijnen

organiseert (mede) zorgoverleggen (leerlingbespreking, zorgteam, ZAT)

1e contactpersoon voor externen, vertaling naar mentoren

via wie de aanmeldingen lopen, taakprofielen benutten

protocollen en werkafspraken, implementeren, borgen, effectief benutten

registratie

3. Afstemming onderwijs zorgvraag en onderwijs zorgaanbod

Analyse van onderwijs en zorg behoefte van de leerling en afgestemde onderwijszorgaanpak en ondersteuningsbehoefte van de docenten en ouders. (op leerling, groep en schoolnivau)

(leerlingbegeleiding / coach voor mentoren / docenten) en gerochte hulpvraag aan externen

Rol zorgcoordinator


Zat als schakel in de zorgstructuur en voorwaarde voor de doorgaande zorglijn
Zat als schakel in de zorgstructuur en voorwaarde voor de doorgaande zorglijn

ZAT

3e niveau zorg

 • Specialistische onderwijszorg

 • Bovenschools overleg

 • Lokale hulp, geïndiceerde jeugdzorg

1-5%

Zorgteam

2e niveau zorg

5-15%

doc team

1e niveau zorg

80-85%


Zorgstructuur cyclus van planmatig handelen
Zorgstructuur doorgaande zorglijnCyclus van planmatig handelen

Zorgcoördinator

Jeugdarts

Leerplichtambtenaar

Toegangsmedewerker BJAA

Ouderkindadviseur

Zorgcoördinator

Leerlingbegeleider

Decaan

Ouderkindadviseur

Counselor / remedial teacher

Schoolpsycholoog / orthopedagoog

Didactische werkwijze

Klassenmanagement

Mentor

Docenten

Afdelingsleider

Onderwijs ondersteunend personeel

Pedagogisch klimaat


Swv ter ondersteuning van de school zorgco rdinator
SWV ter ondersteuning van de school / zorgcoördinator doorgaande zorglijn

 • Professionaliseren zorgstructuur

  school ondersteuningsprofiel

  ondersteuningsplan

  zorgverbeterplan

  kwaliteitsrichtlijnen ZAT, toetsingskader

  zorgco overleggen

  kenniskringen

  opleiding 2 jaar (master SEN)

  mentortraining

  collegiaal consult

  ZAT ondersteuning

  inzet expertise –goog

  de Wegwijzer

  hart zorgco en visuele zorgstructuur

  Warme overdacht KP1, ELKK HP, VO-VO procedure


Passende zorg
Passende zorg doorgaande zorglijn

 • Doorlopende zorglijnen

 • Doorlopende leerlijnen

 • Onderzoek; alle vmbo b/k adviezen LAT

 • Kopklas

 • Praktijkonderwijs

 • LWO

 • Nevenvestiging zorg locatie

 • REC 2 / 3 / 4

 • STOP

 • Transferium

 • School2 Care

 • Netwerkschool

 • Herstart / doorbraakgroep


Passend onderwijs
Passend onderwijs : doorgaande zorglijn

Samenwerkingsverband: Regulier en rec 3 en 4:

- Schoolondersteuningsprofiel

- Zorgplicht

- Leerling gebonden financiering verdwijnt (rugzak) 

 • Landelijke indicatiestelling speciaal onderwijs verdwijnt

 • Plaatsing in Speciaal Onderwijs via SWV middels

  Toelaatbaarheidsverklaring door SWV

  - Budgettering Lwoo/Pro

 • Handelingsplan wordt ontwikkelingsperspectief

 • basisondersteuning


Basisondersteuning
basisondersteuning doorgaande zorglijn

 • 11 referenties, waaronder:

 • zorgplicht: aanmelding, toelating en informatie verstrekking aan ouders, klachtenregeling. Zorgvuldig aannemen, maar ook zorgvuldig overdragen

 • Preventieve en licht curatieve ondersteuning:

  • Leer- en ontwikkelproblemen

  • Werkhouding probleem

  • Sociaal emotioneel functioneren

  • Fysieke beperkingen

  • Benodigde aanpassingen i.v.m. eten/drinken

  • Middelengebruik (alcohol, drugs, games)

  • Problematische thuissituatie


Relatie zorgpiramide onderwijs en zorgpiramide jeugdzorg
Relatie zorgpiramide onderwijs en zorgpiramide jeugdzorg doorgaande zorglijn

onderwijs

jeugdzorg


Samenwerking tussen SWV en Partners doorgaande zorglijn

 • Jeugdzorg: BJAA, Altra, Spirit

 • GGZ: De Bascule (VO team inzetbaar via ZAT)

 • GGD (ziekteverzuimproject ism leerplicht)

 • Leerplicht/RMC (werkafspraken verzuim)

 • Regionaal Expertise Centra (Rec 3, 4)

 • Gemeente Amsterdam/ DMO- afdeling O&J

  Werkafspraken:

  ZAT / OKC / JN12+ / Veiligheidshuis

  Zorg op Maat

  (bv. JN12+ voor groepsaanpak, straatgedrag, gezinsproblematiek, esacalatie) samen doen


Osl trajecten
OSL Trajecten doorgaande zorglijn

 • Verschillende voorzieningen voor leerlingen binnen Amsterdam die verlopen via het OSL

  • Transferium

  • Pre-REC 4/ ODR plaatsing

  • School2Care

  • School2Work

  • Netwerk-school

  • Herstart

  • VO-inzet vanuit de Bascule

  • REC 4/ LGF


Rec 4 lgf rugzakje
REC 4/ LGF/Rugzakje doorgaande zorglijn

 • REC 4 = Cluster 4

  • Psychiatrische problematiek

  • Ernstige sociaal emotionele en/of gedragsproblematiek

 • REC 4 indicatie/ REC 4 beschikking 

  • plaatsing speciaal onderwijs cluster 4

  • plaatsing regulier onderwijs met extra ondersteuning (lgf/rugzakje)

  • Indicatie is tot 1-8-14 geldig; rugzak verdwint, recht op vso plaatsing blijft voor 2 jaar


 • 1 jarige rec 4 jji indicatie
  1 jarige REC 4, JJI indicatie doorgaande zorglijn

  • Een jongere kan na een plaatsing in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI), zowel bij een strafrechtelijke of civiele plaatsing een REC-4 indicatie krijgen voor een volledig schooljaar

   • Leerling is direct plaatsbaar binnen het speciaal onderwijs

   • Leerling kan regulier geplaatst worden met AB begeleiding


  Pre rec 4 schoolplaatsing odr
  Pre-REC-4 Schoolplaatsing (ODR) doorgaande zorglijn

  • Crisisplaatsing op Altra College of Orion College Zuid (de Wetering)

   • Altra College leerlingen met een IQ >80/ 85

   • Wetering met een IQ < 80/85

 • REC indicatie is niet aanwezig,

  • Indicatie wordt aangevraagd terwijl de leerling al geplaatst is op het Altra College / Orion College

   Ouders gaan akkoord met plaatsing

  • ondertekenen akkoordverklaring/ouderformulier door ouders en school!


 • Transferium
  TRANSFERIUM doorgaande zorglijn

  • Plaatsing: 6 weken – 6 maanden

  • Doel: terugkeer in het reguliere VO of uitstroom ROC - REC-4 school.

   Transferium VMBO – Havo/ Vwo kan indien:

   • Aanmelding besproken is in het ZAT (Zorg Advies Team)

   • Geen REC en/of Pro beschikking (praktijk onderwijs) aanwezig is

   • De Vmbo-leerling niet ouder is dan 16 jaar (1-08)

   • er aanvullende vakinhoudelijke informatie is gegeven m.b.t. vorderingen (formulier leeropbrengsten alleen voor 3T en havo/vwo plaatsingen).

    Examen leerlingen (ook 3 VMBO, 4 havo):

    aanmeldende school zorgt waar nodig voor reparatie vakkenpakket, eventuele PTA’s e.d. zodat de schoolvoortgang gewaarborgd kan blijven. Dit in overleg met de locatie.

 • Aanmelding door:

  • School indien ingeschreven

  • Leerplicht indien geen school

   Akkoord ouders niet verplicht, wel het beste.


 • Vervolg transferium
  VERVOLG TRANSFERIUM doorgaande zorglijn

  • Leerling wordt opgeroepen door Transferium

   • Leerling blijft ingeschreven bij de school van herkomst

   • Aanmeldende school blijft verantwoordelijk voor de leerling!

   • Zorgcoördinator is in principe aanwezig bij de evaluaties

   • Indien verzuim een groot probleem is, wordt de leerplichtambtenaar vanaf start betrokken bij de Transferiumplaatsing.

   • Indien verzuim een rol gaat spelen bij het Transferium zal de leerplichtambtenaar van de aanmeldende school dit moeten oppakken (Transferium zorgt voor de LAS-melding).

   • Bij WEIGERING plaatsing, grote rol van Leerplicht

 • Opname plicht voor scholen: Scholen kunnen aanmelden voor Transferium, maar moeten ook Transferium leerlingen opnemen.


 • School 2 care aanmelding via osl
  School 2 Care doorgaande zorglijnaanmelding via OSL

  • Wat is het?

  • 12-uurs voorziening voor leerlingen die niet/nauwelijks naar school toe gaan. Deze jongeren krijgen bij S2C, onderwijs, zorg en begeleide vrijetijdsbesteding in een integraal pakket.

  • Voor wie?

   • Leerlingen van 13 t/m 17 jaar woonachtig in Amsterdam, met meerdere van onderstaande kenmerken:

    • Bovenkant Pro t/m Havo (VWO) leerlingen

    • Zeer ernstig spijbelgedrag

    • Overlast binnen en buiten de school

    • Vertoont (beginnend) crimineel gedrag

    • Maakt deel uit van een subcultuur die zich afzondert v/d maatschappij

    • Grote afstand tot de arbeidsmarkt

    • Afkomstig uit een gezin met meervoudige complexe problemen

    • Uitval bij Altra, Wetering, Pro,

    • Jongeren die uit de gesloten jeugdzorg of jeugddetentie komen

  • Leerplicht en BJAA belangrijke partners. Dwang en drang indien nodig.

  • Contra:- verstandelijke beperking, verslaving of psychiatrische stoornis bij wie verwacht wordt dat de doelen van S2C niet kunnen worden gehaald.

  • Open:, 8.00-20.00 ma-vrij, ook tijdens vakantie.

  • Coach begeleidt jongere gedurende het hele traject, ongeveer 2 jaar.


  De netwerkschool
  De Netwerkschool doorgaande zorglijn

  • Leerlingen (>14 jaar) die uitstromen bij het VSO, PrO of MBO met uitstroom profiel arbeid

  • De leerling is niet in staat om zijn startkwalificatie te behalen

  • De Netwerk school is geen fysieke school, zij bemiddelen en leggen contacten met instanties om stage/werkervaring/ trainingen/ arbeid te realiseren.


  Herstart
  Herstart doorgaande zorglijn

  • Leerling is een thuiszitter zonder school, na 4 weken kan leerling officieel gemeld worden.

   • Graag eerder melden bij OSL en leerplicht

 • Leerplichtambtenaar, BJAA etc. melden bij het OSL aan via VO aanmeldformulier

  • Leerplichtambtenaar geeft een Herstartverklaring af.

  • fax naar Iris Vooren en naar het OSL

 • Leerling start binnen enkele dagen op Altra College of de Wetering

 • Vanuit Altra/ Wetering wordt er gekeken welk vervolg traject best passend/ haalbaar is bij leerling.

 • Herstart is een traject van 16 weken, verlenging is soms mogelijk.


 • Vo team bascule
  VO-team Bascule doorgaande zorglijn

  • Het is mogelijk om via het OSL de Bascule te raadplegen of in te zetten voor:

   • Advies

   • Begeleidingstraject

   • Diagnostiek

   • Second opinion

  • Aanmelding:

   • Vo-aanmeldformulier

   • Toestemmingsverklaring voor Bascule

    • (laatste over te dragen aan de bascule zelf bij de afspraak op school is..)


  Stop aanmelding verloopt niet via osl
  STOP doorgaande zorglijnaanmelding verloopt NIET via OSL

  • STOP is voor VMBO en voor Havo/VWO

  • Leerling krijgt een ‘time out’ van 3 mnd

   • Achterstanden worden weggewerkt

   • Zo nodig training m.b.t. gedrag

   • School levert schoolwerk

  • Leerling komt na de STOP periode terug op de school van herkomst.

  • VO – aanmeldformulier gaat naar projectleider STOP

  • Locaties (S)TOP: Bindelmeer College, MCO, NOVA, ‘t Hogelant.


  Pcl procedure thuiszitters
  PCL - Procedure Thuiszitters doorgaande zorglijn

  • Thuiszittersna de zomervakantie

   • PO  VO

   • VO  VO

    Stappen:

    - Aanmeldenbijleerplicht / PCL

    - Leerlingenwordengeplaatstbinneneen VO school (regulier, zorglocatie of speciaalonderwijs).

  • Thuiszittersna 1 oktober:

   • PO  VO

   • VO  VO

    - Aanmeldenbijleerplicht, contact opnemen met OSL


  Permanente commissie leerlingenzorg pcl
  Permanente Commissie leerlingenzorg (PCL) doorgaande zorglijn

  Ten aanzien van het PO:

  • KP 1 en zorgleerlingen, adviesrol PO

  • Procedure niet geplaatste leerlingen

   (PCL plek vrijhouden)

  • Groep 7 monitor


  Pcl mbt het vo
  PCL mbt het VO: doorgaande zorglijn

  • VO-VO procedure tot 1 oktober

  • Uitstroom Tranferia leerlingen en Sdchool 2 Care

  • Uistroom Bascule in / extern, Koppekuing en Amsterbaken

  • Frictie fonds vergoeding (indien geen rec, pro of lwo, maar wel evidente zorgbehoefte)

  • Advies functie met pro beschikking in lwo

  • Bijzondere regeling vanuit lwo of rec in pro(voorkeur pro eerst)


  Meer informatie doorgaande zorglijn

  Samenwerkingsverband VO Amsterdam

  Telefoon: 020-8119921

  [email protected]

  www.swvadam.nl

  OnderwijsSchakelLoket

  Telefoon: 020-8119922 (werkdagen tussen 10.00 en 14.00 uur)

  [email protected]

  www.swvadam.nl/onderwijsschakelloket

  Permanente Commissie Leerlingenzorg

  Telefoon: 06-41054230

  [email protected]

  www.swvadam.nl/pcl


  ad