Godsdienst sociologie
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

(godsdienst)sociologie PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

(godsdienst)sociologie. Tiltenberg-St. Bonifatius Jaar I-II, major Code VIII.3. Les 2. Religieuze organisaties. Stelling. Een islamitische zuil helpt bij de integratie van moslims, zoals dat bij katholieken en gereformeerden ook het geval was.

Download Presentation

(godsdienst)sociologie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


(godsdienst)sociologie

Tiltenberg-St. Bonifatius

Jaar I-II, major

Code VIII.3


Les 2

Religieuze organisaties


Stelling

Een islamitische zuil helpt bij de integratie van moslims, zoals dat bij katholieken en gereformeerden ook het geval was


GroepenJager/Mok: Grondbeginselen der sociologie

 • Positie: de plaats die iemand inneemt in een netwerk van andere posities

 • Groepering: mensen die op basis van hun positie met elkaar interacteren

 • Rol: min of meer bindende verwachtingen t.a.v. het gedrag van een persoon die een positie bekleedt

 • Status: de maatschappelijke waardering voor een bepaalde positie


Regeling sociaal verkeerJager/Mok: Grondbeginselen der sociologie

 • Cultuur: gedeelde expliciete waarden, doeleinden en verwachtingen tav posities in een samenleving

 • Waarden: meer of minder bewuste collectieve vooronderstellingen omtrent wat mensen als goed en juist en daarom als nastrevenswaardig beschouwen

 • Normen: min of meer bindende verwachtingen inzake het handelen van de leden van een groep of samenleving

 • Instituties: vaste, collectieve gedragspatronen


Religieuze organisaties(p. 56)


Verzuiling

 • Inrichting en opbouw van de samenleving op basis van organisaties op levensbeschouwelijke grondslag

  Doelen:

 • Beschermen van de leden voor de moderne samenleving

 • Bemiddelen van de moderne samenleving

 • Herkerstenen van de moderne samenleving


Zuilstructuur en moderne samenleving

 • Historisch bepaalde (1870-1960) vorm van religieuze organisatie

 • Verbonden met moderne samenleving

 • Verticale integratie

 • Exclusieve organisatie

 • Ook kleine kerken, andere groepen, andere landen


Marokkanen in Nederland

www.vpro.nl/programma/detoekomst/afleveringen


Ontwikkeling religieuze organisaties

Startpunt:

 • In elke samenleving zijn religieuze specialisten

 • nieuwe bewegingen uit sociale veranderingen


Institutionalisering

 • Zorg dragen voor continuïteit en middelen

 • Taakverdeling

 • Behoud leden en opvang nieuwe leden


Bureaucratisering

 • Formele voorschriften

 • Rationele/professionele deskundigheid

 • Hiërarchische gezagsstructuren

 • ‘ijzeren wet oligarchie’

  (Michels: organisatorisch zelfbehoud)


Gevolgen

 • Kerken meer geaccepteerd in de omgeving

 • Kloof tussen leiders en volgelingen

 • Socialisatie en identificatie geringer

 • Kerken meer gelijkvormig

 • Stem kerken in samenleving zwakker

 • Minder nadrukkelijk inspelen op veranderingen


Ontkerkelijking

Structuur en cultuur

 • Minder leden

 • Geringere participatie kerkelijk leven

 • Minder sterk betrokken op geloof

  Is het wel ontkerkelijking dat verklaard moet worden?


Leden RKK NL(kaski)


Kerkbezoek RKK(KASKI)


Geloofsovertuigingen(God in Nederland 2007)


Einde conventionele christendom?

 • Geringer ledenaantal

 • Lagere deelname kerkelijk leven

 • Minder aanhang traditionele christelijke waarden

 • Kleinere rol Chr.. organisaties in en op samenleving

 • Financiële en pastorale crisis


Opties

 • Handhaven traditie?

 • Aanpassing samenleving?

 • Spanningsveld uithouden?


Stelling

Een islamitische zuil helpt bij de integratie van moslims, zoals dat bij katholieken en gereformeerden ook het geval was


 • Login